2017: Tsunami aan vacatures in NL?

      Reacties uitgeschakeld voor 2017: Tsunami aan vacatures in NL?
Delen

Nu al nieuws over de arbeidsmarkt in 2017? Dat kan toch niet? Toch wel! Zoals gewoonlijk zit HR met zijn handen in het haar, of ligt nog te slapen. Ondertussen veroorzaakt staatssecretaris Wiebes een enorme chaos op de arbeidsmarkt. De flexibele schil vol met zzp-ers is op tilt geslagen. Inkopers en procurement kijken elkaar verbaasd aan, omdat de nieuwe wet DBA niet goed door de strot van leveranciers of brokers te duwen valt. Zoals de standaard reflex van inkoop te verwachten is, probeert men de wet DBA op het bord van de leverancier te schuiven. Helaas pindakaas, gaat dit dus niet op. HRM moet aan de bak en wakker gemaakt worden. Eindelijk……

De Wet DBA in het kort

Op 2 februari 2016 is het Wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) door de Eerste kamer aangenomen. Hierdoor is de VAR verklaring 1 mei 2016 afgeschaft. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten het met de vervanger van de VAR, de modelovereenkomst, maar oplossen. Gelukkig is er tot 1 mei 2017 een transitieperiode waarin de belastingdienst niet direct zal optreden, en waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd hebben om zaken te regelen en om te zetten.

De kern van de problematiek ligt juridisch lastig. De Wet DBA brengt civielrechtelijk en fiscaalrechtelijke aspecten bij elkaar, met de mogelijkheid op tegenstellingen. Met andere woorden, fiscaal krijgt men een vrijwaring maar civielrechtelijk is er sprake van een dienstbetrekking. Opdrachtnemer voldoet ogenschijnlijk fiscaal aan de criteria van een ondernemer, maar op de opdracht zelf wordt hij behandelt als een medewerker. Civielrechtelijk is er dan sprake van een dienstbetrekking en komen zaken als ontslagverbod, opzegtermijn en transitievergoeding om de hoek kijken. Interessante materie voor de HRM-er maar het blijft een beetje stil in HRM land terwijl HRM eigenlijk zou moeten kijken wat er aan de hand is.

Goed, waar moet HRM vooral naar kijken? In de diverse discussie lijkt het in de kern te gaan om de situatie op de werkvloer en condities waaronder de opdrachtnemer (zzp-er) de werkzaamheden verricht. Onderstaande aspecten spelen dus een cruciale rol bij de beoordeling van de arbeidsrelaties en of er sprake is van een dienstbetrekking.

  1. Worden de werkzaamheden onder leiding of toezicht uitgevoerd?
  2. Is er sprake van persoonlijke arbeid?
  3. Hoe zit de beloning eruit voor het verrichten van deze werkzaamheden, en zijn er overeenkomsten met de beloning van medewerkers die in dienst zijn?
Gouden tijden recruiters?

In het nieuws zien we regelmatig berichten dat bedrijven stoppen, of gaan stoppen met het inhuren van zzp-ers. Is dit goed of slecht nieuws voor recruiters? Gevolg van de wet is volgens mij; minder inhuur op de korte termijn door veel onduidelijkheid over de werking van de Wet DBA. Op de langere termijn voorzie ik geen versoepeling van de Wet DBA en ligt er dus een beperking van inhuur van zzp-ers. De behoefte aan een flexibele schil blijft en daar zullen bedrijven met nieuwe vormen van dienstverlening op gaan inspelen. Echter, zullen bedrijven hun vaste kern gaan uitbreiden omdat dat minder risicovol is, en omdat het niet zo makkelijk meer is om iemand “˜snel’ in te huren. Daarnaast ligt er gewoon een berg aan werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en bij de aantrekkende economie is er meer behoefte aan capaciteit. Wie gaan al die mensen aannemen? Wie gaan al die extra vacatures invullen?

Conclusie:

Uiteraard hoop ik dat mijn collega recruiters al druk bezig zijn met het maken van plannen om de komende periode hun slag te slaan. Hoe gaan we die bergen aan vacatures invullen? Waar gaan we de kandidaten vandaan halen? Zijn de zzp-ers die niet aan de bak komen, omdat zzp opdrachten zijn opgedroogd, potentiele kandidaten? Ik zie allemaal kansen en uitdagingen binnen ons vakgebied.

Verwachting: 2017 gaat voor de recruiter het drukste jaar in tijden worden, omdat er nooit zoveel vacatures zijn geweest.


Delen