Personeelsverloop is niet altijd slecht!

Top 10 HRM Blog artikelen Januari 2014 - Het nieuwe ontslagrecht; de mogelijke, ongewenste effecten
Delen

personeelsverloopPersoneelsverloop is niet altijd slecht voor een organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van Deepak Somaya. Dit geldt voor zowel de vertrekkende medewerker als voor de organisatie waarvoor hij of zij werkt. Daarom pleit hij voor een meer holistische beoordeling van de merites van personeelsverloop.

Deepak Somaya deed 6 jaar onderzoek

Deepak Somaya is nu hoofddocent management aan de Melbourne Business School, maar voordien heeft Somaya 6 jaar onderzoek gedaan naar personeelsverloop. Hij richtte zijn onderzoek op de invloed die de mobiliteit onder kenniswerkers had op de zakelijke relaties binnen de gespecialiseerde advocatuur van het octrooirecht.

Een vertrekkende medewerker is niet per definitie fout

Somaya formuleerde de theorie dat de vraag of advocatenkantoren medewerkers verloren aan of weghaalden bij concurrenten of juist bij potentií«le partners, bepalend was voor de vorming van sociaal kapitaal binnen de organisatie.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat de business die een advocatenkantoor van bestaande clií«nten kreeg doorgaans afnam als belangrijke medewerkers bij de concurrent gingen werken.

Maar andere resultaten strookten niet met het traditionele perspectief waarbij mobiliteit van medewerkers puur wordt gezien als een kwestie van winnen of verliezen.

Het sociale kapitaal van een vertrekkende medewerker

Een vertrekkende medewerker is volgens Somaya geen kwestie van goed of fout. Dit komt doordat er geen rekening wordt gehouden met het sociale kapitaal van een vertrekkende medewerker en de mogelijkheden daarvan. Organisatie moeten blijvend toegang (proberen) te houden tot het sociale kapitaal van elke (oud-)medewerker.

matrix personeelsverloopDe strategie afgestemd op de situatie

Het sociale kapitaal van een vertrekkende medewerker moet dus een meer prominente rol krijgen in het vraagstuk personeelsverloop binnen organisaties.

Om hieraan tegemoet te komen heeft Somaya een portfoliobenadering, met een matrix met vier opties, opgesteld die hij aan organisaties aanbiedt.

De matrix is verdeeld over twee assen en dat zijn de twee elementen waar Somaya voor pleit. In eerste instantie wil hij dat organisaties meer pragmatisch naar de generieke en/of specifieke kennis van een vertrekkende medewerker leert kijken.

In tweede instantie wil Somaya dat organisaties gaan onderzoeken of de vertrekkende medewerker een mogelijk concurrentievoordeel of nieuwe zakenrelatie kan betekenen in de toekomst.

Organisaties en hun managers moeten hun strategische benadering afstemmen op individuele situaties.

Strategische antwoorden op personeelsverloop

Organisaties kunnen op verschillende manieren reageren wanneer iemand heeft besloten de organisatie te verlaten. Somaya herkent van oudscher twee soorten strategische reacties, defensief en/of vergeldend, en voegt hier nog een derde manier aan toe: de relationele.

Managers van organisaties moeten een portefeuille van strategieí«n ontwikkelen, die defensieve, vergeldende en relationele acties bevat.

Bij defensieve acties gaat het vooral om het positief beí¯nvloeden van de tevredenheid van de werknemer en daarmee diens bedrijfsbinding.

Bij relationele acties gaat het om een uiteenlopend scala van activiteiten gericht op medewerkers die de organisatie hebben verlaten: alumni-meetings en het verstrekken van testiomonials door oud-medewerkers aan sollicitanten bij hun vroegere werkgever.

Bij vergeldingsacties gaat het bijvoorbeeld om het houden van medewerkers aan hun concurrentiebeding en het vorderen van naleving van dit beding voor de rechter.

Mening van Lodi Planting

Hoewel het onderzoek van Deepak Somaya was toegespitst op een speciale niche binnen een bepaalde sector zijn de resultaten, in een kenniseconomie, universeel bruikbaar. Om dit verder toe te verduidelijken zal elk hoofdstuk in de komende weken verder worden toegelicht. Uiteraard zijn uw toevoegingen welkom!

Hoe kijkt u naar een medewerker die vertrekt? Is hij/zij per defintie de boeman of ziet u ook kansen? Hoe gaat u met een vertrekkende medewerker om? Managet u uitstroom volgens een proces?

Meer lezen van Lodi Planting? De artikelen van Lodi vind je hier


Delen

About Lodi Planting

Mijn naam is Lodi Planting en het binden en boeien van het personeel is mijn passie. Ik ben in 2004 afgestudeerd als personeelswerker (bachelor) en sindsdien heb ik dit onderwerp niet meer losgelaten. Ik raakte pas echt gefascineerd door retentiemanagement toen ik in 2007 mijn postgraduaat behaalde aan de Ehsal Management School. Daar schreef ik mijn thesis over retentiemanagement en daar is de basis gelegd voor mijn missie. Wil je daar meer over weten? Bezoek dan mijn website www.retentie-management.com. Je kunt me ook vinden op Linkedin en Twitter.

1 comment on “Personeelsverloop is niet altijd slecht!

  1. Pingback: Top 10 Artikelen Hi-RE.nl Augustus 2013 « Werken in een Callcenter

Comments are closed.