Aanpassing Dagloonbesluit flexwerkers, starters, herintreders en WW-ers

      Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing Dagloonbesluit flexwerkers, starters, herintreders en WW-ers
Delen

Per 1 december 2016 verandert het Dagloonbesluit voor flexwerkers, starters, herintreders en WW-ers die door ziekte een lager dagloon kregen. Dat leidt mogelijk tot een hoger dagloon en een tegemoetkoming.

Het dagloon bepaalt de hoogte van de WW-uitkering. Voor het berekenen van uw dagloon kijken we naar het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Op dit moment delen wij het totale sv-loon door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen per jaar), ook als u in sommige maanden geen loon ontving. Voor nieuwe uitkeringen Vanaf 1 december 2016 tellen wij alleen maanden waarin u loon ontving mee voor de berekening van het dagloon. Dit kan dus mogelijk een hoger dagloon betekenen.

De voorwaarden voor de aanpassing van het dagloon en een tegemoetkoming

Voor lopende uitkeringen gaan wij vanaf 1 januari 2017 voor sommige starters, flexwerkers, herintreders op de arbeidsmarkt en personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard het dagloon aanpassen. Ook krijgen zij mogelijk een tegemoetkoming. Wij betalen de tegemoetkoming vanaf april 2017. Voor een aanpassing van het dagloon en een tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw WW-uitkering is gestart tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016.
  • Het verschil tussen het dagloon op uw eerste WW-dag en het aangepaste dagloon is minimaal 7%.
  • U had geen lopende WW-uitkering in de maand waarin uw nieuwe WW-uitkering is gestart.

Verder geldt 1 van de volgende voorwaarden:

  • U heeft in het jaar voordat u een WW-uitkering kreeg in 1 of meer kalendermaanden geen loon ontvangen.
  • U kreeg na 104 weken ziekte een WW-uitkering in plaats van een WIA-uitkering. En u kreeg in het jaar voor de WW-uitkering in 1 of meer kalendermaanden minder loon door uw ziekte.

U ontvangt nog een bericht

U hoeft niets te doen, wij passen het dagloon automatisch aan. Ontvangt u op of na 1 januari 2017 een WW-uitkering? Of heeft u een uitkering die kan herleven? En is deze berekend volgens de oude dagloonregels? Dan ontvangt u in januari een brief van ons met uw nieuwe dagloon. Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming  dan ontvangt u hierover begin 2017 een brief.

Bron: UWV


Delen