Crisis of niet, werkgevers blijven investeren in talent

talent - Crisis of niet, werkgevers blijven investeren in talent
Delen

talent - Crisis of niet, werkgevers blijven investeren in talent

Ondanks de crisis investeren veel bedrijven nog in talent ontwikkeling. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van adviesbureau Mercer. Drie van de vijf bedrijven heeft de afgelopen jaren het budget zelfs verhoogd. Toch vindt slechts 24% talent onwikkeling een effectieve investering.

Mercer rapporteert in de Talent Barometer Survey dat 77% van de bedrijven een strategic workforce plan heeft. Bij 12% van de organisaties betreft dit een plan voor een termijn van vijf jaar en meer.

Julio A. Portalatin, CEO bij Mercer: “˜Talent moet gezien worden als strategisch onderdeel en als concurrentievoordeel van een organisatie. Daarom is goede strategische personeelsplanning essentieel. Met de informatie en analysemogelijkheden die tegenwoordig beschikbaar zijn, kunnen werkgevers hun talent kwantificeren. Voor veel bedrijven blijft de vraag echter of de extra aandacht ook de verwachtingen waarmaakt. Om het beste uit medewerkers te halen, is een mix nodig van innovatieve oplossingen en een op feiten gebaseerde benadering van talentmanagement.’

De Talent Barometer van Mercer onderzoekt hoe effectief het personeelsbeleid van bedrijven is om het meeste uit het aanwezige talent te halen. Voor de barometer werden 1260 bedrijven over de hele wereld en uit verschillende sectoren ondervraagd – inclusief overheden en non-profit organisaties. De grootte van de bedrijven varieert van 1.000 tot ruim 10.000 werknemers.

Gebrek aan goed opgeleid talent

De Talent Barometer onderzocht ook het effect van opleiding, gezondheid, welzijn en ervaring op succesvol personeelsbeleid. Hieruit blijkt onder meer dat 57% van de bedrijven twijfelt of onderwijsinstellingen het talent voortbrengen dat bedrijven nodig hebben. Zelfs op de langere termijn verwachten bedrijven niet dat daar verandering in komt.

Anne Schult, Talentmanagement consultant bij Mercer Benelux: “˜Het gebrek aan goed opgeleid talent verontrust bedrijven. Er is een geí¯ntegreerde aanpak nodig, waarbij alle relevante stakeholders samenwerken om tot een oplossing te komen. We zien dat veel bedrijven het heft maar in eigen hand hebben genomen en actief een onderwijsrol op zich nemen. Deze acties bestaan met name uit het opzetten van stages en traineeships, maar ook uit beroepsbegeleidende leerwegen en samenwerkingen met andere instituten. Een ander goed voorbeeld is de High Tech Campus Eindhoven die Philips enkele jaren geleden heeft opgezet. Die is inmiddels uitgegroeid tot een tech hup waar steeds meer bedrijven zich willen vestigen en studenten willen studeren.’

Strategisch meerjarenplan

Met betrekking tot gezondheid en welzijn blijkt dat minder dan de helft van de bedrijven wereldwijd onderdelen inzet van gezondheidsprogramma’s, zoals goede werkplekken en gezondheidsprocedures. Slechts 31% van de bedrijven werkt met een strategisch meerjarenplan voor gezondheid en welzijn. Dave Rahill, President, Mercer Health & Benefits: “˜Uit het onderzoek blijkt een sterk verband tussen de mate waarin werkgevers zich richten op de gezondheid en het welzijn van werknemers en hun productiviteit en betrokkenheid. In andere woorden: de meerderheid van de werkgevers gaat voorbij aan één van de belangrijkste bedrijfsbrede succesboosters die er zijn.’

Tot slot blijkt uit de Talent Barometer van Mercer dat het stimuleren van verschillende carrií¨re ervaringen en groeikansen om talent te laten excelleren, essentií«le onderdelen zijn van strategische personeelsplanning. Bedrijven nemen carrií¨re ervaringen behoorlijk serieus: 80% voert jaarlijks of halfjaarlijks talentevaluaties uit. Het actief inzetten van andere middelen om de beschikbaarheid en kwaliteit van talent te vergroten, zoals het in kaart brengen van vraag en aanbod van talent, strategische opvolgingsplanningen en het ontwikkelen van programma’s voor hipo’s, gebeurt echter veel minder.

Meer informatie over de Talent Barometer Survey van Mercer is te vinden op www.mercer.nl.

Crisis of niet, werkgevers blijven investeren in talent - infographic

Over Mercer

Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Talent, Health, Retirement en Investments. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 19.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 40 landen. Voor meer informatie, zie www.mercer.nl.

– persbericht –


Delen

1 comment on “Crisis of niet, werkgevers blijven investeren in talent

Comments are closed.