Scholingsvouchers UWV alleen nog voor ‘langdurige zorg’

      Reacties uitgeschakeld voor Scholingsvouchers UWV alleen nog voor ‘langdurige zorg’
Delen

UWV voert de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep uit. Als gevolg van de grote populariteit van de regeling in de afgelopen periode is het subsidieplafond inmiddels bereikt. Dit is eerder dan de voorziene looptijd tot eind december 2017. Dit betekent dat UWV aanvragen gaat afwijzen vanwege het bereiken van het einde van het budget. Aanvragers die nog geen beslissing hebben ontvangen op hun aanvraag krijgen in april bericht.

WW-uitkering

Uit de cijfers blijkt dat ongeveer driekwart van de 14.500 verleende vouchers is toegekend aan mensen met een WW-uitkering. Ongeveer de helft van de aanvragers heeft MBO als hoogst genoten opleiding. Door zich te scholen richting een kansberoep worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Langdurige zorg heeft nog budget

Binnen de regeling is een deel van het budget gereserveerd voor werknemers die in de langdurige zorg werken en werknemers die vanuit een baan in de langdurige zorg een WW-uitkering ontvangen. Dit betreft medewerkers uit de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Dit budget is nog in voldoende mate beschikbaar.

Voor meer informatie over de scholingsvouchers voor werkzoekenden en werknemers uit de langdurige zorg, kijk hier.

Of lees hier verder wat de voorwaarden zijn:

U kunt alleen nog gebruikmaken van de scholingsvoucher als de volgende situaties voor u gelden:

 • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft.
 • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt.
 • U gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep of u wilt met een ervaringscertificaat (EVC) bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg als u zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Heeft u een functie (gehad) waarin u geen directe zorg heeft verleend, zoals in een administratieve functie? Dan komt u niet in aanmerking voor de scholingsvoucher.

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn:

 • U plaatst uw cv op werk.nl en u gaat ermee akkoord dat wij u inschrijven als werkzoekende
 • Het beroep waarvoor u de opleiding doet, is opgenomen in de Kansberoepenlijst (doc, 130 kB).
 • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
 • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. Als de opleiding duurder is, dan betaalt u de rest zelf.
 • Uw aanvraag voor de scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na uw eerste opleidingsdag bij ons binnen zijn. U vraagt de voucher uiterlijk 31 december 2017 aan.
 • U kunt 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
 • Er is niet eerder een opleiding of EVC-traject voor u betaald vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.
 • De opleiding of de kosten voor het behalen van het ervaringscertificaat tijdens een EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.

Bron: UWV


Delen