60 procent arbeidsbeperkten heeft baan na inzet jobcoach

      Reacties uitgeschakeld voor 60 procent arbeidsbeperkten heeft baan na inzet jobcoach
Delen

Zo’n 60 procent van de mensen met een structurele beperking die via een jobcoach naar werk worden begeleid, heeft na drie jaar een baan. Van hen heeft bijna 40 procent dan een vast contract bemachtigd. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is uitgevoerd.

Jobcoaching werkt

OVAL, de brancheorganisatie waarbij re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties zijn aangesloten, heeft een dubbel gevoel bij de uitkomsten. “Enerzijds is het belangrijk dat door onderzoek is aangetoond dat inzet van jobcoaching werkt. Er is namelijk nog weinig bekend over de ontwikkeling en het resultaat van jobcoaching”, reageert directeur Petra van de Goorbergh. “Anderzijds staan nog altijd te veel mensen langs de kant.” Jobcoaching kan nog veel vaker worden ingezet als hulpmiddel, vindt OVAL.

 

Vast contract

Onafhankelijk onderzoeksbureau SEOR, gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, verzamelde gegevens van 25.000 mensen die tussen 2013 en 2018 startten met een baan. En vanuit het UWV begeleiding kregen van een jobcoach. 95 procent van deze groep bestaat uit jonggehandicapten met een Wajong-uitkering. 5 procent beschikt over een zogeheten WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). J

Jobcoaches worden ingezet om mensen met een structurele functionele beperking bij een werkgever in een reguliere functie aan de slag te helpen en te houden. Het doel is dat werknemers daar waar mogelijk na afloop van het traject zelfstandig werken, dus zonder begeleiding van een jobcoach.

Het onderzoek toont aan dat drie jaar na de start van het jobcoachtraject ruim 60 procent van de jonggehandicapten een baan heeft. Op dat moment heeft de helft geen jobcoach meer nodig. Van de mensen met WGA-uitkering heeft 50 procent een dienstbetrekking. Tweederde van deze groep heeft geen jobcoach meer. Naarmate de tijd vordert krijgen zowel Wajongers als WGA’ers vaker een vast contract. Na drie jaar heeft 37 procent van de mensen die nog werken een vast contract, tegenover 45 procent van de WGA-groep. Jobcoaches zijn vooral ingezet bij winkels, groothandels, in de industrie en in de gezondheidsbranche.

Capaciteit benutten

Een vergelijking met werkenden die geen jobcoach gebruiken, is overigens niet gemaakt. Zo’n onderzoek is lastig, aangezien jobcoaching een recht is voor alle werkenden met een structureel functionele beperking. Wel werd in oktober van dit jaar uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) duidelijk dat mensen met een arbeidsbeperking het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Slechts 17 procent van de werkgevers had in 2017 en 2018 mensen met een arbeidshandicap in dienst. OVAL is geschrokken van dat cijfer en roept bedrijven op om mensen met een beperking in te zetten. “Er is krapte op de arbeidsmarkt, we hebben iedereen nodig”, reageert OVAL-directeur Petra van de Goorbergh.

Over OVAL

OVAL is de brancheorganisatie van loopbaan- en re-integratiebedrijven. OVAL bundelt de krachten van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. Zij maken samen duurzame inzetbaarheid werkend. Hun opdrachtgevers zijn werkgevers, verzekeraars, UWV, gemeenten en individuele werknemers en werkzoekenden. OVAL-leden voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze worden hier regelmatig op getoetst. OVAL staat voor de inhoud en professionaliteit van het vak en kwaliteit van jobcoaches en jobcoachorganisaties.

Het gehele onderzoeksrapport is hier te vinden.


Delen