Effect HNW blijft achter op belangrijke kpi’s

Het Nieuwe Werken HNW
Delen

Het Nieuwe Werken HNW“˜Uithuizige’ medewerkers vinden werkgever minder aantrekkelijk

Het Nieuwe Werken (HNW) heeft slechts een geringe impact op taakprestatie, aantrekkelijk werkgeverschap en kennisdeling. Dit betekent dat HNW zich niet of nauwelijks vertaalt in een verbeterde score op belangrijke kpi’s, terwijl deze juist vaak worden genoemd als reden om HNW in te voeren. Dit blijkt uit onderzoek van Profile Dynamics en TNO onder 1.691 medewerkers naar de relatie tussen persoonlijke drijfveren en Het Nieuwe Werken.

Het succes van maatregelen ter bevordering van HNW wisselt. Organisaties hebben het meeste baat bij de verstrekking van ICT-middelen die het makkelijker maken om buiten kantoor te werken. Hierdoor worden werknemers iets productiever en waarderen zij hun werkgever iets meer dan gemiddeld. Ook organisaties die werknemers toestaan om flexibele werktijden te hanteren worden bovengemiddeld gewaardeerd.

Opvallend is dat sommige maatregelen ter bevordering van HNW een averechts effect hebben op de kpi’s. Als medewerkers veel uren buiten kantoor werken, heeft dat een licht negatief effect op de waardering van de werkgever. Dit geldt ook als medewerkers veel op wisselende plekken werken – of dat nu op kantoor is of daarbuiten. Bovendien brengt dit ook het risico met zich mee dat kennisdeling onder druk komt te staan. Voor organisaties die kennisdeling willen verbeteren, lijkt de invoering van HNW in zijn huidige vorm niet de meest aangewezen weg.

Relatie HNW-gedrag en kpi’s

Relatie HNW-gedrag en kpi's_hires

Wilma Kuipers, mede-oprichter van Profile Dynamics: “Dat het effect van HNW achterblijft op belangrijke kpi’s wil zeker niet zeggen dat organisaties dan maar af moeten zien van HNW. Het is wel belangrijk om goed na te denken over het beoogde doel ervan, de risico’s af te wegen en daarbij dan de juiste maatregelen te kiezen. HNW is een proces waarin het afstemmen van organisatiedoelen met de belangen van werknemers centraal staat. Het onderzoek laat zien dat als HNW niet overal even goed werkt, het verstandig is om gericht aanpassingen te maken waar het niet goed loopt en situaties waar het wel werkt ongemoeid te laten. Het onderzoek biedt handvatten voor het maken van de juiste keuzes daarbij. Maatwerk blijkt bij de invoering van Het Nieuwe Werken een belangrijke succesfactor. Elke organisatie is namelijk uniek en de organisatiecultuur of subculturen binnen afdelingen en teams zijn van grote invloed op de manier waarop medewerkers tegen Het Nieuwe Werken aankijken en ermee omgaan.“

Genuanceerde aanpak

Uit het onderzoek komt vooral naar voren dat organisaties veel te winnen hebben bij een meer genuanceerde aanpak van Het Nieuwe Werken. Meer over een individuele benadering voor de invoering van HNW staat in het whitepaper “˜Van Nieuw naar Beter Werken’

– persbericht –


Delen

1 comment on “Effect HNW blijft achter op belangrijke kpi’s

  1. Pingback: Effect HNW blijft achter op belangrijke kpi’s « Werken in een Callcenter Werken in een Callcenter

Comments are closed.