Tag: vaststellinsovereenkomst

Check: Is uw model vaststellingsovereenkomst up-to-date?

De ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht die zomer 2015 zijn doorgevoerd, hebben ook hun weerslag op de meest gebruikte ontslagroute: Beí«indiging met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst. Nu hiermee een… Read more »