Vrij keuze arbeidsvoorwaarden drukt kosten

Delen

arbeidsvoorwaarden zelf kunnen kiezenWerkgevers kunnen aanzienlijk besparen op hun personeelskosten door werknemers zelf secundaire arbeidsvoorwaarden te laten kiezen. Werkgevers zijn echter terughoudend om dergelijke keuzeprogramma’s te implementeren, doordat ze de kosten te hoog inschatten. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Mercer Marsh Benefits.

60% van de West-Europese bedrijven laat werknemers tot op zekere hoogte arbeidsvoorwaarden kiezen. Van de zeventien landen waar het onderzoek werd uitgevoerd, zijn keuzeprogramma’s met name populair in Spanje (84% van de werkgevers), Groot Brittannií« (74%) en Polen (67%). Hoe groter het bedrijf, hoe vaker werknemers hun secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen kiezen. 73% van de bedrijven met meer dan 5.000 werknemers doet dat, tegenover 37% bij kleinere bedrijven (<250 werknemers).

Peter Abelskamp, consultant bij Mercer Marsh Benefits: “˜De mate waarin bedrijven keuzes bieden in arbeidsvoorwaarden hangt sterk samen met de rol die de overheid zich aanmeet. In landen met een goed ontwikkeld vangnet nemen bedrijven minder initiatief op dit gebied. Totdat de arbeidsmarkt krapper wordt – dan moeten ze zich aan de voordeur onderscheiden van de concurrentie. En aan de achterdeur wordt talentbehoud belangrijker. Dat verklaart dat bij Nederlandse bedrijven de afgelopen jaren pas grote ontwikkelingen op dit gebied zijn geweest. De overheid trekt zich terug en de beroepsbevolking vergrijst.’

Gesubsidieerde kinderopvang overal populair, behalve in Nederland

Gesubsidieerde kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt veruit het vaakst aangeboden als vrijekeuzearbeidsvoorwaarde. Behalve in Nederland. Waar 64% van de Britse en 59% van de Spaanse werkgevers gesponsorde kinderopvang als keuzemogelijkheid aanbiedt, is dat in Nederland slechts 5%. Abelskamp: “˜We verwachten dat gesponsorde kinderopvang ook in Nederland vaker zal worden aangeboden. Kinderopvang is veel duurder geworden, en fiscale voordelen worden beknot. Kinderopvang begint te tellen als incentive.’

Nederlandse bedrijven willen iedereen tevreden houden

Van de Nederlandse bedrijven die werknemers flexibele arbeidsvoorwaarden bieden, doet 70% dat om aan te sluiten bij behoeften en waarden van een divers personeelsbestand; veel vaker dan in de ons omringende landen. 72% van de ondervraagden doet het omdat vrije keuze goed bijdraagt aan de personeelsdoelstellingen van hun bedrijf. 56% gebruikt programma’s om zich te onderscheiden van concurrerende werkgevers. 55% ziet de betrokkenheid van werknemers meetbaar toenemen. 54% hoopt er talent meer vast te houden. 40% hoopt op deze manier gebruik te maken van lokale belastingvoordelen. (zie ook figuur 1)

werkgevers verwachten rompslompKosten en rompslomp

82% van de werkgevers in Europa, het Midden Oosten en Afrika noemt de verwachte kosten van een employee choice-programma als belangrijkste reden om hier niet aan te beginnen. Dat is echter ongegrond. 43% van de bedrijven stelt geld te besparen, en 23% constateert in ieder geval niet duurder uit te zijn. Vrijekeuzeprogramma’s worden bovendien door werknemers goed ontvangen: 76% is positief. Naast de hoge ingeschatte kosten, vrezen bedrijven ook administratieve rompslomp (81%).

Abelskamp: “˜Er is een mismatch tussen de verwachte kosten en opbrengsten van keuzeprogramma’s. En hoewel de meerderheid van de werkgevers zegt niet duurder uit te zijn, wil je natuurlijk voorkomen dat je als bedrijf in die andere groep zit. Ook al zijn medewerkers bijna altijd enthousiast. Het loont om een kostenbatenanalyse te doen van huidige HR-beleid. Om te controleren of je als bedrijf besparingen misloopt.’

Over het onderzoek

De 2014 EMEA Employee Choice and Benefits Survey onderzocht de rol van vrije arbeidsvoorwaardekeuze in de arbeidsvoorwaardenmix van 636 bedrijven in 17 landen. Bedrijven gebruiken de volledige uitkomsten van het onderzoek als benchmark voor hun eigen HR-beleid. De uitkomsten hebben ook een adviesfunctie voor bedrijven die op het punt staan om veranderingen in hun HR-beleid door te voeren.

Over Mercer

Mercer Marsh Benefits is onderdeel van Mercer en adviseert bedrijven hoe zij de kosten, risico’s en complexiteit van hun arbeidsvoorwaarden kunnen beheersen.

– persbericht –


Delen

1 comment on “Vrij keuze arbeidsvoorwaarden drukt kosten

  1. Karin

    Een interessant artikel. Hoe denk je dat Nederlandse bedrijven hier meer gebruik van gaan maken? Zou de overheid daarin moeten bijdragen? Is er een bepaalde industrie waarin dit vaker gebeurt?

Comments are closed.