Eén OR-coach, drie rollen

      Reacties uitgeschakeld voor Eén OR-coach, drie rollen
Delen

Jaren geleden begon ik als trainer van ondernemingsraden. Tegenwoordig ben ik steeds meer coach en vervul ik een drietal rollen tijdens OR-coachingssessies.

Coach in plaats van trainer

Doordat veel kennis is te vinden op internet of via sociale media is de vraag van vroeger naar hoorcolleges over wetteksten of uitleg van regelgeving totaal verdwenen. En daardoor eigenlijk ook mijn rol als trainer. Tijdens één- of meerdaagse bijeenkomsten (die we voor het gemak nog steeds OR-trainingen noemen) gaat het over samen dingen leren die je niet uit een boekje haalt of via Google vindt. Het zijn coachingssessies, waarbij ik drie rollen vervul.

Rol 1: onafhankelijk gesprekspartner

Luisteren en aanhoren, dat is een essentií«le rol van mij als OR-coach. OR-leden praten vaak alleen met elkaar over het functioneren van de ondernemingsraad en de relatie met de directie. Tijdens een OR-coachingssessie hebben zij dan ook behoefte aan iemand die snapt hoe het OR-werk in elkaar steekt en bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen.

Als onafhankelijk gesprekspartner hoor ik de verhalen aan en maak ik ondertussen een assessment van de stand van zaken. Ik heb geen mening over wat er speelt en stel vragen om zaken helder te krijgen; voor mijzelf, maar vooral ook voor de vertellende OR-leden. Want de manier waarop zij hun verhaal aan een buitenstaander vertellen, geeft vaak al een heel goed antwoord op de vragen waarmee ze zitten.

Rol 2: coach-adviseur

Luisteren en vragen stellen, ook erg belangrijk als OR-coach. OR-leden hebben veel vragen, bijvoorbeeld over de relatie met de directie, de uitleg van toepassing van wetten en regels, hoe om te gaan met onderlinge verschillen binnen de OR of hoe meer informatie te krijgen van de achterban. Soms worden deze vragen niet direct gesteld, maar liggen ze in het verhaal verscholen.

Door goed te luisteren en vooral ook vragen te stellen, komen de antwoorden uit de verhalen zelf naar voren. Door mijn vragen (en vooral mijn “˜vragen blijven stellen’ op elk antwoord) krijgen de OR-leden zelf helderheid over hun situatie.

Daarnaast ben ik de coach-adviseur die samen met de OR-leden op zoek gaat naar de snelste manier om samen effectieve oplossingen te bedenken. We bedenken samen hoe de OR stevig in zijn schoenen komt te staan en tot een evenwichtige werkwijze komt om zelfstandig en onafhankelijk te kunnen opereren.

Rol 3: begeleider/coach

Uiteindelijk wil de OR aan de slag, maar de effectiviteit is niet altijd optimaal. Sterker nog, soms is de OR zelfs erg ontevreden over de werkwijze. Het is daarom mijn rol als OR-coach om de groep tijdens een vergadering of training te begeleiden in het maken van een scheiding tussen proces en inhoud. Nog preciezer: een scheiding tussen Proces, Verbinding en Communicatie aan de ene kant en inhoud en doel aan de andere kant.

Dit doe ik door de groep een spiegel voor te houden voor reflectie van eigen gedrag en vaardigheden. Door methoden aan te reiken die helderheid geven. Door kort uitleg te geven over de achtergronden van communicatiestijlen of hoe andere bedrijven issues aanpakken. Maar vooral door het de groep zelf te laten doen en het zelf te laten ervaren.

Doe het zelf!

Het komt er dus eigenlijk op neer dat je het vooral zelf moet doen. In mijn rollen als coach kan ik je daarbij helpen.

Als OR-coach en begeleider van ondernemingsraden neem ik ruim 12 jaar kennis en ervaring mee. Daarnaast neem ik mijn jarenlange ervaring mee als coach van directies en management(teams). Samen goed voor een ruim gevulde rugzak aan ervaringen, methoden en wijzen van aanpak. Meer weten? Neem contact op.


Delen

About Sander Vrugt van Keulen

Sander

CoachSander is directie coach | facilitator / trainer non-hiërarchische zelforganiserende teams en houdt zich al 10 jaar bezig met het ondersteunen en begeleiden van mensen om hen telkens een stap verder te helpen op het pad dat zij zelf kiezen.

Sander initieert en ondersteunt projecten als Uitgestelde Koffie, broodfonds040, Eindhoven in Dialoog, Nooit Meer Gratis, CoachingBlog, MisterCoach, @040datzijnwij en meer…

En dat alles vanuit de overtuiging dat wij samen meer zijn en meer kunnen bereiken: delen kan alleen door vermenigvuldigen!

Welke onderwerpen blogt Sander Vrugt van Keulen over?

Coaching, zelforganiserende teams, HR, ondernemingsraden en medezeggenschap

Waar kun je Sander Vrugt van Keulen online vinden?

CT2.nl Persoonlijk Blog CoachSander Bedrijfspagina CT2 op LinkedIn Profiel LinkedIn - Coach Sander Vrugt van KeulenVolg Coach Sander Vrugt van Keulen op Twitter CT2 Coaching and Training CoachSander op FacebookSander Vrugt van Keulen op Google+