Wat ik doe als coach: holding the space

      Reacties uitgeschakeld voor Wat ik doe als coach: holding the space
Delen

Wat ik doe als coach/trainer? Het wordt mij vaak gevraagd en ik vond het altijd lastig uitleggen. Maar nu heb ik het antwoord gevonden: holding the space.

Tijdens coachingssessies of als ik trainingen/bijeenkomsten faciliteer, is “˜holding the space’ eigenlijk het enige dat ik doe. Wat dat inhoudt? Heel simpel gezegd: alles doen door niets te doen. Dat klinkt natuurlijk heel vaag, daarom leg ik hieronder graag uit wat het precies is.

Holding the space: wat is dat?

De term “˜holding the space’ zegt het eigenlijk al: ik zorg tijdens bijeenkomsten (groot of klein) dat er ruimte is. Die ruimte geeft deelnemers alle mogelijkheden om te doen wat ze willen of moeten doen. Ruimte voor de inhoud dus. Ik houd mij bezig met alle randvoorwaarden en processen daaromheen.

Holding the space: wat is het niet?

Wat ik vooral niet doe, is de “˜baas spelen’ van de groep. Ik vertel niet hoe het hoort of zou moeten; ik geef geen sturing. Het is niet de bedoeling dat ik adviseer of les geef.

Een voorbeeld: Lord of the Rings. Bijna iedereen kent het verhaal uit de boeken of de films. Frodo onderneemt een reis om de ring te vernietigen. Sam ondersteunt Frodo in alles gedurende die hele reis, maar draagt de ring zelf niet. Dat is een perfect voorbeeld van “˜holding the space’, al is het in een iets andere context. Maar het principe blijft gelijk.

Holding the space: hoe doe ik dat?

Het klinkt misschien heel eenvoudig, maar om “˜holding the space’ goed toe te kunnen passen, is wel degelijk een hoop werk nodig. Je kunt niet zomaar even de ruimte gaan creí«ren en vervolgens achterover leunen om te zien waar de deelnemers terecht komen.

Ik zet daarom speciale gesprekstechnieken of werkvormen in, zoals Large Scale Interventions als zeer uitgebreide werkvorm of Neuro Linguí¯stisch Programmeren als gesprekstechniek. Ook de manier waarop ik praat, de woorden die ik kies en de vragen die ik stel; dat alles speelt een rol in “˜holding the space’.

En zo zijn er nog veel meer factoren die een rol spelen: de zaal of het lokaal waar we de bijeenkomst houden, de deelnemers die aanwezig zijn, wat er voor of na de bijeenkomst gepland is en de hoeveelheid tijd/momenten die beschikbaar is/zijn. Dat allemaal beí¯nvloed ik in de voorbereiding van de bijeenkomst door er meer of minder nadruk op te leggen.

Holding the space: de voorbereiding

Het betekent dat mijn voorbereidingen voor bijeenkomsten veel tijd en energie vragen. Als facilitator/coach/trainer ben ik in die voorbereidingen heel actief en intensief bezig met de bijeenkomst. Want alleen met een goede voorbereiding kan ik zo de bijeenkomst makkelijk, vlot, effectief en constructief mogelijk laten verlopen.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten de intenties van de bijeenkomst helder worden benoemd, de verwachtingen worden uitgesproken, heldere normen en regels worden afgesproken en duidelijke afspraken met elkaar worden gemaakt over het proces en de vertrouwelijkheid van wat er besproken gaat worden.

Holding the space: de uitvoering

Na een goede voorbereiding ontstaat tijdens bijeenkomsten letterlijk en figuurlijk de ruimte voor de deelnemers om hun eigen pad te kiezen. Zoveel ruimte dat ze de vrijheid voelen om alles te doen wat mogelijk is, én meer!

Al het werk dat ik in de voorbereiding heb gedaan, en tijdens de uitvoering doe, moet eigenlijk onzichtbaar zijn voor de deelnemers. Want dat is de kunst van “˜holding the space’: deelnemers merken niets of weinig van mijn bijdrage. Maar er is wel wat werk voor nodig om zo onopvallend mogelijk te opereren.

Ik zal dat proberen toe te lichten. Als facilitator heb ik totale aandacht en concentratie voor iedere deelnemer van de groep. Ik let op wat er gezegd wordt en wat er niet gezegd wordt, wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Ik dans als het ware tussen doel en agenda van de bijeenkomst. Ik intervenieer om de ruimte open en veilig te houden door grenzen te stellen waarbinnen de groep kan bewegen.

Het betekent ook dat ik ingrijp wanneer iemand te ver van het onderwerp afgaat, sarcastische of pijnlijke opmerkingen maakt, of wanneer er mensen zijn die interrumperen of dominant zijn. Ook grijp ik in als invloeden van buitenaf – zoals andere agenda’s of andere doelen – een te sturende rol gaan spelen.

Het vraagt van mij om de deelnemers te bemoedigen om open te staan; open voor ideeí«n, open voor oplossingen, open om te ontvangen en open om te delen. En in dat alles ben ik ook een rolmodel om het voorbeeldgedrag zoals kwetsbaarheid en openheid uit te stralen.

Eigenlijk is wat ik doe in “˜holding the space’ een intense manier van luisteren, mogelijk maken, actieve reflectie en ondersteunen van alle ideeí«n en mogelijkheden.

Holding the space: het resultaat

Het lijkt simpel als ik het zo opschrijf. “Eigenlijk doe je dus helemaal niets?” krijg ik wel eens als reactie. Maar ik kan je verzekeren dat het achter de schermen heel hard werken is. Maar het is het waard, omdat het zich vertaalt in een perfect resultaat!

De grootste complimenten die ik kan krijgen, zijn “Wat hebben we veel gedaan!” en “Wat ging de tijd snel voorbij!” Nog steeds kunnen deelnemers dan vaak niet de vinger leggen op wát ik nu precies heb gedaan, maar wel dat het een enorm effect heeft gehad. En daar gaat het uiteindelijk toch om.

Het betekent trouwens ook dat alles wat ik doe alleen maar maatwerk is en gebaseerd op veel ervaring.

Mijn “˜werk’ is zó leuk! Wat is er nou mooier dan mensen blij maken met de resultaten die ze boeken?

Een deel van de informatie komt van:

http://groupworksdeck.org/patterns/Holding_Space


Delen