Bedrijven leren niet van fouten uit de crisis en verleden

Delen

leren van je fouten

  • 52% van de CFO’s acht het waarschijnlijk dat bedrijven fouten uit het verleden opnieuw maken
  • Niet snel genoeg reageren (25%), gebrek aan investeringen (23%) en niet aanpassen aan een nieuwe situatie (22%) worden genoemd als meest voorkomende fouten die het bedrijf voor en tijdens de crisis heeft gemaakt
  • CFO’s willen herhaling van fouten voorkomen door te kiezen voor herstructurering of het inschakelen van ervaren interim-managers

Helft CFO’s verwacht dat bedrijven fouten uit het verleden opnieuw maken

Een meerderheid (52%) van de Nederlandse CFO’s verwacht dat bedrijven fouten uit het verleden opnieuw maken. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financií«le professionals en administratief ondersteunend personeel. Vooral het niet snel genoeg reageren op het veranderende economische klimaat wordt gezien als meest gemaakte fout uit het verleden (25%). Daarnaast geven CFO’s aan dat de eigen organisatie onvoldoende heeft geí¯nvesteerd (23%) of zich juist niet heeft aangepast (22%) in de aanloop van en tijdens de crisis. CFO’s geven aan dat ze deze fouten in de toekomst willen voorkomen en gaan op zoek naar oplossingen, zoals het herstructureren van de financií«le afdelingen.

Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland legt uit: “Het onderzoek geeft aan dat bedrijven, naar aanleiding van het veranderende economisch klimaat, bepaalde aspecten binnen de organisatie anders willen aanpakken. Toch blijkt dit niet altijd even gemakkelijk, bijvoorbeeld door de starheid van de organisatie. Daarom vreest de meerderheid van de CFO’s ervoor dat dezelfde fouten opnieuw gemaakt worden.”

Frisse wind

Komend uit een economisch uitdagend klimaat staat bij veel bedrijven efficií«ntie en optimalisatie van de uitgaven hoog op de agenda, maar natuurlijk ook het vermijden van de reeds gemaakte fouten. Daarom laten veel CFO’s een frisse wind door de organisatie waaien, zoals het herstructureren van de financií«le afdelingen of het inschakelen van ervaren interim-managers. Vooral de afdeling Controlling kan veranderingen verwachten. De helft van de CFO’s geeft namelijk aan dat zij plannen hebben voor het herstructureren van deze afdeling. Andere afdelingen die kritisch bekeken zullen worden zijn Accounting (29%) en Payroll (25%).

Stephan Renken vervolgt: “Door een beroep te doen op een ervaren interim-manager op een bepaald vakgebied binnen de organisatie kunnen bedrijfsprocessen, denkwijzen en strategieí«n verder worden geoptimaliseerd. Deze externe professionals, die ervaring met dit soort trajecten hebben opgedaan in verschillende bedrijven en omgevingen, kunnen vaak in korte tijd een duidelijke toegevoegde waarde bieden. Vaak vormen ze een klankbord voor het management binnen de organisatie en kunnen ze een blik van buiten bieden op de “˜gewoontes’ in het bedrijf.”

– persbericht –


Delen

1 comment on “Bedrijven leren niet van fouten uit de crisis en verleden

  1. Pingback: Bedrijven leren niet van fouten uit de crisis en verleden « Werken in een Callcenter

Comments are closed.