Wie doet er wat aan de mismatch op de arbeidsmarkt?

      Reacties uitgeschakeld voor Wie doet er wat aan de mismatch op de arbeidsmarkt?
Delen

De laatste cijfers van het CBS en UWV over de werkgelegenheid in Nederland laten een heel vreemd beeld zien. Enerzijds is het mooi dat 8,6 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar in augustus 2017 een baan hadden. Wel een beetje jammer dat er geen verdere uitsplitsing is naar het soort baan en contract. Hoeveel uur per week bijvoorbeeld werkt tegenwoordig iemand, bij wie gesproken wordt van een baan?

Ook zou ik graag willen weten hoeveel mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd nog werken. Hoe groot dus de groep 65/66 t/m 75 jaar is die nog meegenomen wordt in deze tellingen?

4.3 miljoen mensen geen betaald werk

Daar tegenover staat dat bijna 4,3 miljoen mensen om uiteenlopende redenen geen betaald werk hebben. Waarschijnlijk is dit de groep die voor het merendeel bestaat uit mensen die nu (deels) arbeidsgehandicapt zijn, mensen die een bijstandsuitkering genieten, vrijwilligers die onbetaald werk verrichten, mensen die een stage op ander leertraject volgen. En tenslotte de 426.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

Bedrijven hebben grote moeite met vinden geschikt personeel

Als ik wat verder blader door de berichten over de huidige arbeidsmarkt valt mijn oog op dit bericht: ‘Uit de werkgevers AWVN-arbeidsmarktenquête 2017 blijkt verder dat 70% van de werkgevers vindt dat de problemen op de arbeidsmarkt de afgelopen twee jaar groter zijn geworden. De meeste bedrijven hebben grote moeite met het vinden van geschikt personeel. Het gaat daarbij onder meer om technici, commercieel, administratief en juridisch personeel, productiemedewerkers en zorgpersoneel.’

Wat gaat er hier mis? Van die 4,3 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen geen werk hebben zal er toch een grote groep zijn die de banen willen invullen waarvoor werkgevers nu niemand kunnen vinden? Zijn de werkgevers te selectief bij het invullen van die vacatures? Overvragen de sollicitanten bij het bespreken van de arbeidsvoorwaarden? Zitten er tussen die 4,3 miljoen mensen inderdaad alleen maar mensen die werkgevers juist niet zoeken? Kortom, een vreemd verhaal.

Mismatch snel aanpakken

Het lijkt me zinvol dat sociale partners, aangevuld met overheid en UWV, snel om de tafel gaan zitten om deze mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Want iedereen heeft recht op betaald werk, ook de groep mensen die door werkgevers nu niet interessant gevonden worden.

 


Delen