Combinatie arbeidsvorm ondernemer én werknemer wint terrein

      Reacties uitgeschakeld voor Combinatie arbeidsvorm ondernemer én werknemer wint terrein
Delen

Nederland loopt voorop als het gaat om flexibilisering van de arbeidsmarkt; we hebben meer flexibele dienstverbanden en zelfstandigen dan in het buitenland.

Deze ontwikkeling zet in ons land harder door dan in andere Europese landen. De dagen dat de meerderheid van de werkenden zich intern ontwikkelde en doorgroeide zijn dan ook definitief voorbij. Mensen kiezen zelf hoe ze hun werkende leven inrichten. Met een vaste baan, als zelfstandig ondernemer, of allebei: als hybride professional.

Een hybride professional is iemand die meerdere banen, een baan met ondernemerschap of ondernemerschap met pensioen combineert. En deze groep groeit snel. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel en de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt dat het aandeel parttime ondernemers over de afgelopen vijf jaar met 80% is gestegen. Deze groep werkt 15 uur of minder per week als zelfstandig ondernemer. In totaal stonden vorig jaar 425.202 parttime ondernemers ingeschreven in het Handelsregister. In het eerste kwartaal van 2017 groeide het aantal parttime zzp’ers met 1,7%.

Uit onderzoek van FastFlex naar hybride professionals (285 respondenten) blijkt dat 15% van de hybride professionals door omstandigheden “˜gedwongen’ is om in deze hoedanigheid actief te worden. Wel is er verschil te zien per opleidingsniveau. Bij wo-opgeleide professionals is dit namelijk slechts 6%. Een oorzaak die veel genoemd wordt is het feit dat de werkgever geen volledige fulltimebaan meer kon bieden.

Financií«le zekerheid speelt grote rol

Waarom willen mensen parttime ondernemen? Van de ondervraagde professionals in het Onderzoek Hybride Professionals 2017 van FastFlex, geeft 68% aan bewust te hebben gekozen voor de hybride arbeidsvorm, waarvan 34% met een financií«le drijfveer.

Uit het onderzoek van de Kamer van Koophandel en de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt dat ook de zorg voor het gezin en het zelf indelen van tijd belangrijke redenen zijn. Voor veel ondernemers is de combinatie tussen ondernemerschap en werken in loondienst van tijdelijke aard. Wanneer men merkt dat de onderneming voldoende stabiel geld binnenbrengt, kiest men voor fulltime ondernemerschap.

Kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen

Daarnaast starten steeds meer mensen een onderneming om zichzelf met kennis te verrijken en vaardigheden te ontwikkelen buiten die van hun vaste baan om. Van de respondenten uit het FastFlex-onderzoek geeft 66% aan voor de hybride arbeidsvorm te kiezen vanwege de eigen ontwikkeling, afwisseling en “˜employability’. Dit past in de grotere verschuiving die je ziet in de manier waarop mensen zich ontwikkelen: het onderscheid tussen werken, leren, hobby’s en leven zal steeds verder vervagen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een passie voor wijn, die naast zijn vaste baan ook wijn importeert en verkoopt. Of iemand die naast een functie als consultant werkt aan een concept voor online verkoop van tweedehands designerkleding.

Nu is het natuurlijk niet zo dat dit compleet nieuw is, die mensen had je vroeger ook. Maar het lijkt steeds meer het nieuwe normaal te worden. Tegenwoordig pakken we de menukaart en kiezen we zelf wat we allemaal í  la carte bestellen. Het standaardmenu laten steeds meer mensen links liggen. Het aantal diverse, flexibele contractvormen neemt in rap tempo toe.

 Wees voorbereid op de vraag

Nu de economie weer sterk aan het aantrekken is en je in bepaalde werkgebieden al een aanzienlijke krapte ziet ontstaan, denk aan de ICT-markt, is de hybride arbeidsvorm zeker iets waar werkgevers rekening mee moeten houden. Talenten mislopen omdat ze hun passie niet kunnen volgen omdat ze per se vijf dagen per week ter beschikking van het bedrijf moeten staan is zonde en onnodig.

Uit onderzoek van FastFlex blijkt dat 28% van de hybride professionals weleens wrijving ervaart als het gaat om het afwegen van diverse belangen. In deze situatie rijst vaak de vraag waar de loyaliteit ligt, bij de werkgever of bij de eigen business? Zeker wanneer een hybride professional vanuit zijn eigen onderneming werkzaamheden verricht, gelijksoortig aan die van de organisatie waar hij werkzaam is, voor organisaties die concurrerend zijn aan de werkgever.

Wees voorbereid op de vraag van professionals om hun baan te combineren met ondernemerschap en kom met oplossingen die iets bijdragen voor zowel werkgever als werknemer. Want dat u als werkgever ook profijt heeft van een medewerker die verder kijkt dan zijn taakomschrijving en de bedrijfsmuren alleen, moge duidelijk zijn.

Meer weten over de hybride professional? In het whitepaper “˜Maak plaats voor de hybride professional‘ wordt dieper ingegaan op het fenomeen en worden handvatten gegeven waarmee de werkgever en de hybride professional een optimale samenwerking kunnen bereiken.


Delen