Meeste uitzendkrachten stromen door naar baan

Delen

Cijfers uitzendkrachten - Uitzendmonitor

Bijna tweederde van de uitzendkrachten blijft na een uitzendperiode aan het werk. Praktisch de helft van de uitzendkrachten stroomt door naar een direct dienstverband. Ook worden uitzendbureaus steeds belangrijker voor 45-plussers. Deze en nog veel meer gegevens over de uitzendsector komen naar voren in de Uitzendmonitor, een nieuw onderzoek dat de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) lanceert. In dit onderzoek dat in opdracht van de ABU is ontwikkeld door het onderzoekinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen zijn gegevens van CBS en UWV gecombineerd en uitvoerig geanalyseerd. “Dit levert een beter beeld op dan ooit.”

De Uitzendmonitor is een nieuw onderzoek waarmee alle uitzendkrachten en hun bewegingen op de arbeidsmarkt in beeld worden gebracht op basis van gecombineerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de polisadministratie van UWV. Het onderzoek levert veel informatie over de honderdduizenden uitzendkrachten en de bijbehorende uitzendbanen.

Doorstroom uitzendkrachten

Bijna tweederde (64%) van de uitzendkrachten blijft na een uitzendperiode aan het werk. Nagenoeg de helft (47%) stroomt door naar een direct dienstverband (15% in vaste dienst en 32% tijdelijk). Nog eens 17% stroomt door naar een volgende uitzendbaan. Het grootst is de doorstroom bij de overheid en de zorg. Uit deze cijfers blijkt de belangrijke maatschappelijke opstapfunctie van uitzendwerk, ook in 2012, een crisisjaar met minder uitzenduren.

Meer oudere uitzendkrachten

In 2012 (het meetjaar van de eerste Uitzendmonitor) zijn ruim 700.000 uitzendkrachten aan het werk. Van hen was 18% 45 jaar of ouder. Twintig jaar geleden was dat nog 3 í  4%. Door de jaren heen is het aandeel sterk gegroeid. Voor 45-plussers zijn uitzendorganisaties steeds belangijker geworden. En dat zal gezien de demografische ontwikkelingen alleen maar toenemen.

Opleiding

Ruim één op de drie uitzendkrachten is allochtoon, waarvan een groot deel (21%) met een niet-westerse achtergrond. Dat maakt duidelijk dat uitzendwerk ook voor deze groep een belangrijke weg naar werk is.De top vijf sectoren waar uitzendkrachten aan het werk waren, zijn zakelijke dienstverlening (19,6%), industrie (18,3%), vervoer en opslag (8,9%), bouwnijverheid (8,9%) en handel (8,3%). Gemiddeld werken uitzendkrachten 29 uur per week. 13,8% van de uitzendkrachten volgt een opleiding.

Compleet beeld

“Wij zijn blij met deze nieuwe Uitzendmonitor“, aldus ABU-directeur Jurrií«n Koops, “zowel met de monitor op zichzelf als de resultaten. We laten met dit nieuwe onderzoek een compleet beeld zien van alle uitzendkrachten. Juiste feiten zijn altijd belangrijk om goed beleid te kunnen maken en voor een juiste beeldvorming. Inhoudelijk laten de cijfers zien dat we, ondanks de crisis, met het uitzendwerk een belangrijke functie in de arbeidsmarkt vervullen. Er gaan ruim 700.000 uitzendkrachten aan het werk en een groot deel van hen stroomt door naar een ander, veelal direct dienstverband.”

Het volledige onderzoek is beschikbaar op www.abu.nl/uitzendmonitor.

– persbericht –


Delen

1 comment on “Meeste uitzendkrachten stromen door naar baan

  1. Pingback: Meeste uitzendkrachten stromen door naar baan « Werken in een Callcenter Werken in een Callcenter

Comments are closed.