Studenten verwachten steeds sneller aan baan te komen

      Reacties uitgeschakeld voor Studenten verwachten steeds sneller aan baan te komen
Delen

De arbeidsmarkt trekt aan en studenten zien dat ook. Op de vraag: ‘Stel dat je nu klaar bent met je opleiding, hoe lang denk je er dan over te doen om een baan op jouw niveau te vinden?’ antwoorden studenten in 2017 positiever dan in 2016. Zo verwachten studenten nu ongeveer 4,7 maand kwijt te zijn aan het vinden van een baan vergeleken met 5,1 maanden in 2016. Met name WO’ers lijken ten opzichte van 2016 positiever te zijn.

Wanneer we per opleidingsniveau kijken, dan zien we dat WO-studenten informatica en accountancy, hbo-studenten logistiek en techniek en mbo-studenten economie en commercieel de meest positieve verwachtingen hebben. Daarentegen zijn studenten binnen het profiel cultuur en maatschappij op alle opleidingsniveaus het minst positief over hun baankansen na het afstuderen. Dit blijkt uit de meest recente resultaten van het Arbeidsmarkt Gedrags Onderzoek (AGO) waarbij 2.421 studenten ondervraagd zijn.

Figuur 1: verwacht aantal zoekmaanden na afstuderen per opleidingsniveau

https://www.intelligence-group.nl/media/images/nieuws/2017/Verwacht%20aantal%20zoekmaanden%20na%20afstuderen%20per%20opleidingsniveau.png

WO-studenten zien baanperspectieven positiever in ten opzichte van 2016

Met name WO’ers zijn positiever ten opzichte van vorig jaar. Dachten zij toen 6,3 maanden nodig te hebben om een baan te vinden, nu denken zij hier een maand minder voor nodig te hebben. Vooral WO-studenten informatica/ICT, Accountancy en bedrijfskunde, financieel en marketing denken er minder dan 4 maanden over te doen, zoals uit tabel 1 blijkt.

“De schaarste op de arbeidsmarkt is in 2017 weer volledig zichtbaar geworden op de campus. Werkgevers vechten om de aandacht van met name de universitaire bèta, IT en finance studenten. Het sentiment van jeugdwerkloosheid en verloren generatie is gedraaid tot de meest gewilde en schaarse doelgroep op de Nederlandse arbeidsmarkt’’, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.

Tabel 1: top-5 verwacht aantal zoekmaanden na afstuderen van WO’ers per studierichting

Studierichting

2016

2017

Informatica/ICT

5,0

3,2

Accountancy

5,5

3,3

Bedrijfskunde

4,7

3,5

Financieel

4,6

3,7

Marketing

7,0

3,8

Hbo-studenten logistiek en mbo-studenten economie hebben de meest positieve verwachtingen

Wanneer we naar het aantal verwachte zoekmaanden na het afstuderen van hbo-studenten kijken, blijkt dat men in de studierichtingen logistiek, techniek en personeel en arbeid minder dan 4 maanden de tijd nodig heeft. De studierichtingen economie, commerciële dienstverlening en marketing op mbo-niveau leveren ook de meest positieve verwachtingen op van het aantal zoekmaanden in deze groep.

Tabel 2: top-5 verwacht aantal zoekmaanden na afstuderen van hbo’ers per studierichting

Studierichting

2016

2017

Logistiek

4,1

3,3

Techniek

3,8

3,5

Personeel en Arbeid

4,8

3,8

Verpleegkunde/zorg

3,9

4,0

Facilitaire dienstverlening

5,6

4,2

Tabel 3: top-5 verwacht aantal zoekmaanden na afstuderen van mbo’ers per studierichting

Studierichting

2016

2017

Economie

4,5

3,8

Commercieel

4,9

3,9

Marketing

4,6

4,2

Verpleegkunde/zorg

4,6

4,3

Techniek

4,6

4,4

Studenten op alle opleidingsniveaus binnen het profiel cultuur en maatschappij zijn het minst positief

Uit het onderzoek blijkt verder dat studenten die een studie doen binnen het profiel cultuur en maatschappij, zoals geschiedenis en kunst en cultuur, het minst positief zijn over de verwachtingen van het vinden van een baan. Zo denken hbo-studenten kunst en cultuur er 6,7 maanden over te doen om een baan te vinden en mbo-studenten sociale dienstverlening 6,6 maanden. WO-studenten geschiedenis denken met de verwachting van 7,9 maanden hier het langst over te zullen doen.

‘’De jarenlange bezuinigingen op het gebied van cultuur en maatschappij en het perspectief van beroepen in dit gebied dragen voor een groot deel bij aan de minder positieve verwachtingen van studenten. Hoewel het momenteel goed gaat met de economie, betekent dit per definitie dus niet dat de perspectieven van studenten met het profiel van cultuur en maatschappij daar profijt van hebben. Hiermee wordt het stempel ‘weinig perspectief op de arbeidsmarkt’, dat vaak op dit vakgebied drukt, bevestigd. Veel studenten zullen binnen de huidige arbeidsmarkt hun baan vinden. Mogelijk binnen een andere discipline dan dat zij zijn opgeleid. Omdat steeds vaker ook naar deze groep wordt gezocht door bijv. IT-bedrijven’’, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.

Technische verantwoording

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 4.000 unieke respondenten. Op jaarbasis worden minimaal 16.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers).

De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. De gestelde vraag met betrekking tot deze analyse luidt ‘’stel dat je nu klaar bent met je opleiding. Hoe lang denk je er dan over te doen om een baan op jouw niveau te vinden?” Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het AGO van 2017.


Delen