Tag: kansen op de arbeidsmarkt

Werkloosheid daalt sterker onder laagopgeleiden

Met het aantrekken van de economie is de werkloosheid onder laagopgeleiden naar verhouding sterk afgenomen. In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg de werkloosheid onder de laagopgeleide beroepsbevolking 9,2 procent;… Read more »