Check: Is uw model vaststellingsovereenkomst up-to-date?

      Reacties uitgeschakeld voor Check: Is uw model vaststellingsovereenkomst up-to-date?
Delen

De ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht die zomer 2015 zijn doorgevoerd, hebben ook hun weerslag op de meest gebruikte ontslagroute: Beí«indiging met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst. Nu hiermee een half jaar praktijkervaring opgedaan is, staan wij stil bij de veranderingen die wij veel zien. 

Berekening ontslagvergoeding

I. De wijziging die het meest in het oog springt is de wijze waarop de ontslagvergoeding wordt berekend. Werkgevers bieden tegenwoordig in een eerste voorstel vaak de transitievergoeding (de wettelijke ontslagvergoeding) aan, behoudens een ontslag op initiatief van werknemer of een ontslag waarbij de werknemer ernstig verwijtbaar is. Vroeger werd vaak aansluiting gezocht bij de kantonrechtersformule en werd in een eerste voorstel veelal door werkgevers geprobeerd de C-factor te matigen.

Praktijk

In de praktijk zien we dat werknemers meestal niet veel belang hebben om een vaststellingsovereenkomst te tekenen waarin zij enkel de wettelijke ondergrens, te weten de transitievergoeding, ontvangen. Daarom vraagt (de jurist van) de werknemer meestal om een afkoopsom om in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst en af te zien van verweer. Hoe hoog die afkoopsom is, hangt af van verschillende omstandigheden waaronder met name hoe groot de kansen op succesvol verweer zijn en hoe graag de werknemer de baan behoudt. We zien in de praktijk (vooralsnog) erg uiteenlopende bedragen als afkoopsom en merken dat werkgevers vaak bewegen als werknemers voet bij stuk houden, omdat een ontslagprocedure onder de WWZ nog vaker geschuwd wordt dan voorheen.

In de vaststellingsovereenkomst is de bepaling over de vergoeding tekstueel vaak aangepast ten opzichte van de oude situatie. Hierbij onderscheiden we:

aDe werknemer ontvangt (enkel) de transitievergoeding: Er wordt veelal vermeld dat geen aanspraak bestaat op andere vergoedingen en/of dat er geen inhouding plaats vindt op de transitievergoeding van bijvoorbeeld een vrijstelling van werk of bepaald scholings- of outplacementbudget.

b. De werknemer ontvangt een andere, doorgaans hogere, vergoeding dan de transitievergoeding: Er wordt meestal opgenomen dat de transitievergoeding in de toegekende vergoeding is verdisconteerd, althans dat die niet eveneens verschuldigd is.

Wettelijke bedenktijd

II. De wetgever heeft de wettelijke bedenktijd geí¯ntroduceerd die werknemers het recht geeft de (getekende) vaststellingsovereenkomst binnen de “˜afkoelingsperiode’ van twee weken te ontbinden. In de praktijk zien we dat relatief weinig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, maar dat deze werknemer wel wat lucht in onderhandelingen kan geven. In modellen van vaststellingsovereenkomsten is sinds 1 juli 2015 vrijwel standaard een bepaling toegevoegd waarmee de werknemer op deze bedenktijd gewezen wordt. Als dat niet gebeurt, wordt de duur immers met een week verlengd.

Afstand recht op ontbinding

III. Omdat de werknemer een wettelijke ontbindingsmogelijkheid heeft gekregen, zien we ook dat een veelvoorkomende bepaling inhoudende dat afstand gedaan wordt van het recht op ontbinding, aangepast wordt. Daarin wordt tegenwoordig een uitzondering vermeld voor de periode van de herroepingstermijn van werknemer.

  1. De WWZ legt veel nadruk op werk naar werk en scholing in het bijzonder. We zien in het verlengde hiervan in vaststellingsovereenkomsten dat, vaker dan vroeger, een bepaling over employability-budget opgenomen wordt. Dat kan besteed worden aan outplacement, opleiding, coaching, loopbaanbegeleiding, etc. Vaak komt een dergelijk budget in mindering op de bruto vergoeding.

Tot slot is na de wijziging van de wet in veel vaststellingsovereenkomsten toegevoegd – meestal in de considerans bij de veelgebruikte bepaling over afwezigheid van alternatieven – dat scholing evenmin (herplaatsings)mogelijkheden biedt.

Mr. Roland A. de Graauw
jurist arbeidsrecht

http://degraauw.com/legalservices/


Delen