Stop controle: bouw aan vertrouwen!

Delen

Vertrouwen vs controleJa maar, je moet toch weten hoe ze functioneren? Als je geen gesprekken voert, geen controle uitvoert op het werk, geen beoordelingen: hoe weet je dan of de medewerker goed functioneert?

Ja hoor, Renee werkt “˜thuis’. Die  zit nu vast en zeker lekker van de zon te genieten, buiten. Mijn medewerkers mogen niet thuis werken, want dan heb ik er geen zicht op dat ze echt aan het werk zijn. Dit (voor)oordeel wordt nog eens lekker bevestigd in de onderstaande (recente) reclame van bekend merk opkikkertje;-).

Herken je bovenstaande voorbeelden? Hoezo heel veel tijd steken in beoordelingen waarvan het overgrote deel een voldoende of goed  is?  Hoezo weet jij of de medewerker op kantoor aan het werk is of de tijd uitzit? Wat is er werkelijk aan de hand? Je hebt geen vertrouwen in de medewerker(s).

Vaak is wantrouwen wederzijds

De medewerkers vertrouwen de manager niet echt en dit uit zich in weerstand tegen veranderingen. Zij (managers) willen natuurlijk weer iets wat ze niet zeggen. Er is vast een verborgen agenda. De managers vertrouwen de medewerkers niet echt en dit uit zich in het dichttimmeren van beleid, opstellen van regels, richtlijnen en strakke kaders. Want er zal wel veel weerstand zijn. Ze (medewerkers) zullen er wel niet mee eens zijn. En inderdaad…

Het is maar de vraag of jij je realiseert dat je handelt vanuit wantrouwen. Waarom zou je controle  nodig hebben? Weet je dan echt wat er gebeurt? Het is immers maar een momentopname? Is gewoon het gesprek aangaan met de medewerker niet veel informatiever? Waarom is dat loslaten van controle mechanismen zo moeilijk?

Dit heeft te maken met het mensbeeld dat je hebt. Geloof je dat mensen het goede gaan doen als er geen toezicht is, of dat je mensen vrijheid binnen grenzen moet geven? Waartoe zijn mensen geneigd als ze totaal worden vrijgelaten? Ik denk dat mensen grenzen opzoeken, maar geneigd zijn het goede te doen. Zeker als ze daartoe uitgenodigd en gestimuleerd worden.

vertrouwen vc controle - loslatenOm medewerkers los te kunnen laten, heb je vertrouwen nodig

Vertrouwen dat ze het goede doen, hun werk naar beste vermogen doen, zich houden aan regels en afspraken. Als manager is het belangrijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen met jouw medewerker. Hoe doe je dat?

Eerste stap is het geven van vertrouwen. Ga ervan uit dat de medewerker te vertrouwen is tot het tegendeel bewezen wordt. Let op: non-verbale communicatie is veel krachtiger dan verbale communicatie. Als je zegt dat je de ander vertrouwt maar je meent het niet, dan voelt de ander dat. Het geeft een onbehaaglijk gevoel, er klopt iets niet dus geloven ze je niet. Focus je op de gedachte dat je de medewerker echt wil vertrouwen.

Streef maatwerk na in de relatie met jouw medewerker

  • De ene medewerker kan uitstekend omgaan met vrijheid. Die kun je loslaten, eventueel steekproefsgewijs beoordelen op resultaten/outcome.  En er van uit gaan dat als er iets is, deze medewerker wel de juiste hulp zoekt of naar jou toekomt om te sparren.
  • De andere medewerker heeft meer coaching nodig, wel vrijheid maar ook sturing of begeleiding. Laat merken dat je meekijkt. De medewerker kan op die manier groeien en ontwikkelen naar meer vrijheid. Dat is ook vertrouwen geven.
  • En er zijn ook medewerkers die gewoon duidelijkheid  en instructies willen en die begrenzing nodig hebben. Ook hiermee bouw je een vertrouwensrelatie op, mits je consequent, voorspelbaar en duidelijk bent. Voor deze medewerkers is het essentieel dat ze  weten wat ze aan jou hebben. Geen coach, maar kapitein.

Dit alles begint bij: je medewerkers zo goed kennen dat je deze variaties ook bewust en doelgericht kunt inzetten. Laat mensen niet los onder het mom van “˜je bent een professional, dus je weet wel wat je wel en niet moet doen’. Dit geldt net zo goed voor de senior!

Neem de tijd en bouw aan vertrouwen. Een vertrouwensrelatie is er niet zomaar, die moet ontwikkelen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Weet dat het niet alleen zo werkt bij jouw medewerkers, het werkt ook zo bij jou. Houd vol, begin zo nodig opnieuw met opbouwen.

Als je vertrouwen geeft dan wordt de kans dat je vertrouwen krijgt groter. Uiteindelijk ontstaat er  een relatie waarin vertrouwen in elkaar leidt tot betere prestaties , minder weerstand en een prettige werksfeer.

Heb jij tips voor collega’s hoe je vertrouwen kunt opbouwen en controle behoeften kan loslaten? Deel ze met je collega’s


Delen

About Gerline Douwes

Gerline Douwes, implementatiecoach/verandermanager bij Topaaz.nl en blogger bij Hi-RE.nl

 

Gerline Douwes helpt directeuren en managers om medewerkers in beweging te krijgen in moeizame verandertrajecten.

Gerline is van oorsprong HR specialist met meer dan 25 jaar ervaring en werkt sinds 2001 als zelfstandig professional. Zij doet met name opdrachten op het snijvlak van HR met organisatie-ontwikkeling, gericht op het implementeren van complexe verandertrajecten in de non-profit (500+) waarbij veel stakeholders betrokken zijn.

Gerline heeft een aanbod ontwikkeld dat managers en HR helpt om samen gewenste veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Zodat medewerkers trots kunnen zijn op hun werk, talenten optimaal ingezet worden en iedereen met plezier en bezieling kan werken.

Wil je meer weten? Kijk op www.topaaz.nl voor meer informatie.

 Gerline heeft het  gratis eboek “Grip op ongripbare processen. Negen tips om effectief om te gaan met weerbarstige verandertrajecten” geschreven, wil je dit ontvangen, meld je dan hier aan.

1 comment on “Stop controle: bouw aan vertrouwen!

  1. Pingback: Verdeeldheid cfo’s over kansen vrouwen in financiële sector « Werken in een Callcenter

Comments are closed.