Personeelskosten zijn te hoog

Delen

“Mijn bedrijfsresultaten staan onder grote druk. De personeelskosten zijn te hoog”, was de opmerking van een MKB ondernemer. Hij wilde advies hoe hierin verandering aan te brengen. Tijdens het gesprek werd al snel duidelijk dat niet alleen de personeelskosten de boosdoener waren.

personeelskostenDe bank legde grote druk op de ondernemer om te bezuinigen op de personeelskosten, terwijl ze zelf een stevige rente op het rekening courantkrediet berekent. Op de balans stond onder andere een hoge post aan voorraden. Gaandeweg ons gesprek kwamen we op een aantal zaken meer die aandacht verdienen. Deze ondernemer was zichtbaar vermoeid, gaf aan slecht te slapen en gebrek aan energie te hebben.

Personeelskosten alleen het probleem?

Hij is zelf veel bezig in uitvoerende taken binnen zijn bedrijf. Het werk moet af en hij wil zijn klanten niet teleurstellen. Alles overziend heb ik hem de vraag gesteld of hij er nog steeds van overtuigd is, dat alleen de personeelskosten het probleem zijn. Heeft hij al eens onderzocht of de rentelast bij de bank omlaag kan? Waarom heb ik de indruk dat hij een veel te grote voorraad in huis heeft? Hij onderschreef deze zaken, maar gaf aan er nu geen tijd voor te hebben om deze zaken aan te pakken; het werk moet ook doorgaan!

Bedrijfsresultaten

Omdat adviseurs te duur zijn had deze ondernemer ervoor gekozen toch zelf de problemen op te lossen. Maar nu hij afscheid van medewerkers moest nemen, werd hem dat te ingewikkeld. Zijn keuze was nu met externe ondersteuning de personeelsproblemen oplossen en later zelf eens kijken naar de overige kostenposten. Daarmee laat hij belangrijke mogelijkheden voorbij gaan om zijn bedrijfsresultaten direct te verbeteren.

Lagere bedrijfskosten

Problemen als deze lossen zichzelf niet op. Zodra duidelijk is waar verbeteringen in de bedrijfsvoering nodig en mogelijk zijn, is het direct aanpakken daarvan de beste stap. Wanneer het totaal van oorzaken helder is, kost het relatief weinig tijd en energie om deze weg te nemen. Dat levert niet alleen direct geld op in termen van lagere bedrijfskosten. Het brengt ook duidelijkheid naar de medewerkers. Zij kunnen expliciet worden betrokken in het verbeteringsproces en hebben daarin vaak onvermoede goede ideeí«n.

Door externe ondersteuning in het personeelsprobleem, en enkele openhartige ondernemersgesprekken, heeft deze ondernemer de rust en ruimte gevonden om zelf de verschillende zaken op te pakken en op te lossen. En de personeelskosten zijn weer in goede balans, doordat de bedrijfsprocessen slimmer zijn ingericht.

Meer lezen van Simon Stoltz? Simon schreef ook:

HRM: Toekomstplaatje ontslagvergoeding
HRM: Flexibilisering van het ontslagrecht biedt geen soelaas
Strategisch HRM: doe niet zo moeilijk
HRM : Talentonwikkeling tegen verzuim
HRM : Aanmodderen of ontslag
HR – Ontslagregels: straf voor ondernemers
HRM: Ondernemers nemen bedrijf onder handen
Wat kost strategisch HRM?

 


Delen

About Simon Stoltz

Vanuit Coadin BV Werk ik als interim (HR) manager en adviseur, maar ook als raadsman in arbeidszaken en bestuursrechtelijke kwesties. Recent heb ik mijn laatste interim opdracht afgesloten als hoofd P&O voor een Wsw bedrijf waar ik eindverantwoordelijk was voor de implementatie van arbeidsontwikkeling als primair proces. Ik mag graag columns schrijven op mijn weblogs hradviseur.wordpress.com en ingrijpen.wordpress.com en ik ben te volgen op twitter.

 

De artikelen van Simon Stoltz op Hi-RE.nl vind je hier...

1 comment on “Personeelskosten zijn te hoog

  1. Pingback: Hi-RE’s Keek op de week – HRM Weekoverzicht week 23 | HI-RE Social Medium

Comments are closed.