Learning kan bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort

      Reacties uitgeschakeld voor Learning kan bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort
Delen

Het zal je niet ontgaan zijn dat het onderwijs kampt met een enorm lerarentekort, met name in de grote steden. Het tekort is zelfs zo nijpend dat schooldirecteuren verwachten scholieren naar huis te moeten sturen tijdens het aankomende schooljaar. Simpelweg omdat er geen leraar beschikbaar is. Zowel basisscholen als middelbare scholen hebben moeite met het vinden van personeel. Met de grote groep leerkrachten die binnen nu en een aantal jaar met pensioen zal gaan, zal het lerarentekort alleen maar groter worden.

Omscholing

Als één van de oplossingen voor het lerarentekort wordt omscholing genoemd: het versneld opleiden van zij-instromers tot leraar, zodat ze voor de klas kunnen staan. Maar aan deze oplossing kleven twee nadelen. Aan de ene kant haakt een groot deel van de zij-instromers vrij snel weer af omdat het lerarenvak niet is wat ze er van verwacht hadden. Aan de andere kant zijn er twijfels of zij-instromers wel voldoende voorbereid zijn op hun nieuwe baan en niet te snel voor de leeuwen worden gegooid. Zo concludeerde de Onderwijsraad onlangs dat de kwaliteit van omgeschoolde leraren vaak tekortschiet. Ze missen vaardigheden op pedagogisch en vakdidactisch gebied, aldus de raad.

Geen eenvoudige opgave

Het lerarentekort oplossen zal geen eenvoudige opgave worden. De toename van studenten die een lerarenopleiding volgen zal op z’n vroegst pas over vier jaar effect hebben. En er zijn factoren waarvoor ingrijpen van de overheid nodig is. Waarbij het salarisvraagstuk veruit het belangrijkste is. Zolang lerarensalarissen niet structureel omhoog gaan zal het tekort waarschijnlijk nog wel even blijven bestaan.

Maar los daarvan kunnen er wel een aantal maatregelen genomen worden om zij-instromende leraren beter voor te bereiden op hun nieuwe vak, zodat de uitval teruggedrongen wordt. Het zwaartepunt zal hierbij moeten liggen op het bijbrengen van pedagogische en vakdidactische vaardigheden, afgaande op de conclusies van de Onderwijsraad.

Learning is hiervoor de perfecte toepassing. Toegegeven, het daadwerkelijke vak van leraar leer je in de praktijk, voor de klas. Maar dat betekent niet dat learning niet kan helpen bij de theoretische kant van het leraarschap, deze drie redenen laten zien waarom scholen learning in moeten zetten om zij-instromende leraren bij te spijkeren:

Flexibiliteit

Iedereen leert op zijn eigen manier en heeft een voorkeur voor de manier waarop. De één zweert bij ouderwetse studieboeken, de ander kijkt het liefst naar motiverende filmpjes. En weer iemand anders leest en hoort bij voorkeur verhalen uit de praktijk. Wat de voorkeur van leraren in spé ook is, met moderne learning-oplossingen bied je ze altijd de mogelijkheid om te leren op de manier die hun voorkeur geniet. Bijkomend voordeel: ze zullen meer plezier beleven aan learning en daardoor sneller de stof opnemen.

Kennisniveau centraal

Sommige zij-instromers hebben wellicht al eens voor de klas gestaan. Of hebben ervaring met het geven van presentaties (en weten daardoor hoe ze de aandacht van hun publiek moeten behouden). Voor anderen is alles nieuw. Door het learning-aanbod op ieders persoonlijke kennisniveau af te stemmen ben je ervan verzekerd dat iedere leraar training op het juiste niveau ontvangt.

Persoonlijk inzicht

Het gebruik van de juiste trainingstools biedt aankomende leraren inzicht in waar ze staan. Met behulp van datavergelijking kunnen ze bijvoorbeeld zien welke cursussen of trainingen andere zij-instromers hebben gevolgd om voldoende bagage te vergaren voor het leraarschap. Zo hebben ze een helder beeld van waar ze op dit moment staan en meer duidelijkheid over hoe lang hun persoonlijke leerroute nog is.

Kortom, ook aankomende leraren moeten leren. Door in te zetten op learning, kunnen scholen zij-instromers beter voorbereiden op wat het vak leraar behelst. Waardoor in ieder geval één oorzaak voor uitval teruggedrongen kan worden.

Dit is een bijdrage van Xavier Petre, Regional Sales Director Benelux bij Cornerstone OnDemand.


Delen