Productiviteit volgens Business Leaders niet goed

productiviteit verhogen volgens business leaders
Delen

productiviteit verhogen volgens business leadersDe crisis is de nieuwe werkelijkheid. Groei, vernieuwen en aanvallen definií«ren ondernemerschap in 2013. Inspirerend leiderschap is de sleutel tot succes. Volle kracht vooruit! Wie denkt dat ik gek ben geworden of een nieuwe carrií¨re ben gestart als managementgoeroe, zit ernaast. Deze peptalk is afkomstig uit het onderzoek “˜De Mindset van de Business Leader’ 2013.

Uitgevoerd door De Baak in samenwerking met het netwerk Business Leaders, “een toonaangevend en exclusief netwerk voor directeuren en topondernemers in Nederland”. De Business Leader heeft het antwoord gevonden: als je maar de juiste retoriek gebruikt, stelt zo’n crisis opeens helemaal niks meer voor. Duidelijk toch?

Jaaa… Maar er zijn nog wel wat hordes te nemen. De cultuur is in bijna de helft van de gevallen nog niet wat het zou moeten zijn, gezien wat er gevraagd wordt in deze “˜nieuwe tijden’. Niet innovatief genoeg, of niet prestatiegericht genoeg. Maar het zijn vooral de medewerkers die nog niet helemaal aangepast lijken te zijn aan de crisis-als-nieuwe-werkelijkheid: hun productiviteit moet nog stukken omhoog en ze moeten ook “˜s wat gaan doen aan hun ontwikkeling en opleiding. Niet dat de Business Leader zelf veel energie in de mensen gaat stoppen: amper 9% van de tijd zal in 2013 worden besteed aan “˜de werknemerskant van het bedrijf’, waar dat in 2012 nog 16% was. “˜The human side”˜ van de organisatie laten ze het komende jaar graag over aan anderen. Wie dat zijn, is onduidelijk en hoe dat dan tot “˜inspirerend leiderschap’ – nog zo’n goed voornemen – moet leiden evenzo. Zelf willen ze trouwens óók heel graag leren en zich ontwikkelen en dat doen zij bij voorkeur in netwerken (met een borrel en een goede sigaar erbij, stel ik mij zo voor).

Contrast

Reorganiseren is het komende jaar volgens de leden van het “˜exclusieve netwerk’ niet nodig. Dat lijkt niet zo gek na alle afbraakactiviteiten van de laatste jaren, maar het is natuurlijk niet waar. Ook in 2013 zullen de nodige bezuinigingen en aanpassingen plaatsvinden, inclusief ontslagen. Het ongefundeerde optimisme van de Business Leaders staat in schril contrast met de voorspelling van de werkloosheid voor dit jaar – die in sommige regio’s de dubbele cijfers zal naderen. Maar laten we ze niet te hard vallen: soms twijfelt de Business Leader er echt wel aan of hij of zij de juiste keuzes maakt. Al hoeven we ons geen zorgen te maken: dat raakt de meesten van hen niet persoonlijk.

Deze topondernemers zijn succesvolle en vermoedelijk intelligente mensen. Ze denken in kansen en optimisme is goed. Maar het zijn hun medewerkers die de rekeningen daarvan gepresenteerd krijgen: harder werken, meer productiviteit, minder aandacht van de baas, de zwarte wolk van mogelijk ontslag boven hun hoofd en met een beetje pech een cultuurveranderingstraject in het vooruitzicht. Met zulke bazen heb je geen crisis meer nodig.

 


Delen

About Annemarie Stel

Annemarie Stel is voorlichtingskundige en gedurende 22 jaar gepokt en gemazeld bij de Rijksoverheid, zowel bij ministeries als bij uitvoeringsorganisaties. Zij heeft een achtergrond in ICT en sinds 1992 in arbeidsmarktcommunicatie, als beleidsmedewerker, adviseur, coördinator en campagnemanager, als laatste van Werken bij het Rijk. Sinds 2007 adviseert ze onder de naam Wervingsvisie.nl organisaties over arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en recruitment.

 

Wervingsvisie.nl helpt je bij het bedenken wat je nodig hebt, bij het goed formuleren van de vraag en de mogelijke oplossingen. Het ontwikkelen van een arbeidsmarkt- of employer-brandingstrategie is immers een flinke klus, waarbij je het hoofd moet bieden aan veel ontwikkelingen en onderscheid moet maken tussen ‘best practices’, ‘hypes’ en ‘trends’

 

Meer informatie? Kijk op www.wervingsvisie.nl.

1 comment on “Productiviteit volgens Business Leaders niet goed

 1. NumoQuest®

  Wij hebben het verslag ook gelezen en bedenken slechts ….. van welke planeet komt De Baak en van welke planeet of planeten denken die ondervraagde 150 directeuren van topondernemingen te komen?

  Nieuwe realiteit
  Alleen al het neerzetten dat ‘ men de nieuwe realiteit lijkt te hebben geaccepteerd’ is een terminus contradictus. Als je dat als directeur van een top ondernemer pas vijf jaar na het uitbreken van de crisis zou hebben gedaan dan …. tja.

  Crisis en de genomen stappen
  Toen de crisis uitbrak hebben menig onderneming gelobbied ‘like hell’ bij Donner lzo snel mogelijk menig ontslagregeling om zeep te helpen en het zo snel mogelijk mogelijk te maken ontslag minder omslachtig te maken. Ze hebben in Donner een hele goede toehoorder gevonden. ‘Iedereen in de zzp, goed voor zzp-er, goed voor de economie…’ weet u nog?

  Menig senior professional mocht onder de noemer ‘Crisis’ het veld ruimen en werd asap vervangen door die zzp-er. even in de marge, wel voor dergelijke afgeknepen tarieven dat van enig gezonde bedrijfsvoering allang geen sprake meer kan zijn. maar het is crisis dus…. Uiteraard golden dat soort stappen niet voor Donner en al die topambtenaren. Zij die het hardst hebben geroepen dat ‘aanstellingen voor het leven niet meer van deze tijd waren….’ juist, die zitten zelf het stevigste voor de rest van hun loopbaan in het heerlijke warme nat.

  Focus op talent
  Sinds de crisis is Nederland als geen ander land ter wereld plots behept met een nieuw virus. Talentmanagement. We hebben nog nooit zoveel talent managers gekregen als hier in Nederland. je vraagt je met recht en reden af waar die ‘gasten’ allemaal vandaan komen en waar ze hebben gezeten al die tijd. want voor 2008 hebben wij er weinig tot niet van gehoord.

  Talent, hoe ziet dat er uit, hoe maak je dat? Hoe maak je dat inzichtelijk en op welke manier? wat is talent? Stel die vragen en het is vragen om problemen. Zelden een hose aan onzin vernomen aan antwoorden en uitleg wat talent is, hoe je dat constateert, meet, laat zien, inzichtelijk maakt of ….. hoe daarmee om te gaan.

  maar er word om het hardst geroepen dat talent op moet worden gespoord, aan je moet worden gebonden, en hoe je dat doen moet, hoe dat talent moet wornden gevonden vertroeteld en….. bedenkt u zelf maar.

  Maar wie en wat talent is? Volkomen ontastbaar en sterker nog, ‘Talent Onbekend’.

  Verhoging van de producitivteit van de werknemer
  Heeft men het hier over dat zeer schaarse vrijwel niet te vinden talent? Heeft men het hier over de nieuwe werknemer die men heeft binnengehaald als vervanging van de senior die men ‘heeft laten gaan’? Die vaak jongere vrij onervaren krachten, minimum betaald? Dat talent? werken die nog niet hard genoeg? Gaan we die verder uitpersen?

  Resultaat: Mocht u dat nog niet weten, het aantal jongere werknemers met een burnout, <26 jaar is rijzende. Mocht het u nog niet duidelijk zijn dan bij deze.

  Aantrekken van talent, scholing en opleiding
  Als er al signalen waren dan waren die wel dat vooral uitgaven sterk werden gereduceerd. Menig programma 'for the time bing', uitgesteld of gewoon afgesteld. Eén van de eerste bleek het percentage opleidingen. Die werden vooral in 2009/2010 met meer dan 55%, getuige verschillende publicaties en onderzoeken, gereduceerd. In de jaren daarna is dat verder terug geschroefd in het kader van bezuinigen.

  Oh ja, ook hier weer … 'talent'… Wie wat en waar…. 'talent onbekend'.

  Is de crisis voorbij?
  Welke crisis? Dit is gewoon de nieuwe realiteit? Goh, tjé, hé.
  Als dit nu de nieuwe realiteit zpou zijn voor die directeruen van die 150 topondernemers dan hebben die al vijf jaar zitten te slapen. Dat men in het artikel stelt dat de focus op 'kosten- besparingen en reorganisaties' af aan het nemen is, dan is hier de vraagt gerechtvaardigt……

  Met welke 150 directeuren hebben we dan hier eigenlijk te maken? Welke topondernemingen?????

  Vraagstelling en Mindset
  Als er iets is dat men kan manipuleren dan is het wel 'een uitkomst' ldmv zeer gericht en sturend stellen van vragen. Men zit dergelijke praktijken van de praktijken van Maurice de Hond tot het opstellen van Balanced score cards. Het is maar helemaal hoe je er tegen aan wilt kijken. Lees, welke 'Mindset' je er aan op wil hangen.

  De ten onder gegane zzp-er diens mindset is dat die de crisis tegen heeft gehad, maar wij vinden dat die gewoon beter geen zzp-er had moeten worden.

  De werkeloze foetert op zijn voormalige werkgever. De mindset van die werkgever is domweg dat die senior maar niet zo op zijn loonsverhogingen had moeten staan en misschien harder had moeten werken ipv oeverloos zeuren.

  De mindset van dat zeer jonge vrijwel niet betaalde 'talent' is,'ik heb een leuk plekkie maar wat ga ik dit weekend toch eens doen met dat karige geld….. ' en de mindset van de werkgever is het grote gemis aan inzicht, eigen inzet en intiatief bij de jeugd tot het grote gemis aan toewijding en betrokkenheid van de jeugd van tegenwoordig.

  De mindset van Balkenende is dat hij niets te maken heeft met de Balkenende norm toen hij als partner bij E&Y aantrad a raison € 750K per annum en onze mindset is dat die grootgrossier in totaal nietszeggende overheidsopdrachtjes zwaar en 'overrated' mag worden betaald door de belastingbetaler. Heel VOC Balskenende.

  Kort en goed
  Als er nu nog steeds onderzoekjes verschijnen die het maar hebben over mindset en 'de nieuwe realiteit' alsof er geen crisis zou zijn of zou bestaan, of dat deze crisis snel ten einde zal zijn, die zou haar/zijn licht eens even op moeten steken bij de nogal 'bedenkelijke' presentatie van statistieken van het CBS. Niet alleen stellen die dat de werkeloosheid meevalt, slechts 650.000 ipv van de meer reeele 850.000 maar ook de wijsheid dat de crisis langer zal duren dan men voorzag.

  Ik hoor een echo….. Wouter Bos,'Nederland zal zonder veel problemen door deze crisis komen……. ( Augustus 2008, interview na zijn bezoek aan Aegon. Een week later vroeg Aegon om overheidssteun…)

Comments are closed.