Top 10 opleidingen voor beste en slechtste arbeidsmarkt kansen

      Reacties uitgeschakeld voor Top 10 opleidingen voor beste en slechtste arbeidsmarkt kansen
Delen

Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat er grote verschillen zijn in de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters. Een top 10 van mbo- en hbo-opleidingen met de beste en slechtste arbeidsmarktpositie.

Arbeidsmarktpositie voor mbo- en hbo-opleidingen

Schoolverlaters met opleidingen waar een grote vraag naar is, vinden makkelijker een baan dan mensen met minder kansrijke opleidingen. Daarnaast verdienen schoolverlaters met een goede arbeidsmarktpositie meer en krijgen zij vaker een vaste baan. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) schrijft jaarlijks het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Aan de hand van deze cijfers is gekeken welke opleidingen de beste arbeidsmarktpositie hebben.

Top 10 mbo-opleidingen beste en slechtste arbeidsmarktpositie

Beste arbeidsmarktpositie mbo Slechtste arbeidsmarktpositie mbo
BOL4 Scheepvaart BOL4 Mode en kleding (presentatie)
BOL4 Operationele techniek BOL4 Toerisme, recreatie en reizen
BOL4 Plantenteelt BOL3 Automatisering
BOL4 Werktuigbouwkunde BOL3 Bloemschikken en bloemhandel
BOL4 Energie- en informatietechniek BOL3 Commercieel
BOL4 Technicus middenkader WEI BOL3 Sport en bewegingsleider
BOL4 Reclame, presentatie en communicatie BOL3 Dierverzorging en veterinaire ondersteuning
BOL4 Laboratoriumtechniek BOL4 Detailhandel/ ambulante handel
BOL4 Haven en vervoer BOL3 Secretarieel
BOL4 Automatisering BOL3 Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia

 

Opvallend is dat er geen BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) op niveau 3 voorkomt bij de opleidingen met de beste arbeidsmarktpositie. Verder valt op dat bí¨taopleidingen het meest vertegenwoordigd zijn bij de beste opleidingen en de gamma- en alfaopleidingen bij de opleidingen met de slechtste arbeidsmarktpositie. De opleiding “˜Operationele techniek’ valt vooral positief op door het hoge bruto maandinkomen en een werkloosheid van 0%. Daarnaast is er een groot verschil in positie bij de opleiding “˜Automatisering’ tussen beide niveaus. Door de grote rol voor automatisering op de arbeidsmarkt en het ingewikkelder worden van deze processen, neemt de behoefte aan hoger opgeleiden in deze sector toe. Kennelijk liggen BOL-opleidingen op niveau 4 in de automatisering veel beter in de markt dan BOL-opleidingen op niveau 3.

Top 10 hbo-opleidingen beste en slechtste arbeidsmarktpositie

Beste arbeidsmarktpositie hbo Slechtste arbeidsmarktpositie hbo
Optometrie Autonome beeldende kunst
Maritiem officier Godsdienst – pastoraal werk
Technische Natuurkunde Toegepaste psychologie
Informatie en Communicatie Technologie Visual Art and Design Management
Fiscale Economie Social work
2e gr Nederlandse Gebarentolk/Tolkenopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming
Educatie Groene Sector International Business
Financial Services Management Sport, Gezondheid en Management
Docent Drama Sport en Bewegingseducatie
Chemie Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

 

Bij hbo-opleidingen zien we hetzelfde beeld als bij mbo-opleidingen. De bí¨taopleidingen halen over het algemeen positievere scores dan de alfa- en gammarichtingen. Hierdoor vallen “˜Tolkenopleiding’ en “˜Docent drama’ juist extra op. Beide hbo-opleidingen scoren relatief laag op bruto maandinkomen en hoog op een flexibele aanstelling, maar compenseren dit met de scores op de andere factoren. De opleiding “˜Maritiem-officier’ dankt zijn hoge score onder meer aan het hoge bruto maandinkomen van €3.215,- en een laag percentage schoolverlaters met een flexibele aanstelling. De opleiding “˜Autonome beeldende kunst’ heeft de slechtste arbeidsmarktpositie van alle hbo-opleidingen. Zo werkt 38% onder het eigen opleidingsniveau en hebben de werkende schoolverlaters een laag bruto maandinkomen van gemiddeld € 749,-.

Verschillende factoren

De analyse van de verschillende opleidingen is gemaakt op basis van de volgende factoren:

  • werkloosheid;
  • flexibiliteit aanstelling;
  • bruto-inkomen;
  • mate waarin onder het opleidingsniveau gewerkt wordt;
  • het moeten uitwijken naar een andere richting.

Voor de volledigheid is er gebruik gemaakt van de cijfers van de afgelopen vijf jaar. Verder zijn alleen de voltijdopleidingen op mbo 3, mbo 4 en hbo met voldoende waarnemingen en volledige data meegenomen. Bij het mbo gaat het uitsluitend om de beroepsopleidende leerwegen (BOL). Ook is ervoor gekozen om een splitsing te maken tussen mbo en hbo, want de leeftijdsverschillen tussen deze niveaus kunnen een groot effect hebben op het salaris

9 procent werkloos na afronden opleiding

Anderhalf jaar na het afronden van de opleiding is gemiddeld 9% van de schoolverlaters werkloos. Er zijn echter grote verschillen per richting. Daarom is het voor studenten interessant om te weten welke opleiding het aantrekkelijkst is en de kleinste kans geeft op werkloosheid. De factor werkloosheid  zegt echter niet altijd genoeg. Door een klein aantal uren te werken is er geen sprake van werkloosheid, maar wel  een laag maandinkomen. Naast werkloosheid is daarom het bruto maandsalaris meegenomen. Daarnaast blijft nog een aantal andere factoren vaak onderbelicht als er alleen wordt gekeken naar werkloosheidscijfers, zoals:

  • werken onder niveau;
  • werken in een andere richting;
  • werken met een flexibel contract.

Studiekeuze vooral op basis van informatie vervolgopleiding

Scholieren laten zich in hun studiekeuze vooral leiden door informatie die ze krijgen tijdens voorlichtingsdagen en meeloopdagen van vervolgopleidingen. Informatie van de eigen school of van onafhankelijke instanties gebruiken zij veel minder. Achteraf gezien zou een groot deel van de schoolverlaters met een opleiding met een goede  arbeidsmarktpositie weer dezelfde opleiding kiezen. Schoolverlaters van opleidingen met  een slechte arbeidsmarktpositie zouden achteraf vaker voor een andere opleiding kiezen. Het besef over de gevolgen van de studiekeuze dringt pas vaker later door. Maar er zijn uitzonderingen. Zo zou 85% van de studenten “˜Autonome beeldende kunst’ weer voor dezelfde opleiding kiezen. Kennelijk spelen ook andere zaken een rol dan alleen succes op de arbeidsmarkt.

Weinig studenten tevreden over voorlichting

Naar aanleiding van de grote verschillen in salaris en kansen op de arbeidsmarkt is de vraag of studenten wel bewust zijn van de arbeidsmarktpositie van een opleiding. Dit geeft het belang aan van een goede voorlichting voor de keuze van een vervolgstudie. Slechts 31% (hbo) en 40% (mbo) van de afgestudeerden is (zeer) tevreden over de voorlichting over de beroepsmogelijkheden die ze tijdens de opleiding geboden is. Dit geeft ruimte voor verbetering van de voorlichting en gebruik van informatie, zodat kan worden voorkomen dat jongeren kiezen voor opleidingen met onvoldoende perspectief op werk.

Lees het rapport “˜ Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2014‘ (pdf) voor meer informatie.

Bron: Werk.nl


Delen