Vaarwel VAR en welkom Wet DBA

      Reacties uitgeschakeld voor Vaarwel VAR en welkom Wet DBA
Delen

De Eerste kamer heeft begin dit jaar besloten om de VAR af te schaffen en hiervoor in de plaats de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) in werking te stellen. Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en doet de Wet DBA zijn intreding.

Wat gaat er hierdoor veranderen? Wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen van de Wet DBA?

Wij merken dat dit onderwerp veel vragen met zich oproept.

Bij de huidige werkwijze, VAR verklaring, wordt de opdrachtgever gevrijwaard van inhoudsplicht, maar dit zegt niets over de dienstbetrekking. In feite kan een ZZP-er  hetzelfde werk doen als een werknemer in loondienst. Met als enige verschil dat de ZZP-er een VAR heeft en de werknemer niet.
Een groot voordeel voor de ZZP-ers is hierbij dat zij een hoger besteedbaar netto inkomen genieten. Het nadeel dat zij geen werknemerspensioen opbouwen en niet verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen.

Door de VAR is de opdrachtgever vrijwel ongeclausuleerd gevrijwaard en ligt het risico bij de ZZP-er. In de praktijk blijkt dat dit moeilijk te handhaven is door de belastingdienst. Zo heeft de belastingdienst in de afgelopen 10 jaar niet 1 keer kunnen aantonen dat een opdrachtgever te kwader trouw was is geweest.

Met de Wet DBA wordt de verantwoordelijkheid bij het eventueel aantonen van een dienstbetrekking ook weer mede bij de opdrachtgever gelegd en dit is een fors risico!

Wordt achteraf een dienstbetrekking geconstateerd, dan wordt het gefactureerde (netto) bedrag gebruteerd en is hier alsnog loonbelasting en premies over verschuldigd. Hier bovenop worden ook nog een boete en rente gerekend, waardoor de kosten t.o.v. het oorspronkelijke uurtarief minimaal zullen verdubbelen!

Met de Wet DBA komt er wel een vorm van zekerheid voor de opdrachtgever. Bij iedere arbeidsrelatie moet er beoordeeld gaan worden of er sprake is van een dienstbetrekking aangezien een ZZP-er ook in loondienst kan blijken te werken. Is er sprake van een dienstbetrekking dan is de opdrachtgever inhoudingsplichtig. Hiertoe kan er gewerkt worden met modelovereenkomsten. Dit zijn goedgekeurde overeenkomsten en wanneer men in de praktijk ook zo werkt als in de overeenkomst is vastgelegd, weet je als opdrachtgever zeker dat je gevrijwaard bent.

De belastingdienst treedt vanaf 1 mei 2016 handhavend op als de ZZP-er voor 1 mei een VAR had terwijl er sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking  en men na 1 mei verder gaat zonder iets te wijzigen of gebruik te maken van een modelovereenkomst en er nog steeds geen loonheffingen worden afgedragen.

De periode vanaf 1 mei 2016 tot en met 1 mei 2017 gaat gezien worden als de implementatiefase. In deze periode kan de werkwijze worden aangepast en kunnen de ZZP-ers en werkgevers alle veranderingen aanpassen en goed intern gaan inrichten.

We moeten de komende periode dus goed gaan gebruiken om alles op orde te hebben en om niet voor verrassingen komen te staan. Maar waar moeten we beginnen? Zien we door de bomen het bos nog wel?

Om dit overzichtelijker te maken heb ik een aantal punten op een rij gezet waarmee je een beter inzicht op de voorbereidingen gaat krijgen en gelijk stappen binnen de organisatie kunt gaan maken:

  • Inventariseren van de huidige situaties ZZP-ers in eigen organisatie
  • Wat ligt er nu vast in een overeenkomst?
  • Overeenkomsten aanpassen en eventueel verbeteren
  • Eventuele feiten (werkwijzen) wijzigen
  • De overeenkomst voorleggen aan de belastingdienst (niet verplicht maar kan je wel zekerheid geven)
  • Denk na over alternatieven indien de ZZP-er niet langer als zodanig kan blijven werken

Wij merken dat veel opdrachtgevers nu aan het  kijken zijn of ze de ZZP-ers in dienst kunnen gaan nemen en dat de vraag aan het toenemen is om ZZP-ers in te huren via een uitzendbureau of door tussenkomst van een intermediair. Ook merken we dat steeds meer ZZP-ers weer in loondienst gaan. Wij verwachten dat dit de komende periode alleen nog maar gaat toenemen.

Er gaat dus erg veel veranderen en het komend jaar zullen  hier nog aanpassingen of wijzigingen op worden doorgevoerd, aangezien er op veel vragen nog geen passend antwoord gegeven kan worden. Er is nog een hoop ruis en een vrij groot grijs gebied. In het komende jaar zal er door jurisprudentie meer duidelijk gaan worden.

Wij hebben over dit onderwerp een zeer geslaagd seminar gehouden en hier een uitgebreide samenvatting van. Mocht hier interesse in zijn schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Boris Knebel
Marketeer NettStaff


Delen