Polder stuurt aan op arbeidsmarktrevolutie in 2016

      Reacties uitgeschakeld voor Polder stuurt aan op arbeidsmarktrevolutie in 2016
Delen

Werkgevers en werknemers zetten in 2016 alles op alles om de arbeidsmarkt open te breken. De vakbeweging, bedrijfsleven en onafhankelijke experts werken in stilte aan een handvol radicale hervormingen om de kloof tussen vaste en flexwerkers te verkleinen. Het belangrijkste doel is om ook voor zzp’ers een sociaal vangnet te spannen en om het minder riskant te maken voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen.

De tijdsdruk is groot, zeggen betrokkenen: de explosieve groei van het aantal zelfstandigen heeft het sociale stelsel de afgelopen jaren uitgehold. Er tikt een budgettaire tijdbom, doordat werknemers en werkgevers steeds minder sociale premies afdragen en de sociale zekerheid op termijn onbetaalbaar wordt. Tegelijkertijd is er groeiend besef dat de plichten voor werkgevers zijn doorgeslagen, en dat het minder duur en riskant moet zijn om werknemers in vaste dienst te hebben.

Korter doorbetalen bij ziekte

Het voorstel, dat de komende weken binnen de muren van de Sociaal-Economische Raad op tafel komt, is controversieel: een radicale verkorting van de loondoorbetaling voor zieke werknemers. De betalingsplicht voor werkgevers zou van twee jaar worden teruggebracht tot acht weken. De rest van de ziekteperiode moet collectief worden gefinancierd, waarbij ook één miljoen zelfstandigen worden toegelaten in plaats van alleen vaste werknemers. Het uitgangspunt is een voorstel van CDA-leider Sybrand Buma, die daarmee in december hoge ogen gooide in de Tweede Kamer.

‘Ook één miljoen zelfstandigen moeten toegang krijgen tot doorbetaling bij ziekte’

Politiek Den Haag volgt de onderhandelingen met argusogen: lukt het sociale partners deze zomer nog een stevig, breed akkoord te smeden, dan ligt het voor de hand dat dat een belangrijk fundament wordt van een volgend regeerakkoord. Pogingen van het huidige VVD-PvdA-kabinet om het zzp-vraagstuk op te lossen zijn stukgelopen toen de VVD vreesde dat er te veel regeldruk voor zzp’ers zou komen.

Pijnlijke keuzes

Het vergt pijnlijke keuzes om die impasse te doorbreken, en dit nieuwe basisstelsel betaalbaar te krijgen. Zo zullen alle zzp’ers worden gedwongen om premie in te leggen. De vraag of dat wel betaalbaar is voor een grote groep armlastige zelfstandigen. Er gaan binnen vakbond FNV ook stemmen op om ook de zelfstandigenaftrek af te bouwen. Dat zou noodzakelijk zijn om het nieuwe stelsel te financieren, maar ook om zzp’ers minder goedkoop te maken ten opzichte van vast personeel. Eerdere pogingen om zzp’ers hun fiscale voordeel af te pakken mislukten jammerlijk met dank aan verzet van werkgevers.

Er zijn niet alleen grote tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers, ook zijn de bonden en het bedrijfsleven onderling verdeeld. Het grootbedrijf aarzelt om de loondoorbetalingplicht collectief te regelen, aangezien dat voor goed verzekerde, grote bedrijven duurder uitpakt. Voor veel mkb’ers zijn de risico’s echter onbeheersbaar.

Nu of nooit

Dat neemt niet weg dat de sociale partners alles op alles zetten om eruit te komen voordat de verkiezingsstrijd later dit jaar losbarst. Het besef is groot dat hun wensen in dat geweld onder zullen sneeuwen, als zij niet deze zomer een eensgezinde opdracht hebben voor Den Haag. ‘Ze zijn tot elkaar veroordeeld om er dit jaar uit te komen’, zegt een SER-lid.

Bron: FD.


Delen