Tijd dat jongeren werk krijgen dat echt betaald wordt

      Reacties uitgeschakeld voor Tijd dat jongeren werk krijgen dat echt betaald wordt
Delen

Veel jongeren voelen zich uitgebuit op werkervaringsplekken, blijkt uit onderzoek van De Monitor. Vooral startende psychologen en orthopedagogen (73 procent van de 1000 ingevulde enquíªtes) voelen zich gedwongen om een al dan niet betaalde werkervaringsplek te accepteren, omdat er gebrek is aan betaalde functies.

Afgelopen zomer werd door FNV Jong het Meldpunt Stagemisbruik gelanceerd. Tot nu toe heeft de vakbond 225 meldingen binnengekregen. In Trouw vertelt FNV Jong-voorzitter Esther Crabbendam dat een verloskundige zich heeft gemeld die zestig euro per dag aan een organisatie moest betalen om í¼berhaupt te mogen werken. Ook in andere sectoren is het raak. In de journalistiek en architectuur ontkomen starters haast niet aan een werkervaringsplek, simpelweg omdat er zoveel mensen afstuderen in deze sectoren.

Op het moment dat een starter als volwaardige medewerker meedraait en ook een “˜tik op de vingers krijgt als het misgaat’, maar een lagere vergoeding (gelijk aan een stagiair of iemand met een werkervaringsplek) ontvangt, is er volgens vakbond FNV Jong sprake van uitbuiting.

Startersbeurs voor jongeren

Jongeren kunnen onder meer aan de slag bij een werkervaringsplaats via de Startersbeurs, een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. Het doel? Een starter doet zes maanden lang werkervaring op in het bedrijfsleven om zo zijn of haar positie op de arbeidsmarkt te vergroten. De werkgever moet de starter begeleiding bieden, gericht op het leeraspect en niet op het behalen van productie. Het moet inzichtelijk zijn of, en hoe, de leerdoelen/competenties van de starter zijn bereikt en de starter mag geen plaats innemen die normaal gesproken door een volwaardige werknemer wordt bezet. Hoewel misbruik met deze regels dus wordt voorkomen, is de minimale vergoeding van 500 euro per maand (betaald door de gemeente) voor 32 uur per week iets om over te discussií«ren.

Startersbeurs nu niet meer nodig

Bovendien ziet FNV Jong liever helemaal geen werkervaringsplaatsen meer. De Startersbeurs werd opgericht om meer arbeidsplaatsen te creí«ren voor jongeren, maar nu de markt weer aantrekt is het instrument volgens de vakbond niet meer nodig. Voorzitter Esther Crabbendam: “Wat ons betreft is de Startersbeurs altijd een tijdelijke maatregel geweest in minder goede tijden. Nu we uit de crisis zijn is de Startersbeurs naar onze mening dan ook overbodig geworden. Het is nu tijd dat jongeren echte banen krijgen.”

Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, ook initiatiefnemer, denkt daar iets genuanceerder over. “Natuurlijk gun je jongeren dit, maar de situatie voor veel jongeren en in diverse segmenten van de arbeidsmarkt is nog steeds verre van rooskleurig. Jongeren kunnen dus wel degelijk baat hebben bij de Startersbeurs.” Zo heeft tweederde van de deelnemers aan de Startersbeurs drie maanden na beí«indiging werk op niveau en passend bij hun studierichting.

De Startersbeurs blijft wel evalueren, bijvoorbeeld op het gebied van vergoeding. “Toen we begonnen was 500-600 euro per maand het maximale, omdat gemeenten anders niet mee zouden doen, maar het mag wel bijstandsniveau worden”, aldus Wilthagen.

Overtollig werk

Door werkervaringsplekken een halt toe te roepen, wil FNV Jong banen creí«ren. Crabbendam: “Op een werkervaringsplek hoor je overtollig werk te doen. Het tegendeel blijkt waar, er zijn gevallen bij ons bekend waar één op de vijf arbeidskrachten een contract heeft. De andere vier zitten op een werkervaringsplek. Je kunt me niet wijs maken dat dit allemaal overtollig werk is. Betaalde functies verdwijnen en worden vervangen door werkervaringsplekken.”

Crabbendam ziet graag dat de inspectie pro-actief gaat handhaven en bedrijven opspoort die misbruik maken van een werkervaringsplek. “We moeten ook beter kijken naar de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en het jeugdloon moet afgeschaft worden. Je zult zien dat jongeren dan minder hoeven te werken om rond te komen. Zo komen er banen vrij voor anderen.”

Bron: nieuworganiseren.nu


Delen