Hoe zat het ook alweer met regels over de vaststellingsovereenkomst?

      Reacties uitgeschakeld voor Hoe zat het ook alweer met regels over de vaststellingsovereenkomst?
Delen

Nieuwe regels over de vaststellingsovereenkomst per 1 juli 2015

De vaststellingsovereenkomst is een veel gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Werkgever en werknemer overleggen hierbij over de beëindigingsvoorwaarden en leggen het onderhandelingsresultaat vast in een vaststellingsovereenkomst.

De wettelijke regels over de vaststellingsovereenkomst zijn per 1 juli 2015 veranderd. Ontslagspecialist vermeldt hieronder de belangrijkste wijzigingen.

ëDe regels tot 1 juli 2015?

De vaststellingsovereenkomst kent geen vormvereiste. De vaststellingsovereenkomst hoeft dus niet per sé schriftelijk te worden vastgelegd. Na het sluiten van de overeenkomst geldt geen bedenktermijn: “vast is vast”. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld in geval van dwaling of bedrog, is het mogelijk de vaststellingsovereenkomst te vernietigen.

De regels vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli geldt het vormvereiste dat de vaststellingsovereenkomst schriftelijk moet worden overeengekomen.
Er gaat een bedenktermijn gelden. Werknemer krijgt de mogelijkheid om na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst binnen twee weken de vaststellingsovereenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring gericht aan de werkgever.Werknemer kan dat doen zonder opgaaf van redenen.

Werkgever moet de werknemer via de vaststellingsovereenkomst schriftelijk informeren over de twee weken bedenktijd. Doet werkgever dat niet, dan bedraagt de bedenktijd drie weken.
Als de vaststellingsovereenkomst binnen de bedenktijd wordt ontbonden en er wordt binnen 6 maanden een nieuwe vaststellingsovereenkomst gesloten, dan geldt de bedenktijd niet voor de tweede vaststellingsovereenkomst.

Hoe zit het met de ontslagvergoeding?

Per 1 juli 2015 heeft bijna iedere werknemer, die wordt ontslagen via opzegging of ontbinding door de kantonrechter, recht op een transitievergoeding. In de wet is geen recht op een transitievergoeding geregeld voor werknemers die met een vaststellingsovereenkomst vertrekken. Maar in de praktijk zullen werkgever en werknemer voordat zij een vaststellingsovereenkomst aangaan vaak onderhandelen over een ontslagvergoeding. Zij kunnen daarbij vrijwillig de wettelijke regels over de transitievergoeding als uitgangspunt nemen.

Maar zij kunnen ook besluiten een hogere of lagere ontslagvergoeding af te spreken.


Delen