Wel of geen transitievergoeding?

Delen

Wel of geen transitievergoeding?: gebruik handig beslisschema 

Werkgevers zijn vanaf 1 juli 2015 in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag van werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn. De vergoeding is ook verschuldigd bij afloop van een tijdelijk contract en ontslag van werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn.

Uitzonderingen en nuances

Op bovenstaande hoofdregel bestaan nogal wat uitzonderingen en nuances. Er is geen transitievergoeding verplicht in de gevallen dat:
“¢ de werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt;
“¢ het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd;
“¢ het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
“¢ werknemer weigert beter of gelijkwaardig nieuw contract
“¢ Indien werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.

Afwijkende regelingen bestaan ook aangaande de hoogte van de transitievergoeding. Zo hebben werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en tenminste tien jaar in dienst zijn recht op een verhoogde transitievergoeding. Deze verhoging geldt niet als de werkgever minder dan 25 werknemers in dienst heeft. Er is zelfs sprake van een verlaagde transitievergoeding indien de werkgever met minder dan 25 werknemers ontslag aanvraagt vanwege bedrijfseconomische redenen.

Snelle check met beslisschema

Door de uitzonderingen en aanpassingen op de hoofdregel(s) kan het lastig te bepalen zijn of in een concreet geval recht bestaat op een transitievergoeding en/of de hoogte daarvan afwijkt van de normale berekeningsgrondslagen. Om gemakkelijker tot een oordeel te komen heeft Ontslagspecialist onderstaand beslisschema vervaardigd. Doe er uw voordeel mee.

Klik op de volgende link voor het beslisschema: transitievergoeding-beslisschema

 

 


Delen

1 comment on “Wel of geen transitievergoeding?

  1. Pingback: Wel of geen transitievergoeding? - Werken in een Callcenter Werken in een Callcenter

Comments are closed.