Inzicht in pijnpunten Wet DBA

      Reacties uitgeschakeld voor Inzicht in pijnpunten Wet DBA
Delen

Op het nieuwe feedback platform Wet DBA van kennisbemiddelaar HeadFirst kunnen zelfstandig professionals (zp’ers), leveranciers (detacheerders) én opdrachtgevers hun ervaringen en zorgen delen rond de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

HeadFirst bundelt met dit platform negatieve en positieve signalen uit de markt en zal deze vervolgens aan Politiek Den Haag aanbieden. De reden hiervoor is dat onder betrokken partijen, onder meer de  opdrachtgevers en zp’ers, onduidelijkheid heerst over hoe om te gaan met de nieuwe wet en hun positie.

Deze onrust in de markt wordt nauwelijks belicht door Politiek Den Haag, maar heeft verstrekkende gevolgen, zoals voor sommige opdrachtgevers die overwegen te stoppen met de inzet van zp’ers.

Aanzwengelen debat

De kennisbemiddelaar verwacht met haar initiatief het politieke debat opnieuw aan te zwengelen. DBAfeedback.nl biedt een unieke, neutrale, en volledige weergave van de effecten van de nieuwe wet. Het primaire doel van het platform is om alle opmerkingen, positief dan wel negatief, te bundelen en aan zzp-vertegenwoordigers van de grootste politieke partijen te presenteren.

Erik Ziengs, Tweede Kamerlid VVD met de portefeuille zzp en Mei Li Vos, Tweede Kamerlid PvdA en woordvoerster voor de grote groep zzp’ers in Nederland, zijn al akkoord met het in ontvangst nemen van de verzameling bevindingen. Mike Korenvaar, financieel directeur van HeadFirst: “˜We hopen dat er uiteindelijk Kamervragen over gesteld gaan worden aan de Staatssecretaris van Financií«n, Eric Wiebes, zodat de nieuwe wet kan worden aangescherpt en beter werkbaar wordt voor alle betrokken partijen.’

Verschillende behoeftes in kaart

Zp’ers, leveranciers en opdrachtgevers bevinden zich in andere situaties binnen de kaders van de Wet DBA. Daarmee heeft ook een ieder verschillende behoeftes. Het secundaire doel van het feedback platform is dan ook om deze verschillende behoeftes in kaart te brengen. Welke branches ondervinden wel of juist geen hinder van de wet? Zijn er opdrachtgevers die door de veranderde wetgeving overwegen te stoppen met de inhuur van zp’ers? Staan ze er achter en is het de juiste manier om schijnzelfstandigheid tegen te gaan?

Korenvaar: “˜Door de vernieuwde wetgeving moeten opdrachtgevers niet beperkt worden in hun vrijheid en flexibiliteit om met zelfstandig professionals te werken. Momenteel worden veel modelovereenkomsten afgewezen door de fiscus, wat niet bevorderlijk is voor de verhouding opdrachtgever en -nemer. Wij willen dat de verantwoordelijken voor de nieuwe wet, met name de politiek, een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de uitwerkingen van de nieuwe wet in de praktijk. Die praktijk kennen wij als geen ander.’

HeadFirst beschikt over een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, die hier te vinden is. Specialisten van de kennisbemiddelaar en ZP Zaken, partner van HeadFirst, staan klaar om alle vragen die binnenkomen zo snel mogelijk te beantwoorden en advies te geven.

Over HeadFirst

De decennia lange ervaring van HeadFirst met het op efficií«nte wijze verzorgen van externe inhuur, heeft het gemaakt tot de marktleider die het nu is. HeadFirst Select is de online tool van de kennisbemiddelaar, die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt direct met elkaar in contact brengt. Voor meer informatie zie www.HeadFirst.nl


Delen