Goede communicatie, de motorolie van uw bedrijf

      Reacties uitgeschakeld voor Goede communicatie, de motorolie van uw bedrijf
Delen

Het komt helaas nog te vaak voor, bij te veel bedrijven. Mensen die vol enthousiasme aan een nieuwe uitdaging zijn begonnen en gaandeweg hun vuur lijken te verliezen en minder energie in hun werk steken als voorheen. Wie op zoek gaat naar de redenen komt vaak tot dezelfde conclusie: ontoereikende en conflicterende communicatie.

Zonder communicatie valt alles stil

Waar mensen werken, vindt communicatie plaats. Niet alleen met woorden, maar ook non-verbaal. Vaak nemen we te gemakkelijk aan dat iedereen wel weet wat van hem of haar verwacht wordt. Te vaak grijpen we alleen in als dingen niet lopen zoals ze zouden moeten. En dan is het vaak al te laat.
Elke afdeling zal moeten weten wat de eigen doelstellingen zijn en welk gedrag van ze verwacht wordt. Worden ze hier wel voldoende van op de hoogte gesteld? Zijn de leidinggevenden in uw bedrijf niet te veel van hun tijd kwijt aan vergaderingen en stuurgroepen en worden de beslissingen die hieruit voortkomen niet te veel als directief gebracht? Op afdelingsniveau zijn het juist de individuele werknemers die een zeer goed beeld hebben van de uitdagingen en de belemmeringen in hun werk. Geeft u ze voldoende gelegenheid om ze kenbaar te maken?

Kennen uw mensen de koopmotieven van hun collega’s?

Wie van het standpunt uitgaat dat andere afdelingen binnen uw bedrijf gezien moeten worden als interne klant, veronderstelt dat iedereen op de hoogte is van elkaars belangen. Van uw klanten kent u de voornaamste koopmotieven, maar is uw afdeling verkoop zich wel bewust wat de juiste wijze van communiceren is met een IT-afdeling of een afdeling Finance? Hebben ze genoeg contact met en kennis van elkaar om zich in elkaars positie te kunnen verplaatsen?
Elke organisatie kent mensen die zich jarenlang thuis voelen in hun functie, naast mensen die op zoek zijn naar doorgroeimogelijkheden en nieuwe uitdagingen. Is uw HR-afdeling hier voldoende van op de hoogte?

Communiceren en bruggen bouwen

Wie de slagkracht van zijn bedrijf, zowel intern als extern, wil vergroten, kan maar beter goed investeren in onderlinge communicatie. Stimuleer de samenwerking tussen uw interne afdelingen en laat ze gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor communicatieproblemen. Stimuleer dat ook uw interne klanten contactgegevens met elkaar uitwisselen, bijvoorbeeld via gepersonaliseerde visitekaartjes. En bevorder vooral ook het informele contact tussen uw afdelingen. Wees zelf ook aanwezig op de werkvloer en moedig die onderlinge communicatie en zelfregie aan, door het goede voorbeeld te geven.


Delen