Bereken uw eigen gemeentelijke woonlasten, hoeveel stijgen ze?

      Reacties uitgeschakeld voor Bereken uw eigen gemeentelijke woonlasten, hoeveel stijgen ze?
Delen

Huishoudens betalen dit jaar 1,1 procent (7 euro) meer aan gemeentelijke woonlasten dan in 2015. De hondenbelasting daalt met gemiddeld 10 procent. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. COELO, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Huiseigenaren betalen jaarlijks onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing aan hun gemeente. Meerpersoonshuishoudens betalen gemiddeld 723 euro voor deze gemeentelijke woonlasten. Net als vorig jaar is Aalten het goedkoopst (539 euro) en Blaricum het duurst (1.215 euro).

 

Bereken uw eigen gemeentelijke woonlasten

Sinds vandaag kan iedereen zijn of haar gemeentelijke lasten berekenen met de “˜lokale-lastencalculator‘ van COELO. Die vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.

Ozb

Gemiddeld betaalt een huishouden 268 euro aan ozb, 5 euro meer dan vorig jaar. Alleen huiseigenaren betalen ozb, huurders niet. Inwoners van Texel betalen het minst (gemiddeld 117 euro), die van Blaricum het meest (699 euro). Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt met 2,0 procent. Meerssen verhoogt de ozb het meest (37 procent), om op termijn een sluitende begroting te krijgen. Dongeradeel verlaagt het ozb-tarief het sterkst (13 procent).

 

Afvalstoffenheffing

Dit jaar daalt de afvalstoffenheffing gemiddeld met 0,2 procent (0,53 euro) naar 263 euro. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Roerdalen verlaagt het tarief met 32 procent het meest. Deze gemeente had veel geld over uit de afvalstoffenheffing en geeft dit terug aan de inwoners. De stijging is in Eemsmond het hoogst (44 procent). Eemsmond had jarenlang het laagste tarief omdat een groot deel van de kosten van de afvalinzameling en verwerking werd betaald uit de ozb-opbrengst. Als voorbereiding op een herindeling wordt de kostendekking geleidelijk verhoogd.

 

Nijmegen heeft juist besloten om een steeds groter deel van de kosten van afvalinzameling en verwerking te dekken uit de ozb en een kleiner deel uit de afvalstoffenheffing. Daarom heeft Nijmegen nu het laagste tarief, een meerpersoonshuishouden betaalt daar 95 euro. In Wassenaar betalen meerpersoonshuishoudens het meest (438 euro).

 

Rioolheffing hoger

De rioolheffing stijgt dit jaar gemiddeld met 1,9 procent (3,53 euro). Meerpersoonshuishoudens betalen het minst in Veendam (85 euro) en het meest in Zwartewaterland (385 euro). Het gemiddelde ligt op 19 euro. Lisse verhoogt de rioolheffing met 33 procent. Deze gemeente heeft te maken met hogere rioleringskosten en heeft geen reserves meer om stijgende kosten op te vangen. Daarom wordt het tarief dit jaar in één keer fors verhoogd.

 

Hondenbelasting daalt fors

De hondenbelasting wordt in 250 van de 390 gemeenten geheven. Een hondenbezitter betaalt in 2016 gemiddeld 56 euro. Dat is 10 procent minder dan vorig jaar. Zes gemeenten, waaronder Amsterdam, schaffen de hondenbelasting af, twee delen van gemeenten voeren deze na een herindeling in. Ede verlaagt het tarief het sterkst (62 procent). Ede gebruikt de opbrengst uit de hondenbelasting, die in principe vrij besteedbaar is, alleen nog om kosten te dekken die met honden te maken hebben. Koggenland verhoogt het tarief met 74 procent, als één van de maatregelen om de begroting sluitend te krijgen.

 

Ook leges bouwvergunning en reisdocumenten dalen

Wie wil bouwen heeft vaak een omgevingsvergunning nodig. De gemeente brengt hiervoor leges in rekening, die meestal afhangen van de bouwsom. Voor een dakkapel van 10.000 euro moet gemiddeld 338 euro worden neergeteld. Dat is 1,9 procent minder dan vorig jaar. Ook de leges voor een uitbouw van 45.000 euro (1.300 euro), of het bouwen van een nieuwe woning van 140.000 euro (2.100 euro) zijn gedaald.

 

Ook de leges voor reisdocumenten dalen. Voor een paspoort wordt dit jaar gemiddeld 3,9 procent minder betaald (64,38 euro) en voor een ID-kaart 4,9 procent minder (50,39). Voor beide tarieven geldt een maximumtarief. Dat maximum is dit jaar verlaagd. Rijbewijzen zijn wel duurder geworden (0,8 procent).

 

Macronorm ozb overschreden

Elke gemeente mag de ozb-tarieven zo hoog maken als zij wil. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de Rijksoverheid een afspraak gemaakt over de maximale stijging van de landelijke ozb-opbrengst. Dit heet de macronorm. De ozb-opbrengst stijgt dit jaar sterker dan deze norm. Gemeenten halen 28,7 miljoen euro meer binnen dan afgesproken. De ozb is een kleine belasting, goed voor niet meer dan 1,7 procent van de landelijke belastingopbrengst. Door de overschrijding van de macronorm stijgt de totale belastingopbrengst in Nederland met 0,0121 procent meer dan de bedoeling was.

Uw eigen gemeente bekijken, klik hier

Bron: Rijksuniversiteit Groningen/ Coelo


Delen