HRM – Theo, mijn hardloopmaatje…(Binden&Boeien)

Delen

Afgelopen week liep ik even binnen bij Theo, mijn hardloopmaatje. Van zijn vrouw hoorde ik dat Theo zich had ziekgemeld. Theo bleek “˜overspannen’ te zijn of zat daar in ieder geval dicht tegenaan. Nu begreep ik waarom hij al een tijdje niet meeliep. Eenmaal op bezoek, viel ik van de ene in de andere verbazing… Hoe slecht kun je als werkgever met je medewerkers omgaan?

Theo is een sympathieke, bereidwillige en hardwerkende man van 51 jaar. Hij is getrouwd met Carla en heeft 2 kinderen. Met een Mavo-diploma op zak begon hij ooit als administratief medewerker. Vervolgens werkte hij jaren als planner bij een bouwbedrijf en na diverse tussenstappen opgeklommen tot manager op een sociale werkplaats. Aanvankelijk de geijkte job. Hij vindt het heerlijk om te werken met verstandelijk gehandicapten en hen te begeleiden. Zijn teams draaien dan ook erg goed.

Sociale werkplaatsen onder druk

Wie het nieuws een beetje heeft gevolgd, weet dat er flink op de sociale werkplaatsen wordt bezuinigd. Bovendien daalt het niveau van verstandelijk gehandicapten waarmee zij moeten werken. Mensen met het hoogste niveau moeten immers zoveel mogelijk doorstromen naar een reguliere baan. Tegelijkertijd proberen de sociale werkplaatsen het hoofd boven water te houden. Logisch dat de directie van Theo de druk voelt toenemen. Maar dan…

Een ´zieke´ organisatie

Theo heeft al meerdere malen de toenemende werkdruk en de onhaalbare targets bij zijn leidinggevende aangekaart. “Dat hoort gewoon bij je functie. Dat moet je toch gewoon aankunnen? Gaat het thuis wel helemaal goed?”, luidt diens antwoord. En op de vraag naar extra mensen om een opdracht op tijd af te krijgen, volgt het botte ´onbespreekbaar´. Theo is de laatste maanden dan ook helemaal leeggelopen. Slaapproblemen, onrustig, voortdurend moe en nergens zin meer in.  Zelfs niet in hardlopen. Verder vertelt Theo over de ogenschijnlijke intimidatie van de directie, het gebrek aan openheid, de verziekte werksfeer, de angst van iedereen om zijn baan kwijt te raken…”Soms zijn collega’s er van de een op de andere dag niet meer. In een mail volgt dan: “˜in goed overleg is besloten dat Piet….’” ”Maar doen jullie dan geen medewerkerstevredenheidsonderzoek?”, vraag ik enigszins verbaasd. Theo:”Jawel, maar ik heb alle vragen zo ingevuld dat ze me nergens op kunnen pakken”. “Is er dan niemand waarmee je kunt praten?”, houd ik vol. Theo: “Jawel, een directe collega, maar die is net zo bang om zijn baan te verliezen als ik. Verder houdt iedereen zijn mond. Vooral tegen die mevrouw van PZ. Die speelt alles door naar de directie.”

Betrek je medewerkers!

Triest, dit soort verhalen. Natuurlijk, ik heb geen wederhoor toegepast. Het is slechts één kant van het verhaal. Maar laat het de helft zijn, dan nog verbaas ik me erover dat dit anno 2011 nog voorkomt. De directie van Theo delft namelijk haar eigen graf. Of het tij nog te keren is? Een volledig commercieel bedrijf zou in zo’n situatie vrijwel zeker ter ziele gaan. Want juist dán gaat erom dat je je als directie openstelt voor je medewerkers, verantwoordelijkheden delegeert en medewerkers intensief betrekt bij het vlottrekken van het schip. Zo groeit het onderling vertrouwen en stijgt de betrokkenheid van je medewerkers; de basis van goed werkgeverschap! Omdat de werkgever van Theo enkele gemeenten als aandeelhouder heeft, ligt dat anders. Blijft overeind dat een “˜zieke’ en op wantrouwen gebouwde organisatie onmogelijk goed kan functioneren. Uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers. Theo is er daar een van. Want die zit nog wel eventjes ziek thuis…

p.s. de naam en hobby van Theo zijn gefingeerd.

Meer lezen van Huub? Huub schreef ook:


Delen

About Huub Buijs

Huub Buijs, communicatieadviseur & trainer,  gastauteur HI-RE Blog

Als freelance communicatieadviseur en trainer begeleid ik werkgevers bij vraagstukken op het snijvlak van communicatie en HR: arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie en HR-communicatie. Daarnaast verzorg ik trainingen voor organisaties en ZZP'ers op het gebied van recruitment, arbeidsmarktcommunicatie en personal branding.

Ruim 20 jaar ervaring

In mijn ruim 20-jarige loopbaan werkte ik als communicatieadviseur bij ING, LeasePlan, DSM,  Movares (‘Beste Werkgever 2010), BAM, enkele gemeentes en een  communicatieadviesbureau. In mei 2010 startte ik met mijn eigen bedrijf Buijs Arbeid & Communicatie.

Kracht: vertalen organisatiedoelstellingen

Mijn kracht zit vooral in het vertalen van de organisatiedoelstellingen naar de praktijk: wat zijn de communicatiedoelstellingen, welke strategie is nodig om die te realiseren en welke middelen zetten we daarvoor in (budget, communicatie, systemen). En vooral ook: wat betekent dat voor de medewerkers! Behalve denker, coördinator, trainer en coach, ben ik vooral ook doener.

Verbinding, plezier en authenticiteit

Ik  hecht veel waarde aan de kwaliteit van relaties. Een goed gesprek, lol maken, samen dingen ondernemen; ik zou niet zonder kunnen. ‘Verbinding’,‘plezier’ en ‘authenticiteit’; dat is waar ik voor sta. Omdat ik uitga van de kwaliteiten van mensen, ben ik iemand die verbindt. Daardoor wordt ’1 + 1= 3′.

Naast het werk ben ik ook vader, muziek- en natuurliefhebber en actief lid van Loopgroep Maaspoort/Den Bosch die ik in 2008 oprichtte.

 Huub Buijs online

E: huub@buijsamc.nl

I: www.buijsamc.nl

Mijn LinkedIn profiel 

@HuubBuijs