Burn-out voorkomen? Werkgevers en werknemers oneens over oplossing

      Reacties uitgeschakeld voor Burn-out voorkomen? Werkgevers en werknemers oneens over oplossing
Delen

Uit onderzoek van LinkedIn onder werknemers en werkgevers* blijkt dat het hebben van een scheve balans tussen werk en privé volgens 90% van de werknemers de kans op een burn-out vergroot. Zo’n driekwart van de werknemers kent iemand die een burn-out heeft gehad door een verstoorde werk-privébalans. Meer dan één op de tien werknemers verwacht binnen een jaar een burn-out te hebben bij ongewijzigde werkomstandigheden. Hoewel beide partijen vinden dat ze evenveel verantwoordelijkheid dragen, blijkt dat ze van mening verschillen over hoe een dreigende disbalans te voorkomen. Werkend Nederland zoekt de oplossing voornamelijk in privésfeer, terwijl de werkgever van mening is dat het gesprek aangaan de belangrijkste maatregel is.

Werknemers praten zelden met werkgevers over gezonde werk-privébalans

Bijna drie op de vier werknemers geeft aan dat ze een goede balans wel eens hebben opgeofferd voor het werk. Bij disbalans zoeken ze de oplossing zelden in de werksfeer, maar nemen het herstel hoofdzakelijk voor eigen rekening. Volgens werkgevers is het gesprek aangaan met je baas het belangrijkste voor werknemers (53%). Bij werknemers staat dat op de vierde plek, slechts één op de drie werknemers durft dat daadwerkelijk te doen.

In plaats van het gesprek aan gaan, herstellen werknemers de balans met name in eigen tijd, door:

  • voldoende tijd voor ontspanning buiten werktijd (54%)
  • zoveel mogelijk het werk los te laten in hun vrije tijd (49%)
  • beter naar hun lichaam te leren luisteren (42%)

.

De belangrijkste cijfers op een rij

  • 90% van de werknemers gelooft dat scheve werk-privébalans de kans op een burn-out vergroot
  • 12% van de werknemers verwacht bij ongewijzigde werkomstandigheden binnen 1 jaar een burn-out
  • 74% van de werknemers kent iemand die een burn-out heeft gehad door een verstoorde balans
  • 74% van de werknemers heeft een goede balans wel eens opgeofferd voor het werk
  • 53% van de werkgevers geeft aan dat een gesprek aangaan met je werkgever de belangrijkste maatregel is
  • 32% van de werknemers durft het gesprek aan te gaan
  • 31% van de werkgevers heeft geen beleid en geeft aan dit niet nodig te hebben


Delen