Strategische Personeelsplanning Bijeenkomst gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij Pondres

      Reacties uitgeschakeld voor Strategische Personeelsplanning Bijeenkomst gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij Pondres
Delen

“ Proactief betekent niet dat je nat wordt, maar dat je kiest welke paraplu je meeneemt”

            Gerard Evers

Dat de arbeidsmarkt steeds in beweging is, hoef je menig HR professional niet te vertellen. Dat je je daar op voor moet bereiden als organisatie weet iedereen eigenlijk ook wel, maar hoe een organisatie zich daar goed op voorbereid, dat is een andere vraag. De bijeenkomst over strategische personeelsplanning, georganiseerd door de NVP op woensdag 8 februari, bood juist inzicht in deze vraag.

Bedrijfsbezoek Pondres

De setting van de bijeenkomst was gezet bij de organisatie Pondres in Tilburg. Pondres is dienstverlener in data gedreven marketing, met als expertise de strategische en crossmediale uitvoering van dialoogmarketing, print, direct mail en e-fulfilment. Wat uniek is aan de organisatie is dat zij haar klanten alle stappen in het proces kan aanbieden, van e-fulfilment tot het handmatig inpakken en verzenden van het drukwerk, wat de klant bij Pondres laat produceren. Tijdens de rondleiding door het pand van Pondres werd duidelijk dat dit een organisatie is die het hele proces beheerst. Belangrijk voor Pondres is dat het drukwerk van de klant uniek is, dat wil zeggen, dat het gepersonaliseerd is. Een voorbeeld zijn de kaarten van Hallmark die via de website van deze organisatie worden gepersonaliseerd. Deze worden bij Pondres gedrukt en verstuurt, geheel gepersonaliseerd, want zo werd gezegd: “De klant is koning”.

Ook de sector waarin Pondres actief is een sector die niet altijd even stabiel is. Dit betekent dat de klanten van Pondres, zoals Albert Heijn en Hallmark, zo hun pieken en dalen hebben wat betreft de producten die zij door Pondres laten produceren. Voor Hallmark is bijvoorbeeld de periode voor Valentijnsdag een drukke periode. Om met deze schommelingen om te kunnen gaan, is het voor Pondres natuurlijk erg belangrijk om een goede grip op hun personeelsplanning te hebben, bleek uit de presentatie van Nathalie Quist, P&O manager van Pondres.

Om een goede kijk te hebben op haar werknemers hanteert Pondres onder andere het “˜ Performance Management Model’. Dit is een model dat een abstractie per werknemer mogelijk maakt op het gebied van hen prestaties. Tevens biedt het een handvat voor de leidinggevenden en wordt er actief over het personeel nagedacht. Ervaringen van Pondres-medewerkers en leidinggevenden zijn dat het een praktisch en inzichtelijk systeem is, wat inzicht geeft in aandachtsgebieden, toe laat dat er proactief gehandeld kan worden en een handvat is om de arbeidskosten te beheersen en de kwaliteit van het personeel te bewaken. Het geeft Pondres de mogelijkheid om goed in gesprek te blijven met hun medewerkers, wat voor de organisatie erg belangrijk is.

Strategische Personeelsplanning – Gerard Evers

Na deze persoonlijke casus te hebben gehoord van Pondres gaf Gerard Evers, expert op het gebied van strategische personeelsplanning én directeur van EuroHRM en Carribean Institute for Labor Studies, een algemene presentatie over strategische personeelsplanning (SPP). Hij benadrukte dat SPP belangrijk is aangezien de maatschappij de komende jaren een grote verandering zal ondergaan. “˜De grote uittocht’ staat voor de deur. Dit betekent dat er heel veel mensen met pensioen zullen gaan en er een structureel gebrek aan mensen zal ontstaan. De commissie Bakker (2009) voorspelt dat dit een gat van ongeveer 700,000 mensen zal opleveren . Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom het inzetten van SPP binnen de organisatie zo belangrijk is.

Volgens Gerard Evers is de basis van SPP dat er een afstemming is tussen de vraag naar personeel, het interne aanbod en het externe aanbod op de arbeidsmarkt. En deze taak ligt niet alleen bij P&O maar ook bij de lijnmanager.  Het is belangrijk om de taken van SPP naar belang en kunnen te verdelen onder deze twee groepen zodat het SPP zowel aansluit op het organisatiebeleid en de toekomst van de organisatie als dat het actief en goed wordt benut binnen de organisatie.

De bouwstenen van goede strategische personeelsplanning zijn als volgt:

  1. Huidige bezetting samenstelling
  2. Huidige bezetting kwaliteit
  3. Huidige bezetting dynamiek (IDU = In-, door- en uitstroom)
  4. Huidige formatie en toekomst scenario’s
  5. Externe arbeidsmarkt
  6. Verwachte bezetting
  7. Toekomstige formatie, en daar de gaten in identificeren met de huidige formatie
  8. Confrontatie en actieplan

Deze punten moeten in kaart worden gebracht als de organisatie een proactieve houding met behulp van SPP wil creí«ren. Daarnaast gaf Gerard Evers een paar tips over SPP. Kort samengevat zei Gerard Evers: Het gaat over product en proces, het is tactisch, strategisch en operationeel, het begint klein, is niet heel precies en is een dynamisch proces.

Al met al liet deze bijeenkomst in vogelvlucht goed en duidelijk het proces van strategische personeelsplanning zien. Het bood goede handvatten voor de aanwezige professionals om een overzicht te krijgen wat SSP daadwerkelijk in houdt en handvatten om er mee aan de slag te gaan. Daarnaast was het erg inspirerend om de door Pondres geboden casus van SPP en de ervaringen van de organisatie hiermee te horen. Een ding is zeker duidelijk, personeelsmanagement is complex en heeft de aandacht nodig, vooral in de huidige arbeidsmarkt. Het kan gezegd worden dat er kans is dat strategische personeelsplanning een deel is van de sleutel naar het succes van uw organisatie.


Delen