Wat verandert er voor u in 2020?

      Reacties uitgeschakeld voor Wat verandert er voor u in 2020?
Delen

Bekijk de veranderingen op het gebied van werk en inkomen in 2020. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

Minimumloon omhoog

Per 1 januari 2020 gaat het minimumloon omhoog. Bekijk hieronder de nieuwe bedragen:

Per maand Per week Per dag
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2020)
21 jaar en ouder € 1.653,60 € 381,60 € 76,32
20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06
19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79
18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16
17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15
16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33
15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90

Van 3 naar 2 schijven en nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Vanaf 2020 geldt er 1 belastingtarief (37,35%) voor alle inkomens tot € 68.507. En 1 belastingtarief voor alle inkomens boven dat bedrag (49,5%). Door de invoering van het tweeschijvenstelsel wordt het minder belangrijk of het inkomen in een huishouden met 1 persoon of 2 personen wordt verdiend.

Arbeidsvoorwaarden payrollers gelijk aan werknemers

Nieuwe regels payrollkrachten vanaf 2020

Krijgt u vanaf 1 januari 2020 een payrollcontract, dan krijgt u als payroller minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf zoals:

 • Een eventuele 13e maand
 • Vakantiedagen
 • Verlofregelingen
 • Scholingsregelingen
 • De ketenregeling van het bedrijf. (Bij een payrollovereenkomst geldt de cao voor uitzendkrachten (NBBU cao) niet meer. U heeft daardoor geen fasecontracten meer).
 • U heeft recht op dezelfde doorbetaling van loon als u ziek wordt als uw collega’s van het bedrijf waar u werkt;
 • Bijdragen aan een fonds waar een payrollbedrijf niet bij kan aansluiten moeten in geld worden gereserveerd en minimaal jaarlijks worden uitbetaald. Of eerder als u binnen een jaar uit dienst gaat. Dit kunnen bijvoorbeeld fondsen voor scholing zijn.

Als het bedrijf geen personeel in dienst heeft, gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van de sector. De overige regels die gelden voor uitzendbureaus (bijvoorbeeld dat aan u geen geld of een andere tegenprestatie mag worden gevraagd voor uw werk bij het bedrijf) blijven ook voor payrollbedrijven gelden.

Payrollcontracten die zijn aangegaan voor 1 januari 2020

Werkt u als payrollkracht op tijdelijke basis? De regels voor tijdelijke contracten die golden voor 1 januari 2020 blijven gelden. Dat betekent dat de regels voor tijdelijke contracten die voor uw contract golden voor 1 januari 2020 blijven gelden na die datum. U krijgt wel meteen dezelfde rechten voor de andere arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen en verlofregelingen. Krijgt u weer een nieuw contract? Dan gaan dezelfde regels voor tijdelijke contracten gelden zoals ze gelden voor uw collega’s bij het bedrijf waar u werkt.

Betere pensioenregeling vanaf 2021 voor payrollers

Vanaf 1 januari 2021 heeft u als payrollkracht recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Uw werkgever (het payrollbedrijf) kan hier op 2 manieren voor zorgen:

 • Payrollkrachten gaan meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken;
 • Het payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.

Als het payrollbedrijf kiest voor een eigen pensioenregeling, dan moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bouwt vanaf uw eerste werkdag pensioen op.
 • De pensioenregeling moet ook een nabestaandenpensioen regelen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan uw nabestaanden als u overlijdt.
 • De premie die de werkgever voor het pensioen betaalt moet minstens gelijk zijn aan de ‘normpremie’. De normpremie wordt in de wet vastgelegd en wordt elk jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. De werkgever mag deze premie niet aan u doorberekenen.

Oproepkrachten 4 dagen van tevoren opgeroepen

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden (een vast aantal uren werk per week of per maand of een jaarurennorm).

3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.  

Bron: Rijksoverheid


Delen