Veel Nederlanders werken en verdienen geld via internet

      Reacties uitgeschakeld voor Veel Nederlanders werken en verdienen geld via internet
Delen

Nederlandse platformeconomie groter dan gedacht

Ongeveer een op acht Nederlanders heeft wel eens geld verdiend via zogenaamde digitale platformen waarmee betaalde diensten en/of producten worden aangeboden zoals Werkspot, Marktplaats, UurtjeOver of Amazon Mechanical Turk. Dat zijn bijna 1,4 miljoen mensen in Nederland,  blijkt uit een recente enquíªte naar de omvang van de zogenaamde Platformeconomie in Europa. Achttien procent – 2,2 miljoen mensen – blijkt wel eens geprobeerd te hebben werk te vinden via dergelijke platformen. De omvang van de platformeconomie is evenwel aanzienlijk, maar wel vergelijkbaar met de ons omringende landen.

Het onderzoek is uitgevoerd door de University of Hertfordshire, Ipsos MORI en TNO, in samenwerking met de Foundation for European Progressive Studies (FEPS) en UNI-Europa. FEPS, UNI-Europa en TNO hebben het onderzoek gefinancierd. In de online survey van Ipsos MORI namen 2.125 Nederlandse volwassenen deel, in de leeftijdsgroep 16-70 jaar. Medewerkers van de University of Hertfordshire hebben de analyse uitgevoerd.

De survey (factsheet hier) laat zien welke verschuivingen in de Nederlandse arbeidsmarkt ontstaan als gevolg van de platformeconomie. Driekwart van de Nederlandse bevolking (72%) doet iets met online economie zoals bestellen van goederen of huren/verhuren van woning. Denk dan aan websites als Airbnb, Uber etc. Over werken via platforms is minder bekend. “De omvang van deze vorm van kortdurend werk is veel groter dan vaak gedacht”, aldus TNO-onderzoeker Prof. Steven Dhondt. In internationaal verband spreekt men ook wel over de “Gig Economy”.

Combinaties

Deze platformen bieden verschillende soorten werk aan dat zowel thuis als op kantoor kan worden uitgevoerd. Het gaat  meestal om kortdurende taken en “˜clickwerk’ (data-invoer), maar ook allerlei diensten zoals onderhoud of schoonmaak en vervoer. De platformwerkers blijken verschillende soorten online en offline platformwerk uit te voeren. Het gaat dus niet om één vorm van werk, maar combinaties van klussen.

Aanzienlijk deel van inkomen

Het inkomen via de platforms verdiend, is hoger dan verwacht en belangrijk voor deze werknemers. Drie procent van de respondenten beweert minstens één keer per week betaald werk via de online platformen te vinden, wat overeenkomt met 360.000 volwassenen. Een op de 20 van de ondervraagden geeft aan zulk werk minstens één keer per maand te vinden. Minstens een vijfde van de platformwerkers verdient de helft of meer van het inkomen via de platforms.

“˜Silver surfer’

Een laatste belangrijke vaststelling is dat de platformeconomie alle leeftijdsgroepen raakt. Zelfs in de leeftijdsgroep 55 tot 70 jaar proberen personen geld te verdienen via de platforms. Zo’n 18% van de platformwerkers mag zich “˜silver surfer’ noemen.

Nieuwe risico’s arbeidsmarkt

De platformeconomie biedt dus voor vele werkenden een belangrijke aanvulling van hun reguliere inkomen. De snelle groei maakt duidelijk dat de platformeconomie voor veel nieuwe werkgelegenheid zorgt. De effecten van de platformeconomie zijn groter op de arbeidsmarkt dan op dit moment van bijvoorbeeld robotisering wordt verwacht. Het platformwerk is zeker niet vergelijkbaar met het werk dat vaste werknemers uitvoeren. De sociale bescherming van platformwerker is feitelijk niet zodat de vraag is welke nieuwe risico’s zich op de arbeidsmarkt voordoen. Het is niet allemaal rozengeur of maneschijn in de platformeconomie.

factsheet Nederlandse platform economie

Bron: TNO

 


Delen