Toekomstplaatje ontslagvergoeding

Delen

ontslagvergoedingVanaf 2014 zullen werkgevers de eerste zes maanden WW uitkering van ontslagen medewerkers zelf moeten betalen. Zo is in het Lenteakkoord overeengekomen door de zogenoemde Kunduz-coalitie. Daar tegenover staat dat de ontslagvergoedingen drastisch worden verlaagd.

Op dit moment kan de ontslagvergoeding die de werkgever moet betalen oplopen tot twee maandsalarissen per dienstjaar. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Afhankelijk van de leeftijd van de medewerker wordt per dienstjaar een bedrag vastgesteld van 1 of 1,5 of 2 maanden. Voor medewerkers met een langdurig dienstverband kan zo’n vergoeding voor de werkgever een flinke kostenpost zijn. In het Lenteakkoord is overeengekomen dat er nog maar ¼ maandsalaris aan vergoeding wordt toegekend per dienstjaar met een maximum van 6 maanden.

Correctiefactor

In de huidige kantonrechtersformule wordt, naast het aantal dienstjaren, ook de zogeheten correctiefactor toegepast. Hiermee bepaalt de kantonrechter de mate van verwijtbaarheid aan het ontslag bij de werkgever. Hierdoor kan de ontslagvergoeding nog eens extra hoog worden.

Praktijkvoorbeeld

Een medewerker werd door zijn werkgever beticht van ernstig afwijkend gedrag. Naar mijn stellige overtuiging kon de werkgever dit niet hard maken. In de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter probeerde de werkgever er alles aan te doen om zijn gelijk te krijgen en zei dat een ontslagvergoeding absoluut niet terecht zou zijn. De kantonrechter was het echter met mij eens, dat de werkgever zijn ontbindingsverzoek niet op feiten maar op vermoedens of aannames had gebaseerd. Dat de arbeidsrelatie hierdoor definitief verstoord was, werd door de kantonrechter onderkend. De verwijtbaarheid hiervoor legde de kantonrechter geheel bij de werkgever en hanteerde daarom de correctiefactor 2. De vergoeding kwam daardoor uit op een bedrag van € 45.000.

ontslagvergoedingOntslagrecht in 2014; toekomst ontslagvergoeding

De verleiding is groot te denken dat werkgevers vanaf 2014 gemakkelijker en sneller afscheid zullen nemen van medewerkers. Of dat in de praktijk ook daadwerkelijk zo zal zijn, is nog maar de vraag. De ontslagvergoeding van maximaal een half jaar zal gebruikt moeten worden voor hulp het vinden van nieuw werk. Scholing kan daar een onderdeel van zijn. Wanneer daarbovenop ook nog gedurende de eerste zes maanden de WW-uitkering door de werkgever moet worden betaald, kan het kostenplaatje bij ontslag toch nog weinig aantrekkelijk zijn voor een werkgever.

Kortom: het is niet ondenkbaar dat de optelsom van 6 maanden WW + 6 maanden x ¼ maandsalaris duurder uitpakt dan de tot nu toe toegekende ontslagvergoedingen.

Meer lezen van Simon Stoltz? Simon schreef ook:

Flexibilisering van het ontslagrecht biedt geen soelaas
Strategisch HRM: doe niet zo moeilijk
Talentonwikkeling tegen verzuim
Aanmodderen of ontslag
Ontslagregels: straf voor ondernemers
Ondernemers nemen bedrijf onder handen
Wat kost strategisch HRM?

 


Delen

About Simon Stoltz

Vanuit Coadin BV Werk ik als interim (HR) manager en adviseur, maar ook als raadsman in arbeidszaken en bestuursrechtelijke kwesties. Recent heb ik mijn laatste interim opdracht afgesloten als hoofd P&O voor een Wsw bedrijf waar ik eindverantwoordelijk was voor de implementatie van arbeidsontwikkeling als primair proces. Ik mag graag columns schrijven op mijn weblogs hradviseur.wordpress.com en ingrijpen.wordpress.com en ik ben te volgen op twitter.

 

De artikelen van Simon Stoltz op Hi-RE.nl vind je hier...

4 comments on “Toekomstplaatje ontslagvergoeding

  1. Pingback: Persbericht: Werknemer neemt zelf initiatief voor opleiding en training | HI-RE Social Medium

  2. Andries F. Bongers

    De voorstellen, want meer is het voorlopig nog niet, van de zogenaamde Kunduz-coalitie, door Jan Kees guitig Lenteakkoord genoemd, is op vele punten het prutswerk van een stelletje amateurs, die nog even voor de dead-line Brussel tevreden moet stellen. Laat ik mij beperken tot de ontslagvergoeding. Bij verwijtbare of economische redenen is er helemaal geen sprake van een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding heeft een kantonrechter enigszins uniform willen maken en een formule bedacht, die al weer vele keren is aangepast. De ontslagvergoeding wordt in principe alleen maar toegekend, wanneer de werkgever geen goede (geldige) reden voor het ontslag kan aantonen en wanneer als gevolg daarvan er een onwerkbare verstandhouding ontstaat. Maar heeft de werkgever een goed dossier dan is een ontslagvergoeding helemaal niet nodig. Prima idee om de ontslagvergoeding aan te wenden voor scholing en herplaatsing etc. maar bij schuld van een van de partijen is er geen of juist wel een ontslagvergoeding, daar doet het nieuwe voorstel niets aan af. Of gaan we de hele arbeidswetgeving op z’n kop gooien. En een half jaar doorbetalen i.p.v. WW. Voor wie, ook de tijdelijke kracht die 3 jaar in dienst is geweest?
    Een 50-jarige (25 jaar in dienst) zonder goede reden makkelijk ontslaan met 6 maanden salaris? Ach, het is maar een voorstel . . . . . . . . . . .

  3. Pingback: Persbericht: MrWork lanceert nieuw business model met Social Media statistieken | HI-RE Social Medium

  4. Pingback: Hi-RE’s Keek op de week – HRM Weekoverzicht week 21 | HI-RE Social Medium

Comments are closed.