Weekend is heilig voor Nederlandse werknemer

Delen

nederlandse werknemers hebben liefst standaardtijdenNederlandse werknemer houdt vast aan standaard werktijden en -plek

Ondanks de mogelijkheden die het Nederlandse bedrijfsleven biedt om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, doen medewerkers voornamelijk wat zij jaren geleden ook al deden. Het grootste deel van de tijd brengen zij door op kantoor binnen de “˜gewone’ kantoortijden. Op kantoor wordt ruim 40 procent van de tijd zelfs (nog) gebruikgemaakt van een vaste werkplek. Gemiddeld werken medewerkers een dag per week thuis. Dit blijkt uit onderzoek van Profile Dynamics in samenwerking met TNO onder 1.691 medewerkers naar de relatie tussen persoonlijke drijfveren en Het Nieuwe Werken.

Liever “˜s nachts dan in het weekend

Uit het onderzoek blijkt verder dat als medewerkers afwijkende werktijden hanteren, ze het vaakst rond de standaard werktijden afwijken. Opvallend is dat medewerkers als gemeenschappelijke deler hebben dat zij iets vaker “˜s avonds en “˜s nachts werken dan in het weekend. Daarnaast zijn er ook onderlinge verschillen in de manier waarop medewerkers tegen HNW aankijken en ermee omgaan.

De adoptie van tijd- en plaatsonafhankelijk werken is onderzocht per type medewerker. Medewerkers voor wie veiligheid, geborgenheid, zekerheid en structuur belangrijk zijn, maken in de praktijk het minst gebruik van de mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt. Medewerkers met een hang naar autonomie, resultaat, vrijheid en vernieuwing maken daarentegen het meest gebruik van flexibele werkplek en -tijd. De manier waarop medewerkers tegen Het Nieuwe Werken aankijken en ermee omgaan hangt dus samen met hun persoonlijkheid en drijfveren. Meer over een individuele benadering voor de invoering van HNW staat in het whitepaper “˜Van Nieuw naar Beter Werken

Wilma Kuipers, mede-oprichter van Profile Dynamics: “Veel organisaties hebben de afgelopen jaren Het Nieuwe Werken ingevoerd, met wisselend succes. Eigenlijk logisch, als je bedenkt dat veel organisaties een one-size-fits-all aanpak hanteren, terwijl de ene persoon veel meer affiniteit met flexibele werkplek- en tijden heeft dan de andere. Wij zijn ervan overtuigd dat HNW beter landt in organisaties als meer ingespeeld wordt op persoonlijke behoeften en drijfveren. Daarbij komt ook dat niet iedere functie en/of type werk zich even goed leent voor HNW. Ons onderzoek in samenwerking met TNO laat zien waar de nuances zitten. Op basis hiervan bieden we concrete adviezen over de te nemen HNW-maatregelen en handvatten om draagvlak voor HNW te creí«ren, zodat medewerkers met plezier blijven werken. Achter zakelijk succes zit tenslotte altijd een gemotiveerde medewerker.“

– persbericht –


Delen

1 comment on “Weekend is heilig voor Nederlandse werknemer

  1. Pingback: Weekend is heilig voor Nederlandse werknemer « Werken in een Callcenter Werken in een Callcenter

Comments are closed.