Assessments bewegen mee met de nieuwe tijd (1)

Delen

AssessmentsTests en toetsen hebben een lange geschiedenis, maar het lijkt alsof we inmiddels niet meer zonder kunnen. In werving en selectie, maar ook daarbuiten neemt de druk om te testen en mensen met alkaar te vergelijken toe. Dat is reeds zichtbaar op scholen, waar het belang van CITO-scores groot is. Ook bedrijven zoeken steeds meer houvast bij het kwalificeren van hun talent. Het assessment past zich aan. Games, social media en mobiel testen spelen een steeds grotere rol.

Hoe hebben assessments zich door de jaren ontwikkeld en waar gaan we heen op het gebied van assessments? Jouko van Aggelen en Martijn Bakker zijn verbonden aan Cubiks, specialist in het  live en online assessen en ontwikkelen van talent, nemen ons vandaag mee terug in de tijd en kijken morgen met ons vooruit naar de toekomst van assessments!

Inhoud niet veel verandert

De afgelopen jaren voltrekt zich een grote verandering in het doel en de aard van het assessment. Die heeft vooral te maken met tempo. De opkomst van mobiele communicatie en nieuwe generaties vragen om een andere aanpak van het testen. Snelheid en efficiency winnen aan betekenis. Ook de aantrekkelijkheid, wervingskracht en transparantie worden steeds belangrijker. De impact van internet, sociale media en de enorme hoeveelheden beschikbare data is groot.

Daarnaast draagt de economische crisis bij aan veranderingen van het assessment. Budgetten staan onder druk. Deze omstandigheden samen vergroten de noodzaak om sneller en efficií«nter uitspraken te doen over verondersteld gedrag, zonder al te veel in te boeten aan voorspellende waarde en betrouwbaarheid.

Deze veranderingen brengen meer teweeg dan we op het eerste gezicht denken. Er wordt getest op afstand, er worden games toegepast, social media worden ingezet. En toch verandert er aan de inhoud van de testmethoden op zichzelf niet veel. Sinds het begin van de vorige eeuw zijn de wetenschappelijke uitgangspunten min of meer gelijk gebleven. Daarvoor waren tests hoogst onbetrouwbaar.

assessments - rorschachTesten in de historie

Ooit was daar de Fysionomie, een leer die in opkomst kwam aan het einde van de 18e eeuw. Deze stelde dat aan het uiterlijk van een mens zijn persoonlijkheid af te lezen is. De Frenologie is ook een tijdje populair geweest, een leer die stelde dat aanleg en karakter bepaald worden door de groei van bepaalde hersendelen. Het karakter zou dan afgeleid kunnen worden uit de vorm van de schedel, die typerende knobbels zou vertonen. Hieruit zijn de in de termen wiskundeknobbel en talenknobbel ontstaan. Hoewel het wellicht wat vreemd klinkt, is er tot diep in de 20e eeuw serieus onderzoek gedaan naar de frenologie en zijn/haar voorspellende waarde. Een andere talententest: Begin 20e eeuw ontwikkelde Hermann Rorschach zijn Rorschach-test, beter bekend als de inktvlektest . In dezelfde periode  ontstonden er meer van deze projectieve tests zoals de “˜boomtest’. Hoe breder de kruin van de boom die je tekende, hoe meer ruimte je ook letterlijk innam (voorspelling voor dominantie).

Dichter bij de huidige praktijk staat het werk van Alfred Binet. In 1905 publiceerde hij de eerste IQ test en waardoor hij als grondlegger kan worden beschouwd van de huidige intelligentietests en min of meer ook van de psychometrie in zijn algemeenheid. De assessments centers zoals we die tegenwoordig  kennen ontstonden rond de Tweede Wereldoorlog in militaire hoek. Om de juiste spionnen te selecteren die naar nazi-Duitsland uitgezonden konden worden, werd een eerste echte assessment centre ontwikkeld. Potentiele spionnen moesten enkele dagen op een landgoed bivakkeren. Gedurende hun verblijf kregen ze allerlei opdrachten, waarbij ze werden geobserveerd door een groep getrainde assessoren. Deze assessoren  beoordeelden het gedrag van de potentiele spionnen tijdens de verschillende praktijksimulaties, zoals rollenspelen. De assessoren letten op  verschillende gedragsdimensies  waarvan zij dachten dat ze voorspellend waren voor beroepssucces.

Assessments centersAssessment Centers

De methode an sich is dus niet veel veranderd sinds de potentiele spionnen het landgoed betraden. Een assessment center is tegenwoordig een compleet programma van intelligentietests, persoonlijkheidsvragenlijsten, praktijksimulaties en interviews om gedrag van mensen in een toekomstige situatie of omgeving te kunnen voorspellen. De grootste ontwikkelingen zijn geweest op automatiseringsgebied. Vragenlijsten, maar ook veel rollenspellen en interviews zijn tegenwoordig vaak “˜remote’ , op afstand. Daarnaast zijn er met behulp van computers (rekenkracht) steeds betere voorspellingen (predictieve validiteit) mogelijk. Ons inzicht in de verbanden tussen diverse competenties, persoonlijkheidseigenschappen en hun relevantie voor beroepssucces is toegenomen. Een voorbeeld hiervan is conscií«ntieusheid, waarvan de voorspellende waarde min of meer onomstotelijk is bewezen. Los van het gegroeide inzicht is de aanpak niet wezenlijk veranderd. Nog steeds draait het om het inzetten van veel verschillende (maar in essentie nog steeds dezelfde) methoden en technieken.

Uit onderzoek van Schmidt en Hunter (1998) bleek dat de validiteit van intelligentietests nog steeds de hoogste voorspellende waarde heeft (0.51) en dat de validiteit behoorlijk toeneemt wanneer deze wordt gecombineerd met een gestructureerd interview en “˜work-samples’ zoals dit gebeurd in assessment centers.

Morgen vind je hier op Hi-RE.nl het tweede deel van dit artikel, waarin Jouko van Aggelen en Martijn Bakker in gaan op de toekomst van Assessments.


Delen

1 comment on “Assessments bewegen mee met de nieuwe tijd (1)

  1. Pingback: Assessments bewegen mee met de nieuwe tijd (1) « Werken in een Callcenter Werken in een Callcenter

Comments are closed.