Vakantie-en andere verlofregelingen

      Reacties uitgeschakeld voor Vakantie-en andere verlofregelingen
Delen

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Zo kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Als u bijvoorbeeld 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Bovenwettelijke (extra) vakantiedagen

Als u meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van “˜bovenwettelijke’ vakantiedagen. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Niet-opgenomen vakantiedagen kunnen meegenomen worden naar het volgende jaar, mits die dan vóór 1 juli van dat jaar worden opgenomen. Tenzij er redenen zijn die het aannemelijk maken dat de werknemer daartoe niet in staat was/is (zoals  arbeidsongeschiktheid of gebrek aan medewerking van de werkgever).

De extra (bovenwettelijke) vakantiedagen mogen wel worden gespaard gedurende een periode van vijf jaar.

Feestdagen en loondoorbetaling

Nederland telt elf officií«le feestdagen. Er is geen wettelijke bepaling over extra loonbetaling bij werken op feestdagen. Wel kan de cao een toeslag voorschrijven.

Deze feestdagen zijn nieuwjaarsdag (1 januari), Goede Vrijdag, Pasen (zondag en maandag), Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei, officií«le feestdag eens in de 5 jaar, de volgende valt in 2020), Hemelvaartsdag, Pinksteren (zondag en maandag) en Kerstmis (25 en 26 december). Of een officií«le feestdag een (extra) vrije dag is staat in de cao of arbeidsovereenkomst.

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantie-uren op. Uw werkgever mag u niet vragen om verlofdagen op te nemen voor dit verlof.

Opbouw verlofdagen bij ziekte

Als u (gedeeltelijk) ziek bent, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door. Dit geldt sinds 1 januari 2012.

Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Als u ziek wordt tijdens uw vakantie, meldt u dat bij uw werkgever. De vakantiedagen waarop u ziek bent, raakt u niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. U spreekt met uw werkgever af om uw vakantie-uren een andere keer op te nemen.

Welke soorten verlof zijn er bijvoorbeeld nog meer?

Bijzonder of buitengewoon verlof?

In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld.

In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen afspraken staan over bijzonder verlof. Wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is. Uw werkgever of personeelsafdeling kan u hierover informeren.

U heeft geen recht op (betaald) verlof om te solliciteren. Heeft u een sollicitatiegesprek tijdens uren waarop u normaal gesproken werkt? Dan moet u daarvoor vakantie-uren opnemen. In uw cao of bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan.

Verlof en doktersbezoek

In de wet is niets geregeld over verlof voor doktersbezoek. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd naar de dokter of tandarts gaan. Als doktersbezoek buiten werktijd niet mogelijk is, hoeft u meestal geen verlofuren op te nemen.

Zwangerschapsverlof

Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. En na de bevalling op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren in totaal minstens 16 weken. Vrouwen kunnen het laatste deel van het bevallingsverlof spreiden over 30 weken. Ook krijgt een moeder extra verlof als haar baby lang in het ziekenhuis heeft gelegen.

Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof werkt u tijdelijk minder om meer tijd te besteden aan een kind tot 8 jaar. U heeft recht op 26 keer uw aantal werkuren per week. De afspraken in uw arbeidsovereenkomst over bijvoorbeeld werkzaamheden en aantal werkuren veranderen niet. Het verlof is onbetaald maar sommige werkgevers betalen het loon (gedeeltelijk) door. Na de bevalling van uw partner krijgt u naast kraamverlof ook 3 dagen ouderschapsverlof.

Zorgverlof

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. U heeft recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt u als werknemer minstens 70% van het salaris. Bij langdurend zorgverlof heeft u geen wettelijk recht op salaris.

Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.


Delen