Oproepkrachten, ZPP, Corona-crisis en tijdelijk andere werkzaamheden voor deze groepen

      Reacties uitgeschakeld voor Oproepkrachten, ZPP, Corona-crisis en tijdelijk andere werkzaamheden voor deze groepen
Delen

Door de uitbraak van het corona virus lopen grote groepen werknemers de kans (tijdelijk) zonder werk en daardoor inkomsten te geraken. Grootste risico lopen oproepkrachten, nul-uren personeel, uitzendkrachten en ZZP’ers. In de horeca, toeristensector, amusement en musea ligt het werk stil. De boel is immers van hogerhand gesloten. En thuiswerken zit er voor deze groepen mensen over het algemeen niet in.

Maar kunnen we deze mensen niet tijdelijk wat anders laten doen met behoud van (een deel) van hun inkomen? Zo men dat wil uiteraard. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bijspringen op scholen en kinderopvang. Waar men de ‘huishoudelijke’ taken kan overnemen van meesters, juffen, leerkrachten, opvangpersoneel. Zodat de noodzakelijke hygiëne op een hoger peil wordt gehouden. En onderwijzend personeel zich op hoofdtaken kan richten.

Maar te denken val ook aan ondersteuning van zorgpersoneel in ziekenhuizen en andere verpleeginstellingen. Ik weet dat bijvoorbeeld een aantal zorginstellingen de eetzalen/ restaurants zijn gesloten en dat maaltijden u op de kamers wordt uitgeserveerd. Misschien mooi werk voor horecapersoneel dat nu thuis zit. Maar er zijn volgens mij nog veel andere varianten te bedenken van inzet van personeel dat nu thuis zit of dreigt te geraken.

Wie gaat dit betalen en hoe kunnen we het regelen?

Allereerst wie gaat de extra kosten van extra inzet betalen?

In mijn visie de overheid. Nu wordt betaling via werktijdverkorting, deeltijd-WW of bijstand voor ZZP’ers genoemd. Dit gaat ook geld van overheidswege (UWV, Gemeente) kosten. Als dat minder kan worden door herverdeling van arbeid zou dat meegenomen zijn.

En hoe kunnen we zoiets regelen?

Daarbij denk ik aan inzet van een website door de overheid waarop men zich kan aanmelden. Dit zou op landelijk, regionaal op gemeenteniveau kunnen zijn.

De tijdelijk werknemer meldt zich hier op aan, evenals de instelling die tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft. Bij een match kan het tot een tijdelijke overeenkomst komen. De tijdelijk werknemer wordt door de betreffende instelling betaald, die daarna de declaratie doorstuurt naar de Overheidsinstelling die voor betaling is aangewezen.

Misschien klinkt e.e.a. simpel, maar er kan over worden nagedacht. In elk geval snijdt naar mijn mening het mes aan twee kanten


Delen