Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er per 1 juli?

      Reacties uitgeschakeld voor Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er per 1 juli?
Delen

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid verandert er in 2015 een flink aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht, meldt Bonque, de ICT vacaturesite. Flexwerkers krijgen een betere positie, de WW wordt vereenvoudigd en ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker, zo belooft Rijksoverheid. Op 1 januari 2015 is het Rijk al begonnen met het invoeren van de eerste veranderingen die de Wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt en volgende maand wordt de volgende ronde met wijzigingen doorgevoerd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen per 1 juli 2015 en wat betekenen ze voor jou als werknemer?

 
Begin januari berichtten we je over de wijzigingen die in de eerste ronde van wetswijzigingen plaatsvonden. Het ging toen vooral nog om de regels rondom de proeftijd, het concurrentiebeding en de invoering van de aanzegtermijn. Nu is het tijd voor een tweede ronde met wijzigingen.

 
Transitievergoeding
Nieuw in de Wet Werk en Zekerheid is de komst van de transitievergoeding. Ben je 2 jaar of langer onafgebroken bij je werkgever in dienst geweest, dan heb je recht op een vergoeding als je dienstverband beí«indigd of niet verlengd wordt. Voor 1 juli 2015 was er ook een berekening bekend voor een ontslagvergoeding (de zogenaamde kantonrechtersformule), maar deze was niet wettelijk vastgelegd.
Nu is je werkgever dus vaak wettelijk verplicht om bij de beí«indiging van een contract van 24 maanden of langer een ontslagsom aan je uit te betalen. Hoeveel? Voor ieder half dienstjaar binnen de eerste 10 jaar van je dienstverband is je werkgever je 1/3 maandsalaris schuldig. Halve jaren die je er na je eerste 10 jaar hebt gewerkt, leveren 1/2 maandsalaris per stuk op. De maximale vergoeding bedraagt 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris als je salaris hoger ligt dan 75.000 euro per jaar.

 
Uitzonderingen
Let op: staat je werkgever er financieel slecht voor en heeft het bedrijf minder dan 25 medewerkers, dan kan het zijn dat de transitievergoeding hen wordt kwijtgescholden. Ook voor vijftigplussers geldt tijdelijk nog een andere regeling. En heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan hoeft je werkgever je ook geen transitievergoeding meer te betalen.
Rekenvoorbeeld transitievergoeding
Stel: je hebt de afgelopen 15 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt en verdiende daar 2800 euro per maand. Na een reorganisatie blijkt dat jouw contract beí«indigd wordt. Dan is de berekening van je transitievergoeding als volgt:
Eerste 10 jaar 20 halve jaren x (2800 / 3) = € 18.666,-
Laatste 5 jaar 10 halve jaren x (2800 / 2) = € 14.000,-
—————
Totale transitievergoeding € 32.666,-

Ketenregeling
Voorheen mocht je werkgever je 3 opvolgende tijdelijke contracten aanbieden binnen een tijdsbestek van 3 jaar voordat ze je een vast contract moesten aanbieden. Per 1 juli mogen er nog maar 3 tijdelijke contracten worden aangegaan binnen een tijdsbestek van 2 jaar.
De afgelopen jaren kon de keten van contracten doorbroken worden door een periode van 3 maanden waarin je niet werkzaam bent bij je werkgever; vanaf 1 juli moet je 6 maanden niet bij de werkgever werkzaam zijn geweest voordat de zogenaamde keten doorbroken wordt. En wordt de keten niet doorbroken binnen 2 jaar of 3 tijdelijke contracten? Dan heb je dus recht op een vast contract.

Ontslag via vaste paden
Waar je werkgever binnen de huidige wetgeving nog veel vrijheid heeft in welke instanties ze bij jouw ontslag willen betrekken, wordt de ontslagroute voor werkgevers per 1 juli volledig vastgelegd in de wet. Dat geeft meer duidelijkheid voor de werknemer én werkgever.
Ontslag om bedrijfseconomische redenen of door langdurige arbeidsongeschiktheid
Alle ontslagen die vallen om bedrijfseconomische redenen of door langdurige arbeidsongeschiktheid worden per 1 juli 2015 afgehandeld door het UWV.
Ontslag om persoonlijke redenen
Alle ontslagen die vallen om persoonlijke redenen, zoals disfunctioneren of een conflict, worden per 1 juli 2015 afgehandeld door een rechter.

Bedenktijd bij een beí«indigingsovereenkomst
Een beí«indigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst is een verklaring waarin werkgever en werknemer de afspraken bij een ontslag op schrift stellen. Vóór 1 juli 2015 is de beí«indigingsovereenkomst nog per direct van kracht, maar na deze datum krijgt de werknemer twee weken bedenktijd om de bepalingen in de overeenkomst (in overleg) aan te passen. En wijst de werkgever de werknemer niet op deze termijn in de overeenkomst? Dan geldt automatisch een bedenktijd van 3 weken.

Wijzigingen in de WW
Vanaf 2015 wordt de focus nog meer gelegd op het begeleiden van werk naar werk. Daarom wordt het recht op WW stapsgewijs teruggebracht en worden werklozen gemotiveerd om sneller weer aan het werk te gaan. De sollicitatieplicht blijft, en per 1 juli 2015 worden er daarnaast al de volgende maatregelen doorgevoerd:

Na 6 maanden WW wordt ál het werk passend

Tot 1 juli 2015 mag je een jaar lang proberen om een baan te veroveren die bij jouw opleidings- en werkniveau past, maar per 1 juli gaat deze regeling veranderen. Na 1 juli mag je het 6 maanden proberen, en daarna wordt iedere vorm van werk passend. Ook als het werk op een lager niveau betreft, of als er bijvoorbeeld meer reiskosten of reistijd gemaakt moet worden voor de nieuwe baan.

Inkomensverrekening voor iedereen

De inkomstenverrekening gaat er per 1 juli 2015 voor zorgen dat werken altijd gaat lonen; ook als je voor een lager uurloon gaat werken dan je WW op zou brengen. Op dit moment worden je inkomsten uit arbeid nog verrekend met je WW-uitkering op basis van het aantal gewerkte uren. Voortaan worden in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van de inkomsten uit arbeid in mindering gebracht op je WW-uitkering. Dat betekent dat je als werknemer de resterende 25% of 30% altijd zelf behoudt.

Meer wijzigingen per 1 januari 2016

Andere opbouw WW
Vóór 1 januari 2016 krijg je voor ieder jaar dat je gewerkt hebt, 1 maand een WW-uitkering. Per 1 januari wordt dit anders: voor de eerste 10 jaar arbeidsverleden blijft dezelfde regeling van kracht, maar ieder half jaar arbeidsverleden na de eerste 10 jaar geeft je maar recht op een halve maand WW. Voor de WW-maanden die je voor de wetswijziging hebt opgebouwd, blijft de oude regeling van kracht.

Minder lang recht op WW
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Het doel is om de maximale WW-uitkering tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 terug te schroeven van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Hoe hoog je WW-uitkering wordt, blijft afhankelijk van je laatstverdiende loon.

De nieuwe regeling geldt alleen voor mensen die na 1 januari in de WW raken; word je op 1 januari 2016 ontslagen, dan kan je nog maximaal 37 maanden WW krijgen. En als je precies op 31 december 2015 ontslag krijgt, dan is maximale WW-duur nog gewoon 38 maanden.

Auteur: Marieke Knippers 


Delen