MONITORING BUREAUS OP INZET MEER VROUWEN AAN DE TOP

      Reacties uitgeschakeld voor MONITORING BUREAUS OP INZET MEER VROUWEN AAN DE TOP
Delen

De executive search bureaus die de Executive Search Code ondertekenen, en zich daarmee vrijwillig committeren aan een actieve rol bij de benoeming van vrouwen in topposities, worden vanaf nu ook jaarlijks gemonitord op naleving van hun inzet. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de aanbeveling die werd gedaan in de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. 20 maart 2018 ondertekenden 7 nieuwe bureaus de Code, waarmee het aantal ondertekenaars in totaal op 31 komt.

De Executive Search Code bestaat sinds 2015 en bevat negen commitments, zoals het streven naar een minimum percentage vrouwen op long lists en het goed begeleiden van vrouwelijke kandidaten tijdens het wervings- & selectieproces. De jaarlijkse monitoring zal meer inzicht geven in hoe deze bureaus zich daadwerkelijk inzetten voor dit commitment.

Nulmeting

Om de huidige inzet in kaart te brengen, ontvangen de bureaus die de code ondertekenen een vragenlijst. Eerdere ondertekenaars ontvangen dezelfde vragenlijst met het verzoek die in te vullen. Er wordt onder andere gevraagd naar het aantal vrouwelijke kandidaten dat het bureau op de short list heeft geplaatst. En welke redenen er waren om niet voor een vrouw te kiezen. De resultaten van de nulmeting worden jaarlijks gepresenteerd als onderdeel van het rapport Monitor Talent naar de Top.

Aanbeveling Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017

Met monitoring op de Code komt de Stichting Talent naar de Top tegemoet aan de aanbeveling uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. Daarin stond: ‘Executive search bureaus moeten de Executive Search Code ondertekenen én naleven. Dat betekent onder meer zoeken naar gekwalificeerde en benoembare vrouwen, ook buiten de gebruikelijke netwerken, zorgen voor voldoende benoembare vrouwen op de long list en zorgen voor een goede begeleiding van vrouwelijke kandidaten tijdens het proces.’ Het monitoren van de ondertekenaars op hun inzet draagt bij aan de naleving van de Code.

Executive Search Code aanvulling op Charter

De Code is een aanvulling op het Charter Talent naar de Top waarmee bedrijven zich vrijwillig committeren aan inzet voor meer vrouwen aan de top. De werving en selectie is een belangrijk element bij het verkrijgen van een goede m/v-verdeling in de raden van bestuur en raden van commissarissen. Om die reden ontwikkelde Stichting Talent naar de top deze Code en neemt zij nu ook de monitoring op zich, wederom met behulp van een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Ondertekenaars

De nieuwe ondertekenaars op 20 maart waren: Kamran International, Klausschmit & Partners, 360Careers, Corporate Casting, Capita Selecta, Groen van Solinge & Partners en Stanton Chase.

Meer weten over eerdere ondertekenaars, de code en de monitor KLIK HIER


Delen