Grafische sector ziet kansen door ontwikkeling nieuwe produkten

      Reacties uitgeschakeld voor Grafische sector ziet kansen door ontwikkeling nieuwe produkten
Delen

Grafische sector onder druk door digitalisering

De werkgelegenheid in de grafische industrie is de afgelopen tien jaar fors gekrompen. Van de 45.000 banen in 2004 zijn er in 2014 nog 24.000 over. Dit komt onder andere door voortgaande digitalisering en toepassing van ICT waardoor er minder vraag is naar drukwerk. De economische crisis heeft deze ontwikkeling verder versneld. Het aantal vacatures is tijdens de crisis sterk gedaald, maar herstelt zich wel in 2015.

Kansen door ontwikkelen van nieuwe producten

Er zijn wel kansen voor de sector bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van drukwerk, media, communicatie en marketing. Samenwerking met andere bedrijven (die elkaar aanvullen) kan ook perspectief bieden aan grafische bedrijven.

In de grafische industrie werken vooral veel personen van middelbare leeftijd (45-55 jaar). Er zijn weinig jongeren werkzaam in de sector. Het aandeel 55-plussers is in de grafische industrie niet hoger dan gemiddeld. In de sector werken veel mannen en middelbaar opgeleiden. Het opleidingsniveau in de sector neemt toe: er is minder vraag naar drukkers en meer vraag naar grafisch ontwerpers, die vaak hoger opgeleid zijn. Maar ook aan drukkers worden hogere eisen gesteld vanwege technologische ontwikkelingen en het groter belang van commercií«le vaardigheden.

Hoge werkloosheid

Eind december 2015 zijn er 3.400 WW-uitkeringen in de grafische industrie. De werkloosheid in de sector is structureel hoog. Gemiddeld over alle sectoren zijn er zes WW-uitkeringen per 100 dienstverbanden; in de grafische industrie is deze verhouding 16 WW-uitkeringen per 100 dienstverbanden. Er is dan ook een (zeer) ruime arbeidsmarkt voor grafisch personeel. Ook de arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters van grafische opleidingen en werklozen uit de grafische sector zijn weinig rooskleurig.

Overstap naar andere beroepen

UWV ziet buiten de sector wel kansen voor grafisch personeel. Drukkers en nabewerkers zouden de overstap kunnen maken naar beroepen als productiemedewerker of naar een logistieke of ondersteunende functie. Ook zijn er mogelijkheden tot omscholing in andere technische beroepen als mechanisch operator, procesoperator of cnc-verspaner. Voor dtp’ers en vormgevers liggen er mogelijk kansen in de ICT. De sector stimuleert onder andere vanuit de sectorplannen Grafimedia om mensen een ander perspectief te bieden.

Minder studenten in printmedia

Door de krimp en de slechte arbeidsmarktperspectieven is het aantal studenten op opleidingen in printmedia (drukker, nabewerker en printmediatechnoloog) fors gedaald. In 2010/2011 waren er nog 1.300 studenten ingeschreven; in 2014/2015 is dit aantal teruggelopen tot 100. Op dit moment zijn opleidingen in printmedia nog maar op twee plaatsen te volgen. De werkgelegenheid neemt dan wel af, de verwachting is dat dit lage studentenaantal op termijn tot problemen gaat leiden bij de vervanging van vakmensen die met pensioen gaan.

Bekijk het rapport Arbeidsmarktupdate grafische industrie (pdf, 426 kB).

Bekijk de samenvatting Arbeidsmarktupdate grafische industrie (pdf, 110 kB).

Bron: Werk.nl/ arbeidsmarktinformatie


Delen