Tag: ontslagrecht

Hoe zat het ook alweer met regels over de vaststellingsovereenkomst?

Nieuwe regels over de vaststellingsovereenkomst per 1 juli 2015 De vaststellingsovereenkomst is een veel gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Werkgever en werknemer overleggen hierbij over de beëindigingsvoorwaarden en… Read more »

Check: Is uw model vaststellingsovereenkomst up-to-date?

De ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht die zomer 2015 zijn doorgevoerd, hebben ook hun weerslag op de meest gebruikte ontslagroute: Beí«indiging met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst. Nu hiermee een… Read more »