Mensen in kleuren; het kleuren-denken van de Caluwé

Delen

kleuren-denken - kleurendrukdenken - de CaluwéGeef kleur aan het veranderingstraject in jouw organisatie, kijk door een blauwe bril!

“˜Is het een blauw team?‘ vraag ik geí¯nteresseerd. “˜Ja, inderdaad dat is een goede typering.’  Een tijdje terug sprak ik met een manager die  “˜blauwe’  mensen in zijn team had. We wisselden enkele ideeí«n uit over hoe deze blauwe mensen het beste te motiveren zijn tot het omarmen van een andere werkwijze.

 

Mensen categoriseren in “˜kleuren’

Ik denk dat elke manager en HR adviseur hier wel iets over mee gekregen heeft in zijn/haar opleiding of is tegengekomen in de organisatie. Wat is dat kleuren-denken eigenlijk en wat kan je ermee?

Léon de Caluwé is denk ik wel de bekendste met zijn kleuren-denken. Voor het veranderen van organisaties heeft hij vijf typeringen gemaakt: blauw-, rood-, groen-, geel- en wit-denken. Een typering bevat een aantal veronderstellingen die de manier van denken over veranderen bepaalt. Bijvoorbeeld, een blauwdrukdenker veronderstelt dat als het gewenste resultaat helder geformuleerd  is, de stappen er naar toe minutieus beschreven zijn, de verandering gerealiseerd gaat worden.

Waarom dit kleuren-denken?

Mensen zijn uniek, iedere medewerker is anders. Ze worden niet door hetzelfde gemotiveerd, hebben niet dezelfde behoeften en vinden verschillende zaken belangrijk. Hoe kan je ze dan het beste aanspreken, motiveren om mee te gaan in een veranderingstraject?

Eén van de mogelijkheden is gebruik te maken van het kleuren-denken van De Caluwé. Door het in beeld brengen van welke kleur dominant is bij de ander*, kan je  beter aansluiten bij de behoeften, motivatie en de manier van denken van de ander.

kleurenleer_de_caluwe_1.1Hoe kom je tot een kleurentypering?

Een kleurentypering van individuen maken gebeurt meestal door het maken van een test. Wil je van alle medewerkers de kleur in beeld brengen door middel van testen, dan kost dat veel tijd.

Eenvoudiger is het om de kleurtyperingen goed te bestuderen. Mijn ervaring is dat in een organisatie, in een team of bij een beroepsgroep een bepaalde kleur vaak dominant is. Het kennen van de typeringen geeft vaak al voldoende herkenning om aan te kunnen sluiten bij het team of bij de medewerkers waar je mee te maken hebt. Ik raad je aan om voor jezelf wel een test te maken. Via internet zijn eenvoudige, gratis testen te vinden (google kleurendrukdenken test). Jezelf goed inschatten is namelijk  lastig. De uitkomst van de test geeft je ook wat meer kennis en gevoel voor het systeem mee.

Wat kan je er mee?

Als er een dominante kleur aanwezig is in het denken van een groep medewerkers dan kan je daar op aansluiten in het verandertraject. Bijvoorbeeld door accenten te leggen op die onderdelen waarvan je weet dat zij die belangrijk vinden.  Of door te kiezen voor een aanpak die past bij hun veronderstellingen over wat goed is voor veranderen. Of door die argumenten te geven ter onderbouwing van een besluit, waarvan je weet dat zij die logisch en belangrijk vinden als voorwaarde om tot een goed besluit te komen.

Als er niet echt een dominante kleur aanwezig is bij de groep medewerkers, dan zorg je voor een goede mix in je verhaal.Alle elementen die van belang zijn voor de aanwezige kleuren, benoem je. Dan kan  iedereen zich er voldoende  in herkennen

Door op deze wijze de kleurentypering te gebruiken kom je tot een aanpak die beter aansluit bij de medewerkers, maar ook zorgt voor meer begrip bij jezelf voor andere denkwijzen.

Er zijn meerdere theorieí«n die met kleuren werken. Naast kleurendrukdenken zijn er ook andere systemen die mensen typeren en er een kleur aan hangen. Insights, Disc, 7LL en Managementdrives bijvoorbeeld. Een kleur is makkelijk te onthouden, je koppelt een visueel beeld aan informatie en bergt dit overzichtelijk op in je geheugen.

Meestal sluit ik aan bij het systeem dat  bij mijn gesprekspartner bekend is. De kleuren komen wel een beetje overeen, maar verschillen wel in aantal (van 4 tot 7 of meer kleuren). Bij een diagnose stellen vind ik de kleurentypering erg handig. Scheelt een hoop woorden en geeft goed richting aan  de aanpak die ik het beste kan kiezen. Als ik niet zo bekend ben met een  systeem, zoek ik de details op op internet.

Kortom het denken in kleurentyperingen is een hulpmiddel om een verandertraject goed af te stemmen op dominante denkpatronen binnen een organisatie, team of medewerker(s). Je kunt daarmee meer onderling begrip creí«ren, weerstanden wegnemen, motivatie traceren en benutten en aanwezige energie laten stromen.

Ik ben benieuwd met welk kleurensysteem jij goede ervaringen hebt? Deel ze met je collega’s.

*) de ander kan ook jouw manager of directeur zijn, een collega of externe persoon

Lees meer over deze theorie van De Caluwé

 

 


Delen

About Gerline Douwes

Gerline Douwes, implementatiecoach/verandermanager bij Topaaz.nl en blogger bij Hi-RE.nl

 

Gerline Douwes helpt directeuren en managers om medewerkers in beweging te krijgen in moeizame verandertrajecten.

Gerline is van oorsprong HR specialist met meer dan 25 jaar ervaring en werkt sinds 2001 als zelfstandig professional. Zij doet met name opdrachten op het snijvlak van HR met organisatie-ontwikkeling, gericht op het implementeren van complexe verandertrajecten in de non-profit (500+) waarbij veel stakeholders betrokken zijn.

Gerline heeft een aanbod ontwikkeld dat managers en HR helpt om samen gewenste veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Zodat medewerkers trots kunnen zijn op hun werk, talenten optimaal ingezet worden en iedereen met plezier en bezieling kan werken.

Wil je meer weten? Kijk op www.topaaz.nl voor meer informatie.

 Gerline heeft het  gratis eboek “Grip op ongripbare processen. Negen tips om effectief om te gaan met weerbarstige verandertrajecten” geschreven, wil je dit ontvangen, meld je dan hier aan.

1 comment on “Mensen in kleuren; het kleuren-denken van de Caluwé

  1. Pingback: Mensen in kleuren; het kleuren-denken van de Caluwé « Werken in een Callcenter Werken in een Callcenter

Comments are closed.