Hi-RE’s Keek op de week – HRM Weekoverzicht week 24

      Reacties uitgeschakeld voor Hi-RE’s Keek op de week – HRM Weekoverzicht week 24
HRM Weekoverzicht Hi-RE.nl; Artikelen over Recruitment, HRM en AMC
Delen

Het HRM weekoverzicht van week 23. Wat gebeurde er in de week van 11 juni tot en met 17 juni? Eigenlijk stond de afgelopen week (voor mij persoonlijk zeker) vooral in het teken van het EK en het functioneren van het Nederlands elftal. En nu is het vandaag voor het Nederlands elftal de grote dag en zullen we vanavond weten of we nog een weekje van het EK mogen beleven of dat we er mee klaar zijn. 

Het HRM weekoverzicht van Hi-RE:

AMC: Bureaus moeten zichzelf opnieuw uitvinden door Annemarie Stel

“Traditionele marketingbureaus verliezen terrein”, is de conclusie in dit artikel op Marketingfacts. Ze staan onder druk omdat ze te maken hebben met een veranderende markt en moeten zoeken naar hun toegevoegde waarde. Dat geloof ik direct. Maar wat voor marketingbureaus geldt, geldt grosso modo ook voor arbeidsmarktcommunicatiebureaus.

Ook de “˜traditionele’ arbeidsmarktcampagnes worden immers (langzaamaan…) vervangen door meer interactieve en sociale benaderingen. Daarbij gaat het niet meer om een campagne-die-draait-om-een-recruitmentsite, maar om de inzet en coí¶rdinatie van verschillende platformen. Afgelopen zaterdag kon je hier een infographic zien over de samenhang tussen deze “˜corporate’ site en diverse, eromheen bewegende netwerken.

Lees verder…

HRM: Er gloort hoop……….! door Esmeralda de Vries

Na een desastreus verlies tijdens het EK 2012, werd het steeds minder “oranje” in onze straat. De allereerste wedstrijd verliezen is een ramp. Hoe groter het vertrouwen in een overwinning, des te groter de val….. En wie herkent het niet? Zo’n situatie waarbij je vertrouwen een flinke deuk krijgt en je niet het doel bereikt waarnaar je streefde. De langverwachte vakantie in duigen, het geschonden vertrouwen in een goed doel, waar je je voor inzette of het verdwijnen van de verdiende promotie na een reorganisatie, etc. We komen allemaal wel eens voor een dilemma te staan waarbij we weten dat doorgaan op dezelfde manier geen oplossing zal bieden, maar waarbij we ook geen alternatief weten/aandurven. We hebben inmiddels al zoveel gedaan zonder het gewenste resultaat.

Het is opmerkelijk te noemen als je als nieuwkomer een kans krijgt aangeboden, waar je fris en monter aan begint, maar waarna je na 6 weken in kaart brengen wat het probleem/de vraag is en wat JIJ daar aan kunt doen, je beseft dat de omgeving de hoop heeft opgegeven. De hoop die uiteindelijk moet doen leven. Het overkwam mij ook. En toch was ik verbaasd.

Lees verder…

HRM in het onderwijs: Navelstaren door Pieter Corí¨e

Vandaag sprak ik een directeur van een grote onderwijsinstelling. Zoals bij meer instellingen speelt daar dat docenten onvoldoende een team vormen. Men is vaak zeer op de eigen opleiding, de eigen vakgroep gericht en minder geneigd over grenzen heen te kijken. Van daaruit ging het gesprek haast naadloos over in de constatering dat dit ook vaak tussen de verschillende locaties het geval is. Niet zo gek als je bedenkt dat deze grote onderwijsinstellingen vaak fusie-organisaties zijn. En het creí«ren van een gezamenlijke cultuur, wij zijn één instelling, is binnen fusie-organisaties en zeker ook in het onderwijs nog vaak een onderbelicht gebied. Als je met bestuurders praat, beluister je vaak wel dat ze de daarmee samenhangende problematiek ervaren. Veelal wordt echter niet onderkent waar de oorzaak hiervan ligt.

Lees verder…

Communicatiestijl staat niet genetisch vast door Alec Selrie

Vrouwen in gesprekken grootste aanpassingsvermogen

De manier waarop werknemers communiceren en de mate waarin ze zich aanpassen aan andere communicatiestijlen, ligt ten dele vast in hun persoonlijkheid. Dit betekent dat hoe iemand communiceert niet alleen te voorspellen is, maar ook te veranderen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van HRD-adviesbureau GITP naar de relatie tussen persoonlijkheid en communicatiestijlen.

Uit het onderzoek blijkt dat communicatiestijl voor twintig procent door persoonlijkheid wordt bepaald. Een bepaald persoonlijkheidsprofiel leidt dus tot een bepaalde communicatiestijl. De rest is afhankelijk van vaardigheden, wat betekent dat communiceren te trainen is.

Lees verder…

Het nadeel van Fit - vrouwen moeizaam aan topposities in verband met beoogde Het nadeel van FIT door Joyce van Randwijk

Vrouwen komen nog steeds moeizaam aan topposities in verband met beoogde “˜misfit’. Dit blijkt uit Brits veldonderzoek vanuit “˜The Equality and Human Rights Commision‘ (EHRC) onder headhunters en directieleden van 350 organisaties. Het onderzoek heeft uitgewezen dat recruitmentbureaus er door de jaren heen wel meer en meer in slagen vrouwen voor topposities voor te stellen. Helaas vallen deze echter vervolgens in de laatste fasen van het selectieproces alsnog af, omdat zij zich onvoldoende zouden kunnen aanpassen aan de heersende waarden, normen en gedragingen van de zittende – voornamelijk mannelijke – top.

Eén van de thema’s van mijn onderzoek in samenwerking met humanage is fit: we hebben bekeken in hoeverre de “˜fit’ of de aansluiting van iemand met zijn of haar organisatie de door hem of haar ervaren werkbevlogenheid – vitaliteit, toewijding en absorptie – beí¯nvloedt. Uit de voorlopige resultaten (even een tipje van de sluier) blijkt dat deze invloed niet te verwaarlozen is: een betere fit gaat gepaard met meer werkbevlogenheid. En aangezien werkbevlogenheid samengaat met een toename van de arbeidsproductiviteit én het welzijn van de werknemer, valt er dus zeker wat te zeggen voor het belang van een goede fit.

Lees verder…

Vers van de pers…

Monster Employment Index: Online vacatureaanbod daalt ook in mei licht

Het online vacatureaanbod daalde in mei met 1 punt en blijft daarmee rond het historisch lage niveau van maart hangen. Dit blijkt uit de Monster Employment Index – de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt. De algehele Index komt nu uit op 77 punten, dat is 21 punten lager dan een jaar geleden.

Het vacatureaanbod daalde in mei in de agrarische sector (-9) het meest en steeg in het onderwijs (+8) het sterkst. Alleen in de provincie Zeeland (+1) nam het aanbod toe. In de rest van Nederland daalde de Index en in Drenthe met 10 punten het meest.

Lees verder…
minder eisen aan werkgeversNederlandse beroepsbevolking stelt minder eisen aan werkgevers

Salaris nog steeds belangrijkste reden in het kiezen van een baan

Voor de Nederlandse beroepsbevolking is salaris, net als in de voorgaande jaren, de belangrijkste reden om een werkgever te kiezen. 56% noemt een goed salaris als belangrijkste reden om voor een werkgever te kiezen. Daarmee is de absolute score van salaris gelijk aan 2011 en het relatieve belang van salaris gestegen. Dit komt omdat in 2012 de Nederlandse beroepsbevolking 10 procent minder wensen en eisen stelt aan (nieuwe) werkgevers. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group uit een analyse van 23.599 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking.

Lees verder…

samenwerken-technologiePersbericht: 88% IT-managers ziet cultuur als grootste struikelblok voor succes samenwerken op afstand

Het overgrote deel van de CIO’s en IT-managers (88 procent) ziet cultuur als grootste struikelblok voor succesvol gebruik van samenwerkingstechnologie binnen organisaties. Op aanzienlijke afstand volgen het inrichten van procedures en de security, beide met 22 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Talk & Vision in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit onder CIO’s en IT-managers.

Lees verder…

Evenementen, filmpjes, infographics & CV’s

Steun met je kaartje voor #TRU een goed doel
Evenementen: Recruitment Summer Update 2012
Evenementen : HRM Evenementenoverzicht week 25
HI-REographic: Social Media in Nederland
Apps: iWiki
CV 2.0: Notebook
Filmpje: Motivational speakers – Michael Kerr
Filmpje: Stanley McChrystal: Luisteren, leren… en leiden


Delen