Neemt de robot onze banen over?

      Reacties uitgeschakeld voor Neemt de robot onze banen over?
Delen

De verwachtingen rondom de robotisering van ons werk zijn gemixt en de gevoelens ten aanzien van deze robotisering ook, zo blijkt uit een onderzoek van Jobrapido, een van ’s werelds grootste zoekmachines voor banen. 87% van de respondenten geeft aan dat zij verwachten dat robotisering leidt tot een vermindering in het aantal beschikbare banen in Nederland.

Hoewel het sentiment dus tamelijk negatief lijkt te zijn, lijken taferelen van een coup door robots geschikt voor een film maar (nog) niet realistisch.

Onduidelijkheid robotisering

De discussie over de mogelijke impact van robotisering op de arbeidsmarkt is in volle gang, maar er heerst nog onduidelijkheid over wat robotisering precies inhoudt. Uit het onderzoek komt naar voren dat robotisering bij de meeste respondenten, zo’n 75%, als eerste de gedachte van automatisering oproept. Fysieke robots of kunstmatige intelligentie bepalen minder de beeldvorming. Welke specifieke vorm deze ontwikkeling ook aanneemt, er heerst een gevoel van dreiging voor banen.

Dit negatieve gevoel lijkt bij doorvragen niet terecht, omdat 66% van de ondervraagden aangaf dat robotisering een logisch onderdeel is van continue technologische ontwikkeling. En dat het daarmee geen radicaal keerpunt onze samenleving zal zijn.

Hoewel dus 87% van de respondenten verwacht dat robotisering leidt tot een vermindering van het aantal banen, verwacht een veel kleiner deel, 35%, dat hun eigen baan bedreigd zal worden door de ontwikkeling. Dit leidt tot een situatie waarbij de meerderheid van de respondenten robotisering als bedreiging ziet voor het totale aantal banen, maar die meerderheid denkt niet dat zijn of haar eigen baan beí¯nvloedt wordt door robotisering.

Rob Brouwer, CEO van Jobrapido, onderstreept deze relativering: “Technologische ontwikkeling en innovatie hebben impact op de aard van het werk en het type banen. Waar in het verleden technologische vooruitgang banen in het ene segment heeft weg genomen, zijn deze op een andere plek gecreí«erd. De kracht van de mens is juist de mogelijkheid om mee te veranderen, zichzelf te blijven orií«nteren en ontwikkelen en kansen te grijpen in tijden van verandering.”

Verandering in vaardigheden

Hoewel de effecten van robotisering dus lang niet zo negatief zijn als de meeste respondenten in eerste instantie aangeven, heeft robotisering wel effect op de benodigde vaardigheden van de werknemer. Extra vaardigheden met betrekking tot het omgaan met robots, het besturen van complexe machines en de interactie met kunstmatige intelligentie zijn slechts een greep uit de mogelijkheden van veranderende vaardigheden die werkgevers nodig achten.

“Maar het is niet alleen de vraag vanuit de werkgevers die deze ontwikkeling bepaalt” meent Brouwer. “Iets meer dan 60% van de ondervraagden geeft aan dat ze bereid zijn in zichzelf te investeren vanuit eigen initiatief. Dit geeft aan dat er de wil is van de (potentií«le) werknemer om te veranderen en zichzelf door te ontwikkelen om in te spelen op ontwikkelingen zoals robotisering. De bereidheid stijgt zelfs tot 86% onder de ondervraagden als het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden in samenwerking met de werkgever gebeurt.”

Inspelen op robotisering

Volgens eigen cijfers van Jobrapido zijn er meer dan 50.000 vacatures direct gelinkt aan innovatie, machinebouw, automatisering etc. Nieuwe banen lijken te ontstaan waar andere banen verdwijnen en de benodigde set aan vaardigheden zal veranderen.

Als we ons blijven ontwikkelen en de kansen die robotisering ons biedt aangrijpen, dan lijkt er nog geen spannend filmscenario in te zitten. Hooguit een economische documentaire over de flexibiliteit van de Nederlander.


Delen