Persbericht: Behoefte loopbaanadvies wordt onderschat door werkgevers

      Reacties uitgeschakeld voor Persbericht: Behoefte loopbaanadvies wordt onderschat door werkgevers
Delen

Werkgevers onderschatten de behoefte van werknemers aan loopbaanadvies. Dit blijkt uit een onderzoek dat Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanadviseurs liet uitvoeren onder 890 werkgevers en werknemers in Nederland.

Loopbaanadvies

85 procent van de ondervraagden is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. Werkgevers besteden echter te weinig aandacht aan goed loopbaanadvies voor hun werknemers.

40 procent van de ondervraagden geeft aan liever niet te werken voor een werkgever die geen loopbaanadvies aanbiedt. De werknemers (ruim de helft) geeft aan dat een werkgever om de drie jaar een loopbaanadviesgesprek zou moeten aanbieden. Mensen die nog nooit bij een loopbaanadviseur zijn geweest, denken namelijk slecht na over het verloop van hun carrií¨re (meer dan de helft). Ook geeft iets meer dan de helft van de ondervraagde werknemers aan dat zij tevreden zijn over hun loopbaan, zoals zij die zich tot nu toe hebben gevolgd.

Medewerkers die ervaring hebben met een loopbaanadviseur geven aan daar tevreden over te zijn. 85 procent geeft aan het idee te hebben dat hun potentieel en hun talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. Ook de werktevredenheid wordt door goed loopbaanadvies verhoogd (75%) én geeft ruim de helft van de medewerkers aan dat goed loopbaanadvies onmisbaar is om goede keuzes te maken tijdens je carrií¨re.

Investeren in loopbaanadvies

Werknemers die ervaring hebben op het gebied van loopbaanadvies zijn er van overtuigd dat werkgevers beter kunnen investeren in een loopbaanprofessional dan in een salarisverhoging.(Of dit in de praktijk ook zo beoordeeld wordt, is natuurlijk de vraag.) Werkgevers die ervaring hebben met een loopbaanadviseur geven aan dat zij de stappen in hun carrií¨re nooit zelf hadden kunnen nemen zonder goed advies.

Loopbaanbudgetten

Noloc pleit bij werkgevers voor het opstellen van loopbaanbudgetten voor werknemers in plaats van scholingsbudgetten voor werknemers. Scholing is immers niet de enige investering in je loopbaan die gedaan moet worden, vindt Noloc. Regelmatige loopbaanevaluaties, coaching en het opdoen van nieuwe werkervaring dragen ook bij aan een goede loopbaanontwikkeling en een hogere werkmotivatie.

Over Noloc

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanadviseurs en heeft goed loopbaanadvies tot doel. Noloc heeft ongeveer 2500 leden. De leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies, outplacement, beroepskeuzeadvies, re-integratie en carrií¨recoaching. Noloc is de beroepsvereniging die voor erkenning en afbakening van het vak loopbaanadvies zorg draagt. De leden van Noloc werken volgens de gedragscode voor goed loopbaanadvies, zijn vermeld in een beroepsregister. Zie ook www.noloc.nl

Deze week onder andere ook op Hi-RE:

Referral programma voor vacatures
Succesvol bloggen: Hoe kun je met meer gemak artikelen schrijven?
HRM: Help! De sluiswachter verzuipt
Werkgevers en werknemers kunnen elkaar online niet vinden
Ook in het onderwijs: resultaatafspraken maken! Of niet?
Vriendjespolitiek…(is fantastisch!)
HI-REographic: Werkzoekend NL aan het woord
OTYS lanceert interactief platform voor zijn gebruikers: OTYS2Day.nl
Werkvermogen jongere collega’s (Y-generatie) slechter dan oudere collega`s
Sollicitatiefilmpje 2.0: Creatief met papier


Delen