Een training met gewenst resultaat; hoe pak je dat aan?

      Reacties uitgeschakeld voor Een training met gewenst resultaat; hoe pak je dat aan?
Delen

Bedrijfstrainingen hebben alleen zin als ze toegevoegde waarde hebben. Dit vereist altijd maatwerk, afgestemd op de vraag en behoefte van de trainee.

Het klinkt logisch dat een training is afgestemd op de vraag en behoefte, maar zo vanzelfsprekend is het in de praktijk niet. De werkelijke behoefte van degene die de training volgt, is namelijk niet altijd goed in beeld.

En een training moet juist tegemoet komen aan de vraag of wens van de deelnemer zelf. Zodra de deelnemer van de training het gevoel heeft te worden ‘gestuurd’, neemt de effectiviteit in het kwadraat af. Aan de hand van een voorbeeld leg ik graag uit hoe daarmee om te gaan.

De vraag naar een training

Een tijd geleden had ik een gesprek met twee personen van een redelijk groot bedrijf. Zij vroegen mij om presentatie-trainingen te geven aan de senior- en junior salesmedewerkers. Hun presentatievaardigheden konden wel wat verbetering gebruiken, aldus de manager.

De behoefte van de medewerkers

Ik ben gaan doorvragen om een goed beeld van de behoeften te krijgen en mijn training daarop af te stemmen. Wat bleek? De oorzaak van het ‘niet goed presenteren’ lag niet alleen maar bij het ontbreken van vaardigheden of zelfinzicht over de effecten van eigen handelen uit naam van het bedrijf. Het bedrijf was na drie (!) fusies een deel van de eigen identiteit en daarmee het ‘wij-gevoel’ kwijt. De medewerkers waren veel meer bezig met ‘ik’ en ‘overleven’.

Met deze achtergrond is een training presentatietechnieken weinig succesvol. Er is immers geen draagvlak voor een “˜presentatie-training’; de medewerkers zijn met andere – voor hen belangrijkere – zaken bezig. Het management zal zich eerst moeten beraden over de toekomst van de interne organisatie. Dit is nodig zodat die toekomst ook door de medewerkers wordt gedragen. En dus dat zij zelf het nut gaan inzien om betere presentaties te kunnen geven.

En ik durf nog wel een stapje verder te gaan: laat diezelfde medewerkers nu eens meebepalen hoe het bedrijf eruit moet zien. Zij hebben tenslotte grote expertise op hun eigen onderdeel. Hoe groter het (gevoel van) invloed, hoe meer verantwoordelijkheidsgevoel, hoe meer gedragen en hoe effectiever en beter de organisatie werkt.

Vaststellen van best practices

Je kunt dit inhoud geven door gezamenlijk en onder begeleiding (bij voorkeur door een groepsprocesdeskundige) best practices vast te stellen. Dit doe je op alle niveaus, business units en afdelingen. De manier van werken wordt algemeen geaccepteerd en de onderlinge verbinding versterkt. Ook wordt direct duidelijk waar behoefte is aan (externe) training, scholing en begeleiding binnen de organisatie.

Pas als de wens tot samenwerken en de manier hoe daar te komen gezamenlijk is bepaald en geaccepteerd, kan verder worden gegaan met het maken van een mooie organisatie.

Training is maatwerk

Elke training is afgestemd op de vraag en behoefte van degene die naar de bijeenkomst komt. Je kunt als trainer of trainingsbureau nooit een standaard training in een bedrijf zetten of (alleen) afgaan op de mening daarover van enkelen.

Conclusie: managementtrainingen horen eigenlijk bijeenkomsten te zijn voor alle lagen in de organisatie.

Auteur: Sander Vrugt van Keulen


Delen

About Sander Vrugt van Keulen

Sander

CoachSander is directie coach | facilitator / trainer non-hiërarchische zelforganiserende teams en houdt zich al 10 jaar bezig met het ondersteunen en begeleiden van mensen om hen telkens een stap verder te helpen op het pad dat zij zelf kiezen.

Sander initieert en ondersteunt projecten als Uitgestelde Koffie, broodfonds040, Eindhoven in Dialoog, Nooit Meer Gratis, CoachingBlog, MisterCoach, @040datzijnwij en meer…

En dat alles vanuit de overtuiging dat wij samen meer zijn en meer kunnen bereiken: delen kan alleen door vermenigvuldigen!

Welke onderwerpen blogt Sander Vrugt van Keulen over?

Coaching, zelforganiserende teams, HR, ondernemingsraden en medezeggenschap

Waar kun je Sander Vrugt van Keulen online vinden?

CT2.nl Persoonlijk Blog CoachSander Bedrijfspagina CT2 op LinkedIn Profiel LinkedIn - Coach Sander Vrugt van KeulenVolg Coach Sander Vrugt van Keulen op Twitter CT2 Coaching and Training CoachSander op FacebookSander Vrugt van Keulen op Google+